Monday, Oct 22nd

Trang chủ Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

  • PDF.

Ban Đào tạo Sau đại học có 02 tổ công tác:

1. Tổ Quản lý cao học,

2. Tổ Quản lý nghiên cứu sinh.

Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 30 Tháng 12 2012 10:43