Friday, Jul 28th

Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2012

Tên tác giả: Huỳnh Thị Thu Hậu
Tên luận án: Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến...

Khu hệ lưỡng cư và bò sát vùng Quảng Ngãi

Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh

Tên đề tài luận án: Khu hệ lưỡng cư và bò sát vùng Quảng Ngãi

Ch...

Nghiên cứu giá trị của siêu âm doppler trong tiên lượng tình trạng sức khỏe của thai ở thai phụ tiền sản giật

Họ và tên NCS: TRƯƠNG THỊ LINH GIANG

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu giá trị của siêu âm doppler trong t...

< 0,01.

< 1 bất thường có mối liên quan với tình trạng thai suy và IUGR ở bệnh nhân tiền sản giật.

< 0.01.

Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI

Họ tên Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thu Trang
Tên đề tài luận án: “ Đặc trưng nghệ thuật tiểu thuyết lịch sử...

Phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961 - 1965)

Họ và tên NCS: Phạm Đức Thuận

Tên đề tài luận án: Phong trào chống phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ ...