Friday, Sep 20th

Tuyển sinh Cao học Thông báo tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh Cao học

Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 gồm 75 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm).

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 26/8/2019.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 28/9/2019: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 29/9/2019: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 29/9/2019: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TB_TSCH_22019.pdf)TB_TSCH_22019.pdf[ ]3281 Kb

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 (Bổ sung)

Tiếp theo thông báo số 1534/TB-ĐHH ngày 13/11/2018 về tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019, Đại học Huế thông báo bổ sung một số chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm).

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/2/2019.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 30/3/2019: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 31/3/2019: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 31/3/2019: thi môn Ngoại ngữ.

Chi tiết Thông báo số 1.

Chi tiết Thông báo số 2 theo file đính kèm:

File đính kèm:
Download this file (TB_SDH_2019-2.pdf)TB_SDH_2019-2.pdf[ ]1973 Kb

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 gồm 71 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm).

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/2/2019.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 30/3/2019: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 31/3/2019: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 31/3/2019: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TB_TSSDH_2019-1.pdf)TB_TSSDH_2019-1.pdf[ ]2056 Kb

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 gồm 75 chuyên ngành vào các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm):

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 17/8/2018.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 22/9/2018: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 23/9/2018: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 23/9/2018: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TB_TSCH_2_2018.pdf)TB_TSCH_2_2018.pdf[ ]2932 Kb

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018;

 

 

 

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 (Bổ sung) năm 2018

Tiếp theo Thông báo số 1573/TB-ĐHH ngày 14 tháng 12 năm 2017 về tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018, Đại học Huế thông báo bổ sung một số chuyên ngành tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018 như sau: (chi tiết xem file đính kèm).

Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 14/4/2018: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 15/4/2018: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 15/4/2018: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TuyenSinh_SDH_2018.pdf)TuyenSinh_SDH_2018.pdf[ ]2845 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 gồm 72 chuyên ngành vào các trường thành viên và khoa trực thuộc: (chi tiết xem file đính kèm):

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 09/03/2018.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 14/4/2018: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 15/4/2018: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 15/4/2018: thi môn Ngoại ngữ.

File đính kèm:
Download this file (TS_CH_2018.pdf)TS_CH_2018.pdf[ ]7643 Kb

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017; Thông báo nhận đơn phúc khảo và Mẫu đơn xin phúc khảo.

Chi tiết xem file đính kèm:

KQ_2_2017.pdf
Thongbao_Donphuckhao.pdf

 

Thông báo Tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017 (Bổ sung) của Đại học Huế

Tiếp theo Thông báo số 708/TB-ĐHH ngày 08 tháng 6 năm 2017 về tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017, Đại học Huế thông báo bổ sung một số chuyên ngành tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2017, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017 cho 68 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/8/2017.


File đính kèm:
Download this file (TB_708_TB_DHH.PDF)TB_708_TB_DHH.PDF[ ]2743 Kb

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2017

File đính kèm:
Download this file (KETQUATHI_1_17.pdf)KETQUATHI_1_17.pdf[ ]1788 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2017 gồm 72 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên như sau (chi tiết xem file đính kèm):

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo tuyển sinh đến hết ngày 28/02/2017.

2. Lịch thi:

- Buổi chiều ngày 08/4/2017: thi môn Cơ sở ngành.

- Buổi sáng ngày 09/4/2017: thi môn Chủ chốt.

- Buổi chiều ngày 09/4/2017: thi môn Ngoại ngữ.

ThongBaoCH1_2017.pdf

Công bố điểm tuyển sinh Cao học của Đại học Huế đợt 2 năm 2016

Ngày 04/10, Đại học Huế đã công bố điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2016

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016, gồm 69 chuyên ngành thi vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH_2_2016.pdf)TBTSCH_2_2016.pdf[ ]2062 Kb

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 tại địa phương (Bổ sung)

Đại học Huế thông báo địa điểm dự thi tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 tại địa phương (Bổ sung)

Chi tiết xin xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH_DP_1_2016(Bo sung).pdf)TBTSCH_DP_1_2016(Bo sung).pdf[ ]54 Kb

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 (Bổ sung) của Đại học Huế

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 (Bổ sung), gồm 01 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, vào Khoa Du lịch thuộc Đại học Huế.

Thông tin chi tiết xem ở file thông báo tuyển sinh đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH_1_2016_Bosung(KhoaDL).pdf)TBTSCH_1_2016_Bosung(KhoaDL).pdf[ ]202 Kb

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 của Đại học Huế tại các Địa phương

Đại học Huế thông báo các địa điểm tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016 tại các địa phương, thông tin chi tiết xin xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH_DP_1_2016.pdf)TBTSCH_DP_1_2016.pdf[ ]104 Kb

Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2016, gồm 71 chuyên ngành thi vào các cơ sở giáo dục thành viên.

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH1_2016.pdf)TBTSCH1_2016.pdf[ ]415 Kb

Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2015 tại ĐH Cửu Long

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học (bổ sung) năm 2015, gồm các chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường và Khoa học máy tính tại Đại học Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long.

Xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (TBTSCH2015_CUULONG.pdf)TBTSCH2015_CUULONG.pdf[ ]385 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2015

Đại học Huế thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2015, gồm 69 chuyên ngành vào các Trường thành viên và khoa trực thuộc.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chi tiết xem ở file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (ThongbaoTSCH1_2015_HUE.pdf)ThongbaoTSCH1_2015_HUE.pdf[ ]219 Kb