Saturday, Nov 17th

Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1930

Họ và tên NCS: Huỳnh Văn Tuyết

Tên đề tài luận án: Sự chuyển biến của phong trào yêu nước và cách mạn...

Niềm tin của giáo viên và sinh viên về tương tác trong lớp học ở các lớp tiếng Anh không chuyên có sĩ số đông tại thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên NCS: Trần Thị Thanh Thương

Tên luận án: " Niềm tin của giáo viên và sinh viên về tương tác tr...

Thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành cho trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Họ và tên NCS: HỒ THỊ QUỲNH NHƯ

Tên luận án: Thiết kế chương trình tiếng Anh chuyên ngành cho trường C...

Nghiên cứu sự biến đổi nồng ADH huyết thanh và một số yếu tố nặng ở bệnh nhân chấn thương sọ não kín

Họ và tên NCS: NGÔ DŨNG

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sự biến đổi nồng ADH huyết thanh và một...

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018;

 

Chi tiết xem file đính kèm:

 

20...