Thursday, Jan 17th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ

Danh mục luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM -1, MCP-1, D- Dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấp

Họ và tên NCS: Phan Long Nhơn

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM -1, MCP-1, D- Dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấp

Chuyên ngành: Nội tim mạch. Mã số: 62 72 01 41

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Hoaøng Khánh

2. GS.TS. Huỳnh Văn Minh

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]224 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]3094 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]682 Kb

Chi tiết...

Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ và tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-en-Y

Họ và tên NCS: NGUYỄN THANH XUÂN

Sinh ngày   : 10/09/1982

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ và tái lập lưu thông mật ruột kiểu Roux-en-Y”

Chuyên ngành Ngoại tiêu Hóa;

Mã số: 62 72 01 25

Người hướng dẫn:         1. PGS.TS. Lê Đình Khánh - 2. TS. Hồ Hữu Thiện

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]227 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]13918 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]765 Kb

Chi tiết...

Nghiên cứu biến tính graphen oxit dạng khử bằng sắt oxit và ứng dụng

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Anh Thư

Tên đề tài: Nghiên cứu biến tính graphen oxit dạng khử bằng sắt oxit và ứng dụng

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã số: 62.44.01.19

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Đinh Quang Khiếu

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Vương Hoàn

Cơ sở đào tạo: Trường ĐHSP, Đại học Huế

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]37 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]6531 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]3125 Kb

Chi tiết...

Nghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu cacbon nano ống và ứng dụng

Họ và tên NCS: Nguyễn Đức Vũ Quyên

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu cacbon nano ống và ứng dụng

Mã số: 62 44 01 13

Chuyên ngành: Hóa Vô cơ

Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền và PGS. TS. Đinh Quang Khiếu

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]736 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]7968 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]2232 Kb

Chi tiết...

QUAN HỆ CỦA ẤN ĐỘ VỚI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á VỀ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO (1947 - 1964)

Họ tên Nghiên cứu sinh: LÊ THỊ QUÍ ĐỨC

Tên đề tài luận án: QUAN HỆ CỦA ẤN ĐỘ VỚI MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á  VỀ CHÍNH TRỊ - NGOẠI GIAO (1947 - 1964)

Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới

Mã số: 62.22.03.11

Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Hoa

Nguyên Giảng viên Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế

File đính kèm:
Download this file (DongGop_EN.pdf)DongGop_EN.pdf[ ]284 Kb
Download this file (DongGop_VN.pdf)DongGop_VN.pdf[ ]367 Kb
Download this file (LuanAn.pdf)LuanAn.pdf[ ]2057 Kb
Download this file (TomTat_EN.pdf)TomTat_EN.pdf[ ]391 Kb
Download this file (TomTat_VN.pdf)TomTat_VN.pdf[ ]520 Kb

Chi tiết...