English | Français   rss
Đảng ủy Đại học Huế
Liên kết
Đảng ủy Đại học Huế

 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC HUẾ

NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

A. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ  ĐẠI HỌC HUẾ

 

THƯỜNG TRỰC

 


Nguyễn Quang Linh: PGS.TS; Bí thư; 
Giám đốc Đại học Huế


Trần Văn Hòa: PGS.TS; Phó Bí thư; 
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế 
 
Trần Văn Thành: ThS.CVC; 
Ủy viên Thường vụ trực Đảng ủy Đại học Huế

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ

 

1. Huỳnh Văn Chương: UVTV Đảng ủy ĐHH, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy; Phó Giám đốc ĐHH

 

2. Lê Văn An: PGS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

 

3. Hoàng Văn Hiển: PGS.TS; Bí thư, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

 

4. Phạm Thị Hồng Nhung: PGS.TS; Phó Bí thư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

 

5. Nguyễn Duân: PGS.TS; Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế

 

ĐẢNG ỦY VIÊN

 

- Trương Quý Tùng: ĐUV ĐHH, Phó Giám đốc ĐHH; Bí thư Đảng ủy Cơ quan ĐHH; Phụ trách công tác Đoàn thể ĐHH. 

 

- Đỗ Thị Xuân Dung: ĐUV ĐHH, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; Phó Giám đốc ĐHH.

 

- Phan Thanh Bình: ĐUV ĐHH; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật.

 

- Bảo Khâm: ĐUV ĐHH, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ .

 

- Đoàn Đức Lương: ĐUV ĐHH; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.

 

- Lê Anh Phương: ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm. 

 

- Nguyễn Vũ Quốc Huy: ĐUV ĐHH; Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Y Dược.

 

- Hà Văn Hành: ĐUV ĐHH; Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

 

- Võ Tam: ĐUV ĐHH; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược.

 

- Nguyễn Đình Luyện: ĐUV ĐHH, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.

 

- Nguyễn Sanh Tùng: ĐUV ĐHH, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược.

 

- Nguyễn Khắc Hoàn: ĐUV ĐHH,  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHH; Trưởng ban Khoa học công nghệ - Môi trường ĐHH. 

 

- Bùi Văn Lợi: ĐUV ĐHH, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHH; Chánh Văn phòng ĐHH.

 

- Hoàng Văn Hạnh: ĐUV ĐHH, Ủy viên UBKT Đảng ủy; Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH.

 

- Trần Đăng Huy: ĐUV ĐHH; Trưởng ban Kế hoạch tài chính ĐHH.

 

- Ngô Văn Tuấn: ĐUV ĐHH, Trưởng ban Cơ sở vật chất ĐHH.

 

 

 

B . CÁC BAN THAM MƯU CỦA ĐẢNG ỦY

I . ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

1. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Trần Văn Thành, UVTV trực Đảng ủy ĐHH.

 

2. Phó Chủ nhiệm UBKT: Nguyễn Khắc Hoàn, ĐUV ĐHH, Trưởng ban Khoa học Công nghệ - MT ĐHH.

 

3. Các ủy viên:

 

- Hoàng Văn Hạnh, ĐUV ĐHH, Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH;

 

- Bùi Văn Lợi, ĐUV ĐHH, Chánh Văn phòng ĐHH;

 

- Đỗ Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐHH;

 

- Nguyễn Khoa Hùng, Phó hiệu trưởng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường ĐHYD;

 

- Lê Trọng Thực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trường ĐHNL.

 

II . BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY

 

1. Trưởng Ban: Huỳnh Văn Chương, UVTV ĐHH, Phó Giám đốc ĐHH.

 

2. Phó Trưởng Ban

 

- Nguyễn Duân, UVTV ĐHH, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ ĐHH;

 

- Trần Văn Thành, UVTV trực Đảng ủy ĐHH, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHH.

 

3. Các ủy viên

 

- Nguyễn Khắc Hoàn, ĐUV ĐHH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHH;

 

- Hoàng Văn Hạnh, ĐUV ĐHH, Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH.

 

- Đỗ Mạnh Hùng, Uỷ viên UBKT Đảng ủy ĐHH, Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐHH.

 

III. BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

 

1. Trưởng Ban: Đỗ Thị Xuân Dung, ĐUV ĐHH, Phó Giám đốc ĐHH.

 

2. Phó Trưởng Ban:

 

- Bùi Văn Lợi: ĐUV ĐHH, Chánh Văn phòng ĐHH;

 

- Võ Trần Ngọc Minh: Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHH.

 

3. Các ủy viên:

 

- Hoàng Kim Toản: Trưởng ban Công tác HSSV, Phó Chủ tịch Hội CCB ĐHH;

 

- Nguyễn Cao Cường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHH;

 

- Võ Thị Hồng Vũ: Ủy viên Thường vụ Công đoàn ĐHH, Chánh Văn phòng Công đoàn ĐHH.

 

V . VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

1. Hoàng Văn Hạnh, Đảng ủy viên Đại học Huế. Chánh Văn phòng;

 

2. Võ Trần Ngọc Minh. Phó Chánh Văn phòng;

 

3. Nguyễn Hoàng Anh; chuyên viên;

 

4. Hoàng Thị Thùy Trang, chuyên viên.

 

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY VÀ ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Quy chế làm việc của Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020

2. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020

Liên kết
topfreeporn suckporn freepornfull babeporn moreporn realpornworld
×
india xvidio school gril xxx hindi xxx porn indian xxx porn xxx porn sex vidio xxx sex video xxx movies
topfreeporn suckporn freepornfull babeporn moreporn realpornworld