Monday, May 28th

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018;

 

 

 

 

Chi tiết xem file đính kèm....

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giữ phonon lên một số hiệu ứng cộng hưởng do tương tác của electron-phonon trong giếng lượng tử.

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Hiên

Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam giữ phonon lê...

Truyện cổ Bru - Vân Kiều nhìn từ tâm lý học tộc người

Tác giả luận án: Đàm Nghĩa Hiếu

Tên đề tài: Truyện cổ Bru - Vân Kiều nhìn từ tâm lý học tộc người

Chuy...

Nghiên cứu tỷ lệ kháng Clarithromycin, Levofloxacin của Helicobacter pylori bằng Epsilometer và hiệu quả của phác đồ EBMT ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn

Họ và tên NCS: ĐẶNG NGỌC QUÝ HUỆ

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tỷ lệ kháng Clarithromycin, Levofloxa...

CHÍNH SÁCH “ĐÓNG CỬA” VÀ “MỞ CỬA” CỦA TÂY BAN NHA Ở THUỘC ĐỊA PHILIPPINES TỪ CUỐI THẾ KỈ XVI ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX

Tên đề tài:  CHÍNH SÁCH “ĐÓNG CỬA” VÀ “MỞ CỬA” CỦA TÂY BAN NHA Ở THUỘC ĐỊA PHILIPPINES TỪ CUỐI THẾ K...