Saturday, Jan 21st

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thương tổn và đánh giá kết quả lâu dài phẫu thuật triệt căn ung thư phần trên dạ dày

Họ và tên NCS: ĐẶNG VĂN THỞI

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thương tổn và đánh giá k...

Tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác phức kim loại trên chất mang mao quản trung bình cho phản ứng oxy hoá p-xylene thành acid terephthalic

Họ và tên NCS: NGUYỄN NHO DŨNG
Tên đề tài: Tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác phức kim loại trên chất man...

Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy tá tràng trong điều trị ung thư bóng Vater

Họ và Tên NCS: Hồ Văn Linh
Tên đề tài: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đầu tụy tá tràng trong điều trị u...

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2017 gồm 45 chuyên ngành vào các cơ sở ...

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 gồm 72 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục...