Friday, Sep 20th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ

Danh mục luận án Tiến sĩ

Ảnh hưởng của hạn hán đến quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Họ tên NCS: TRẦN THỊ PHƯỢNG

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của hạn hán đến quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9 85 01 03

Người hướng dẫn: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]199 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]14669 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1984 Kb

Chi tiết...

Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tuyến phần xa dạ dày giai đoạn tiến triển tại chỗ bằng phẫu thuật kết hợp xạ-hóa sau mổ

Họ và tên NCS: Phan Cảnh Duy

Cơ quan công tác: Bệnh viện Trung ương Huế

Đề tài: Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tuyến phần xa dạ dày giai đoạn tiến triển tại chỗ bằng phẫu thuật kết hợp xạ-hóa sau mổ

Chuyên ngành: Ngoại khoa.

Mã số: 97 20 104

Cán bộ hướng dẫn 1: PGS.TS Phạm Anh Vũ

Cán bộ hướng dẫn 2: PGS.TS Lê Quang Thứu

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]349 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]2710 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]786 Kb

Chi tiết...

Lồng ghép liên văn hóa vào giảng dạy Tiếng Anh ở trưởng phổ thông ở Trà Vinh, Việt Nam

Họ và tên NCS: Châu Thị Hoàng Hoa

Tên luận án: Lồng ghép liên văn hóa vào giảng dạy Tiếng Anh ở trưởng phổ thông ở Trà Vinh, Việt Nam

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh
Mã ngành: 9 14 01 11

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Trương Viên

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]125 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]3629 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1404 Kb

Chi tiết...

Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch huế tới ý định quay trở lại của du khách

Họ và tên NCS:          NGUYỄN THỊ LỆ HƯƠNG

Tên luận án:     ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HUẾ TỚI Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI CỦA DU KHÁCH

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số:  9340101

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS Trương Tấn Quân

2. PGS. TS Bùi Đức Tính

Tên cơ sở đào tạo:       Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]249 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]3082 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1170 Kb

Chi tiết...

Utilization of locally available feed resources for increasing performance and reducing enteric methane production of local yellow cattle in Lao PDR

Author name:  Mr. Sangkhom Inthapanya

Dissertation title: Utilization of locally available feed resources for increasing performance and reducing enteric methane production of local yellow cattle in Lao PDR

Major: Animal Sciences

Code: 9620105

Supervisors:

Associate Professor Dr Le Dinh Phung

Professor Dr Le Duc Ngoan

Institutions:     University of Agriculture and Forestry, Hue University

Chi tiết...

Các bài viết khác...