English | Français   rss
Liên kết
Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Minh bạch –Kỷ cương – Đoàn kết – Phát triển (03-06-2020 17:42)
Góp ý

Đảng bộ Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế có 15 chi bộ trực thuộc, 268 đảng viên, trong đó có 225 đảng viên chính thức, 43 đảng viên dự bị. Nhiệm kỳ vừa qua, với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy tập trung nhiệm vụ hoàn thành tái cấu trúc toàn diện, xây dựng và phát triển Nhà trường hướng đến tự chủ và định hướng nghiên cứu, Nhà trường đã đạt được những kết quả đáng kể. Trước thềm Đại hội, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm đã có những đánh giá những kết quả đạt được của Đảng ủy Nhà trường trong thời gian qua và chia sẻ một số định hướng trong nhiệm kỳ đến. 

 

PV: Kính thưa PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, kế hoạch số 26-KH/ĐU ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Đảng ủy Đại học Huế về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) nêu rõ mục tiêu: Tái cấu trúc Đại học Huế theo hướng tinh gọi bộ máy và phát huy hiệu quả quản lý theo hướng tự chủ đại học. Trong thời gian qua, Đảng ủy Đại học Huế đã có chỉ đạo như thế nào đối với Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm về vấn đề này ?

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm (PGS.TS. Huỳnh Văn Chương):

 

Ngày 27/02/2020 vừa qua, ĐHH đã ban hành Quyết định 379/QĐ-ĐHH về phê duyệt Đề án tái cấu trúc Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế. Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo xuyên suốt và rất khẩn trương để thực hiện tốt công tác tái cấu trúc bộ máy quản lý Nhà trường theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả công tác. Đến nay, sau hơn 2 tháng thực hiện, Trường đã hoàn thành tái cấu trúc với 07 khoa, 24 bộ môn và 05 phòng chức năng; (Khoa Cơ bản theo lộ trình sẽ giải thể vào tháng 9/2020). Nhà trường cũng đã cơ bản hoàn thành bổ nhiệm cán bộ quản lý đến cấp Phó các đơn vị (Khoa, Phòng) và trưởng Bộ môn. Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trường ĐHNL triển khai và hoàn thành sớm nhất trong Đại học Huế.

 

 

Trong quá trình tinh gọn bộ máy cấp Phòng, cấp quản lý tổ công tác thuộc phòng được xóa hẳn với mục đích nâng cao năng lực chịu trách nhiệm, giải trình đến từng chuyên viên, phân quyền cao hơn cho lãnh đạo phụ trách từng lĩnh vực công tác của Phòng. Về cấp Khoa, vị trí trưởng Bộ môn được định vị là Giám đốc phụ trách trực tiếp chương trình đào tạo, đây là mô hình được Trường ĐH Nông Lâm, đơn vị đầu tiên trong Đại học Huế đang thử nghiệm thí điểm. Cần nói thêm, đây là mô hình rất tiên tiến đang được các trường đại học trên thế giới áp dụng để hướng đến tự chủ trong quản lý và tăng tính tự do học thuật của từng ngành học.

 

Như vậy có thể nói rằng đến thời điểm này, nhà trường đã hoàn thành tốt công tác tái cấu trúc bộ máy và nhân sự nhiệm kỳ mới. Từ đó, một không khí hết sức phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa để chào đón một giai đoạn, nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ có nhiều đổi mới, khởi sắc theo đúng chủ đề và phương châm mà Đại hội Đảng sắp diễn ra vào ngày 4 và ngày 5 tháng 6 năm 2020.

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương (thứ 4 từ trái sang) – Bí thư Đảng ủy cùng tập thể lãnh đạo trường, lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội tặng hoa chúc mừng Tân Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Thanh Đức (thứ 3 từ phải sang)

 

PV:  Chỉ trong một thời gian ngắn, Nhà trường đã hoàn thành được một khối lượng công việc khá lớn. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ còn những khó khăn, tồn tại trong công tác này. Thầy có thể chia sẻ thêm về điều này và những định hướng sắp tới.

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương:

 

Khó khăn lớn nhất trong việc tái cấu trúc một trường đại học là chưa có một mô hình nào được xem là chuẩn hay nói cách khác là được kiểm chứng hiệu quả để tham khảo. Cho nên, tiến trình này trong cả Đại học Huế và Trường ĐHNL được thực hiện trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

 

Thứ hai, tư tưởng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo vẫn chưa thật quyết liệt, vẫn còn mang tính trì trệ và nhận thức theo tư duy “bao cấp”. Tâm lý sợ va chạm và nễ nang vẫn còn nặng nề, phổ biến.

 

Cuối cùng, nhiều cán bộ quản lý cũng còn rất “tâm tư”, bởi sau khi tái cấu trúc thì số lượng cán bộ quản lý từ cấp tổ công tác, bộ môn đến cấp trưởng, phó đơn vị đã giảm gần một nửa. Đây có thể nói là điều chưa có tiền lệ, nên tư tưởng cán bộ có giao động, có nhiều ý kiến là điều không thể tránh khỏi.

 

Trước vấn đề đó, Đảng ủy với tinh thần rất dân chủ đã tiếp thu, kiên trì đối thoại, minh bạch, chia sẻ và hoàn toàn không áp đặt với CBVC&LĐ để hướng đến mục tiêu phải tạo nên sự thống nhất, đồng thuận trong toàn trường hướng đến được mục đích chung là giữ vững thương hiệu, ổn định và phát triển Nhà trường trong giai đoạn đang gặp nhiều khó khăn như thời gian qua. Dù khó khăn nhưng phải nghiêm túc và kiên định trong lãnh chỉ đạo để tinh gọn được bộ máy quản lý, hành chính, đầu mối, tập trung tăng cường ứng dụng CNTT trong công việc.

 

PV: Trường ĐHNL định hướng sẽ trở thành trường đại học nghiên cứu (ĐHNC). Những điểm khác biệt hay những hoạt động nào mà nhà trường sẽ phải cải tiến, thay đổi trong thời gian tới để trở thành một trường ĐHNC?

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh (giữa) – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế cùng tập thể lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm trong một buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nông nghiệp

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương:

 

Đại học Huế nói chung, Trường ĐHNL nói riêng đang trong lộ trình thực hiện Luật số 34/2018/QH14; Nghị định 99/2019/NĐ-CP và Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT, các văn bản này cũng đã làm rõ được tiêu chí của trường đại học nghiên cứu. Do vậy, trường đang tập trung để đạt được một số tiêu chí theocác Quy định.

 

Thứ nhất, trong đào tạo, cần cân đối việc đào tạo đại học với sau đại học theo tỷ lệ 80%-20%; Đào tạo sau đại học một cách bài bản, tập trung nâng cao chất lượng để thu hút được người học và khuyến khích đào tạo học viên cao học theo hướng nghiên cứu; Tăng số lượng, quy mô nghiên cứu sinh qua hằng năm, đối với lĩnh vực Nông Lâm Ngư đây là điều không khó, vấn đề là cần phân quyền, phân cấp, giao chỉ tiêu cụ thể, có giám sát đến từng Khoa, Bộ môn và đội ngũ GV có trình độ Tiến sĩ trở lên.

 

Thứ hai, về nghiên cứu khoa học phải tập trung 2 mục tiêu vừa xuất bản được các bài báo trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước nhưng vừa phải chuyển giao được, có khả năng thương mại hóa, sở hữu trí tuệ. Có cơ chế khen thưởng, thi đua và đánh giá giảng viên, CBVC dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu nghiên cứu khoa học.

 

Cuối cùng là mục tiêutăng nguồn thu trong KHCN, tối thiểu phải đạt từ 15-20% tổng nguồn thu của nhà trường hằng năm. Trường ĐHNL có truyền thống, bề dày, tiềm năng rất lớn trong về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Sau Đại hội Đảng sắp diễn ra, Đảng uỷ cần có các nghị quyết và các giải pháp cụ thể của chính quyền để đạt được chỉ số này nhằm đạt được mục tiêu.

