Sunday, Aug 18th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ và tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-en-Y

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ và tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-en-Y

Họ và tên NCS: NGUYỄN THANH XUÂN

Sinh ngày   : 10/09/1982

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ và tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-en-Y”

Chuyên ngành Ngoại tiêu Hóa;

Mã số: 62 72 01 25

Người hướng dẫn:         1. PGS.TS. Lê Đình Khánh - 2. TS. Hồ Hữu Thiện

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

Những đóng góp mới của luận án:

Trong xu thế phát triển phẫu thuật xâm nhập tối thiểu, PTNS được áp dụng trong nhiều phẫu thuật trong đó có cắt NOMC. Trên thế giới và trong nước, các báo cáo về phẫu thuật nội soi điều trị NOMC đã cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp nối mật ruột vẫn còn nhiều tranh cãi. Vì vậy tiến hành nghiên cứu và đánh giá kết quả điều trị NOMC bằng PTNS cắt NOMC và nối ống gan chung hỗng tràng Roux-en-Y là cần thiết để nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị, đóng góp những dữ kiện vào lĩnh vực nghiên cứu về nang ống mật chủ cũng như áp dụng trong giảng dạy.

Kết quả nghiên cứu nêu lên các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của BN NOMC ở trẻ em và người lớn được điều trị bằng PTNS cắt nang và nối ống gan chung hỗng tràng Roux-en-Y góp phần vào việc chẩn đoán và tiên lượng bệnh.

Kết quả nghiên cứu chứng tỏ đây là phương pháp khả thi, an toàn, đem lại nhiều lợi ích cho BN với tỷ lệ biến chứng sau mổ thấp (12,8%). Nghiên cứu cũng đưa ra các yếu tố tiên lượng biến chứng sớm của phẫu thuật là đường kính ống gan chung còn lại, chiều dài ống gan chung còn lại và mũi khâu ống gan chung–hỗng tràng. Kết quả sau mổ được phân loại tốt và khá chiếm đa số (96,7%).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Researcher  : NGUYEN THANH XUAN

Date of birth: 10/09/1982

Thesis title “Study on the application of laparoscopic choledochal cyst excision and Roux-en-Y bilio-digestive anastomosis”.

Specialty: Digestive surgery;

Code: 62 72 01 25

Supervisors:       1. Assoc.Prof. Le Dinh Khanh, MD, PhD - 2. Ho Huu Thien, MD, PhD

Training Institute: University of Medicine And Pharmacy, Hue University.

The new scientific contributions of the thesis are as follow:

In the trend of minimally invasive surgery, laparoscopic surgery has been applied in different surgical procedures, including choledochal cyst excision. Numerous reports on laparoscopic treatment of choledochal cyst showed promising results. However, the choice of bilio-digestive anastomosis still remains a matter of debate. Therefore, a study to evaluate the results of laparoscopic choledochal cyst excision and Roux-en-Y hepaticojejunal anastomosis is required to provide additional data to ameliorate the quality of treatment and teaching of choledochal cyst.

The information concerning clinical and paraclinical characteristics of choledochal cyst in children and adults treated with laparoscopic choledochal cyst excision and Roux-en-Y hepaticojejunal anastomosis helped improve the diagnosis and prognosis of the disease.

The results showed that this method is feasible, safe and beneficial for patients with low postoperative complication rate of 12.8%. The study identified factors associated with early postoperative complications including the remaining hepatic duct diameter and length, the type of suture used in hepaticojejunal anastomosis. Postoperative outcomes were classified as  very good and good in the majority of patients (96.7%).

 

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]227 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]13918 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]765 Kb