English   rss
Ban Công tác học sinh, sinh viên
Liên kết
Ban Công tác học sinh, sinh viên

1. TS. Hoàng Kim Toản

Trưởng Ban

Email: hoangkimtoan@hueuni.edu.vn


2. CN. Đỗ Văn Phòng

Phó Trưởng ban

ĐT: 0234.3831182-0905511979

Email: dvphong@hueuni.edu.vn

 

 

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM