Wednesday, Nov 22nd

Sử dụng phối hợp các loại hình thí nghiệm trong dạy học nhiệt học vật lí 10 trung học phổ thông

Họ tên Nghiên cứu sinh: Trần Thị Ngọc Ánh

Tên đề tài: Sử dụng phối hợp các loại hình thí nghiệm trong d...

Nghiên cứu đa dạng loài, đặc điểm phân bố và giá trị bảo tồn của khu hệ lưỡng cư và bò sát ở vùng phía Nam đèo Cù Mông, tỉnh Phú Yên

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Trọng Đăng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đa dạng loài, đặc điểm phân b...

Nghiên cứu đa dạng di truyền và sinh thái của Thằn lằn bóng đuôi dài Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856) vùng Tây Nam Thừa Thiên Huế

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Phước Hải

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đa dạng di truyền và sinh th...

Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn năng suất tinh bột cao và biện pháp kỹ thuật thâm canh tại tỉnh Phú Yên.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Trúc Mai

Đề tài luận án: Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn năng...

Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH Ban hành Quy định Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế

Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Giám đốc Đại học Huế đã ký Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH Ban hành Quy định Tuyể...