Friday, May 26th

Thiết kế và tổng hợp một số sensor huỳnh quang để xác định Hg(II)

Họ và tên NCS: PHAN TỨ QUÝ
Tên đề tài: Thiết kế và tổng hợp một số sensor huỳnh quang để xác đị...

Nghiên cứu nồng độ asymmetric dỉmethylarginine và moi liên quan giữa asymmetric dimethylarginine vón một số yếu to nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân suy thận mạn.

Họ và tên NCS: Hoàng Trọng Ái Quốc

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu nồng độ asymmetric dỉmethylarginine v...

Khảo sát các tính chất phi cổ điển và vận dụng các trạng thái phi cổ điển vào thông tin lượng tử

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Hữu Định

Tên luận án: Khảo sát các tính chất phi cổ điển và vận dụng cá...

Nghiên cứu hiện trạng và tuyển chọn loài, dòng keo phù hợp cho vùng đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk

- Họ và tên NCS: Đặng Thành Nhân

- Tên đề tài: “Nghiên cứu hiện trạng và tuyển chọn loài, dòng keo phù...

Đấu tranh quân sự ở Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

Họ và tên NCS: Hồ Hải Hưng

Tên đề tài luận án: Đấu tranh quân sự ở Khánh Hòa trong cuộc kháng chiến chố...