Thursday, Jan 17th

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 cho 46 chuyên ngành vào các trường đại học thàn...

Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM -1, MCP-1, D- Dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấp

Họ và tên NCS: Phan Long Nhơn

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM ...

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ và tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-en-Y

Họ và tên NCS: NGUYỄN THANH XUÂN

Sinh ngày   : 10/09/1982

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ứng dụng phẫ...

Nghiên cứu biến tính graphen oxit dạng khử bằng sắt oxit và ứng dụng

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Anh Thư

Tên đề tài: Nghiên cứu biến tính graphen oxit dạng khử bằng sắt oxi...

QUAN HỆ CỦA ẤN ĐỘ VỚI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á VỀ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO (1947 - 1964)

Họ tên Nghiên cứu sinh: LÊ THỊ QUÍ ĐỨC

Tên đề tài luận án: QUAN HỆ CỦA ẤN ĐỘ VỚI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á...