Tuesday, Mar 19th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ

Danh mục luận án Tiến sĩ

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964)

Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG HỮU TÌNH

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) và khả năng khống chế rệp của ong ký sinh Anagyrus lopezi (De Santis, 1964)

Chuyên ngành: ĐỘNG VẬT HỌC

Mã số: 62.42.01.03

Khóa đào tạo: 2015 - 2018

Học vị: Tiến sĩ

Tên người hướng dẫn:

1. GS. TS NGÔ ĐẮC CHỨNG

2. GS. TS TRẦN ĐĂNG HÒA

Cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC HUẾ

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]398 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]6525 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1940 Kb

Chi tiết...

Nghiên cứu điều kiện thu nhận, xác định tính chất và thành phần monosaccharide của exopolysaccharide từ một số chủng thuộc loài Lactobacillus plantarum

Họ và tên NCS: TRẦN BẢO KHÁNH

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu điều kiện thu nhận, xác định tính chất và thành phần monosaccharide của exopolysaccharide từ một số chủng thuộc loài Lactobacillus plantarum”.

Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ

Mã số: 62.44.01.14

Người hướng dẫn khoa học:   PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]244 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]11673 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]2968 Kb

Chi tiết...

Chi số chính quy cua tập điểm béo trong không gian xạ ảnh

Nghiên cUu sinh: Trần Nam Sinh

Tên đề tài luận án: Chỉ số chính quy của tập điểm béo trong không gian xạ ảnh

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số

s6: 62 46 01 04

Khóa: 2013 - 2017

Người hư6ng dẫn: PGS.TS. Phan Văn Thiện

Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]151 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]517 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]593 Kb

Chi tiết...

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu CeO2/TiO2 nano ống và hoạt tính xúc tác phân hủy quang hóa trong vùng khả kiến

Họ và tên NCS:  LÊ THỊ THANH TUYỀN

Tên đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu CeO2/TiO2 nano ống và hoạt tính xúc tác phân hủy quang hóa trong vùng khả kiến” “.

Chuyên ngành:  Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã số: 62.44.01.19

Giáo viên hướng dẫn:

1. GS.TS. Trần Thái Hòa

2. TS. Trương Quý Tùng

Cơ sở đào tạo:                       Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Thời gian thực hiện luận án:           Từ năm 2013 đến năm 2018

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]251 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]4297 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1282 Kb

Chi tiết...

Nghiên cứu nồng độ Copeptin huyết thanh trong tiên lượng bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Công

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu nồng độ Copeptin huyết thanh trong tiên lượng bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp”

Thuộc chuyên ngành: Nội tim mạch

Mã số chuyên ngành: 62.72.01.41

Người hướng dẫn:

PGS. TS. Lê Thị Bích Thuận

PGS. TS. Lê Chuyển

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]314 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]3205 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1281 Kb

Chi tiết...