English   rss
Đảng ủy Đại học Huế
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế

 

A. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1. Đồng chí Nguyễn Quang Linh: Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế.

2. Đồng chí Trần Văn Hòa: Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

1. Đồng chí Cao Ngọc Thành: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

2. Đồng chí Trần Văn Thành: Ủy viên Thường vụ trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế.

3. Đồng chí Lê Văn An: Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế; Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

4. Đồng chí Hoàng Văn Hiển: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

5. Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

6. Đồng chí Nguyễn Duân: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Huế; Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế.

 

ĐẢNG ỦY VIÊN

1. Đồng chí Trương Quý Tùng: Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH; Viện trưởng Viện CNSH ĐHH.

2. Đồng chí Bảo Khâm: Đảng uỷ viên Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

3. Đồng chí Phan Thanh Bình: Đảng ủy viên Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật.

4. Đồng chí Nguyễn Tài Phúc: Đảng ủy viên Đại học Huế; Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

5. Đồng chí Huỳnh Văn Chương: Đảng ủy viên Đại học Huế; Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

6. Đồng chí Hà Văn Hành: Đảng ủy viên Đại học Huế; Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

7. Đồng chí Võ Tam: Đảng ủy viên Đại học Huế; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

8. Đồng chí Đoàn Đức Lương: Đảng ủy viên Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

9. Đồng chí Nguyễn Đình Luyện: Đảng ủy viên Đại học Huế, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.

10. Đồng chí Lê Anh Phương: Đảng ủy viên Đại học Huế, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.

11. Đồng chí Nguyễn Sanh Tùng: Đảng ủy viên Đại học Huế, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược.

12. Đồng chí Nguyễn Khắc Hoàn: Đảng ủy viên; Trưởng Ban phụ trách ban Khoa học công nghệ - Môi trường Đại học Huế.

13. Đồng chí Trần Đăng Huy: Đảng ủy viên Đại học Huế; Trưởng ban Kế hoạch tài chính Đại học Huế.

14. Đồng chí Nguyễn Sơn Bình: Đảng ủy viên Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế.

15. Đồng chí Bùi Văn Lợi: Đảng ủy viên Đại học Huế; Chánh Văn phòng.

16. Đồng chí Phan Hoàng Hải: Đảng ủy viên Đại học Huế, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Huế.

17. Đồng chí Ngô Văn Tuấn: Đảng ủy viên Đại học Huế, Trưởng ban Cơ sở vật chất Đại học Huế.

18. Đồng chí Hoàng Văn Hạnh: Đảng ủy viên Đại học Huế, Ủy viên UBKT Đảng ủy; Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế.

 

B . CÁC BAN THAM MƯU CỦA ĐẢNG ỦY

I . ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

1. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra,

Đồng chí Trần Văn Thành, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy.

2. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

Đồng chí Nguyễn Khắc Hoàn, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Khoa học công nghệ - Môi trường Đại học Huế

3. Các ủy viên

- Đồng chí Hoàng Văn Hạnh: Đảng ủy viên Đại học Huế, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế;

- Đồng chí Bùi Văn Lợi: Đảng ủy viên Đại học Huế; Chánh Văn phòng Đại học Huế.

  - Đồng chí Nguyễn Khoa Hùng, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

  - Đồng chí Lê Trọng Thực, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm.

- Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Phó Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Huế

 

II . BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY

1. Trưởng Ban

Đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ĐHH; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

2. Phó Trưởng Ban

Đồng chí Nguyễn Duân, UVTV Đảng ủy ĐHH, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế.

3. Các ủy viên

- Đồng chí Trần Văn Thành, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHH;

- Đồng chí Phạm Thị Hồng Nhung, UVTV Đảng ủy ĐHH; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.;

- Đồng chí Hà Văn Hành, ĐUV ĐHH; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học;

- Đồng chí Nguyễn Sanh Tùng, ĐUV ĐHH; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược;

- Đồng chí Hoàng Văn Hạnh, ĐUV ĐHH, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế.

 

III. BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

1. Trưởng Ban

Đồng chí Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHH, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo & CGCN Đại học Huế.

2. Phó Trưởng Ban

Đồng chí Bùi Văn Lợi, ĐUV Đại học Huế, Chánh Văn phòng Đại học Huế.

3. Các ủy viên

- Đồng chí Phan Hoàng Hải, ĐUV ĐHH, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHH;

- Đồng chí Võ Tam, ĐUV ĐHH; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược;

- Đồng chí Nguyễn Đình Luyện, ĐUV ĐHH; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm;

- Đồng chí Huỳnh Văn Chương, ĐUV ĐHH; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm;

- Đồng chí Võ Trần Ngọc Minh, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH.

 

IV. BAN CHUYÊN MÔN ĐẢNG ỦY

1. Các Phó trưởng Ban

- Đồng chí Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHH, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo & CGCN Đại học Huế;

- Đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ĐHH; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế;

2. Các ủy viên

- Đồng chí Trương Quý Tùng, ĐUV ĐHH; Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Phó Giám đốc Đại học Huế; Viện trưởng Viện CNSH Đại học Huế;

- Đồng chí Cao Ngọc Thành, UVTV Đảng ủy ĐHH; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược;

- Đồng chí Hoàng Văn Hiển, UVTV Đảng ủy ĐHH; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học;

- Đồng chí Lê Văn An, UVTV Đảng ủy ĐHH; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm;

- Đồng chí Bảo Khâm, ĐUV ĐHH; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ;

- Đồng chí Đoàn Đức Lương, ĐUV ĐHH; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật;

- Đồng chí Phan Thanh Bình, ĐUV ĐHH; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật;

- Đồng chí Lê Anh Phương, ĐUV ĐHH; Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm;

- Đồng chí Nguyễn Tài Phúc, ĐUV ĐHH; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế;

- Đồng chí Nguyễn Sơn Bình, ĐUV ĐHH; Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng ĐHH;

- Đồng chí Trần Đăng Huy, ĐUV ĐHH, Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính Đại học Huế;

- Đồng chí Nguyễn Khắc Hoàn, ĐUV ĐHH, Trưởng ban Khoa học công nghệ và Môi trường ĐHH:

- Đồng chí Ngô Văn Tuấn, ĐUV ĐHH, Trưởng Ban Cơ sở vật chất ĐHH.

 

V . VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

1. Chánh Văn phòng

Đồng chí Hoàng Văn Hạnh, Đảng ủy viên ĐHH.

2. Phó Chánh Văn phòng

Đồng chí Võ Trần Ngọc Minh.

3. Các chuyên viên

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh;

- Đồng chí Hoàng Thị Thùy Trang

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM