English   rss
Liên kết
CTĐT liên kết

Đơn vị quản lý Mã ngành Tên chương trình đào tạo Khối thi
Trường Đại học Kinh tế LKNN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG A, D
Trường Đại học Kinh tế LKNN KINH TẾ (chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp) A, D
Trường Đại học Sư phạm --- Vật lí theo chương trình tiên tiến A
Trường Đại học Sư phạm --- Kỹ sư liên kết với Trường đại học kĩ sư Val de Loire A
Trường Đại học Kinh tế 411 [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] KINH TẾ (chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư) A, D1, D2,
Trường Đại học Kinh tế 421 [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] QUẢN TRỊ KINH DOANH (chuyên ngành Marketing) A, D1, D2,
Trường Đại học Kinh tế 441 [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] KẾ TOÁN (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp) A, D1, D2,
Trường Đại học Kinh tế 451 [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG A, D1, D2,
Trường Đại học Ngoại ngữ 711 [LKĐT với Trường ĐH Phú Yên] TIẾNG ANH D1
Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê