Friday, Feb 23rd

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống oxy hóa của một số loài dược liệu của đồng bào Pako và Bru - Vân Kiều, Tỉnh Quảng Trị

Họ và tên NCS: LÊ TRUNG HIẾU

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ox...

Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Họ và tên Nghiên cứu sinh: NGUYỄN TRÍ LẠC

Tên đề tài: Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Chuy...

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất cao su tiểu điền tại Quảng Bình

Họ tên NCS: Hoàng Bích Thủy

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện quy t...

Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945

Tên đề tài: Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1...

Ngôn ngữ giới trẻ qua phương tiện truyền thông

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thùy Trang

Tên đề tài luận án: Ngôn ngữ giới trẻ qua phương tiện truyền t...