Saturday, Sep 23rd

Ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việt từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận

Họ tên Nghiên cứu sinh: Lê Lâm Thi
Tên đề tài luận án: Ẩn dụ phạm trù lửa trong tiếng Pháp và tiếng Việ...

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một cổng trong điều trị viêm ruột thừa cấp

Họ và tên NCS: Phạm Minh Đức
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một cổng trong ...

Hoạt động thương mại - truyền giáo của Bồ Đào Nha và Pháp ở Việt Nam (thế kỷ XVI - thế kỷ XVIII)

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Anh Đào
Tên đề tài luận án: Hoạt động thương mại - truyền giáo của...

Thông báo Tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017 (Bổ sung) của Đại học Huế

Tiếp theo Thông báo số 708/TB-ĐHH ngày 08 tháng 6 năm 2017 về tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017, Đại...

Nghiên cứu xác định lượng vết crom bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan hấp phụ

Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ HUỆ
Tên đề tài: Nghiên cứu xác định lượng vết crom bằng phương pháp Von-Ampe ...