English   rss
Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Liên kết
Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

1. TS. Hoàng Tịnh Bảo

ĐT: 0234.3898699
Email: daotao.hue@hueuni.edu.vn

 

2. ThS. Hồ Thị Phương Dung

Phó Trưởng ban

ĐT:0976995659

 

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×