 

 

Một số chỉ tiêu, tiêu chí hướng đến trường đại học nghiên cứu

– Có tỷ lệ ngành đang đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đạt từ 50% trở lên so với tổng số ngành đang đào tạo cấp bằng; trong 3 năm gần nhất, có quy mô tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trung bình không thấp hơn 20% tổng quy mô tuyển sinh và cấp trung bình từ 20 bằng tiến sĩ trở lên trong một năm.

– Trong 3 năm gần nhất, tỷ trọng nguồn thu trung bình từ các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, chuyển giao không thấp hơn 15% tổng thu của cơ sở giáo dục đại học.

– Trong 3 năm gần nhất, cơ sở giáo dục đại học công bố trung bình mỗi năm từ 100 bài báo trở lên và đạt tỷ lệ trung bình một giảng viên cơ hữu công bố mỗi năm từ 0,3 bài trở lên trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới.

– Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ không thấp hơn 50% tổng số giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học; tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư không thấp hơn 20% tổng giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ của cơ sở giáo dục đại học.

 

 

PV: Bên cạnh chủ trương trở thành một trường đại học nghiên cứu thì tự chủ đại học có lẽ là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong nhiệm kỳ tới. Vậy PGS.TS. hãy cho biết nhà trường đang gặp phải những khó khăn, thách thức nào? Đảng ủy đã đề ra những giải pháp nào?


PGS.TS. Huỳnh Văn Chương:

 

Trường ĐHNL chỉ đang bước đầu hướng đến tự chủ, ngân sách chi thường xuyên vẫn còn trên 25% do Nhà nước bao cấp, chi đầu tư vẫn dựa vào các nguồn cân đối chung của Đại học Huế và Bộ GD và ĐT. Do vậy cần phải sớm có những giải pháp căn cơ trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng này. Mục tiêu phải hướng đến phải tự chủ được 85-90% nguồn chi thường xuyên. Và muốn như vậy cần phải thực hiện các giải pháp trước mắt như sau:

 

Thứ nhất, cân đối, sắp xếp lại tất cả các nguồn thu của nhà trường. Trong đó, không quá chú trọng vào một nguồn thu chính từ đào tạo (học phí) mà phải đa dạng hơn. Định hướng cơ cấu, tỷ lệ tổng nguồn thu phù hợp, khả thi nhất như sau: 70% từ đào tạo, 15-20% từ KHCN và 5-10% nguồn thu khác (các dịch vụ). Có như vậy mới đảm bảo được tính an toàn và bền vững trong tự chủ. Cần đánh giá lại tính hiệu quả của các Trung tâm thuộc Trường, tăng quyền tự chủ cho các trung tâm trong việc quyết định hợp tác với các đối tác nhưng đồng thời các trung tâm phải có đề án tự chủ khả thi, quy chế chi tiêu, có trách nhiệm đóng góp cho Nhà trường cả về nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và nguồn thu.

 

Thứ hai, tập trung giao các tiêu chí, các chỉ số cụ thể cho cấp Phòng, cấp Khoa và đặc biệt cấp bộ môn cho đến từng giảng viên, nhất là giảng viên từ tiến sĩ trở lên. Như thế, chắc chắn sẽ có sự thay đổi về nguồn thu nhập của từng đơn vị, từng CBVC&LĐ, tạo nên một sự cạnh tranh và theo đúng chỉ đạo của Đảng là không dàn đều bình quân mà phải có sự khác biệt theo thành tích thể hiện và cống hiến cho Nhà trường. Tóm lại, nhà trường phải phân cấp, phân quyền trong quản lý điều hành và tài chính mạnh hơn nữa nhưng vẫn bám sát các quy định, văn bản nhà nước, công khai, minh bạch, thưởng, phạt rõ ràng.

Phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ cao là nhiệm vụ luôn được nhà trường ưu tiên, đầu tư

 

 

PV: Nhiều khó khăn nhưng sẽ có những thay đổi tích cực trong nhiệm kỳ tới. Vậy Đảng ủy đặt mục tiêu và hành động cụ thể như thế nào về nhiệm kỳ sắp tới?

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương:

 

Mục tiêu tổng quát là tập trung hoàn thành tái cấu trúc toàn diện, xây dựng và phát triển Trường ĐHNL, ĐHH hướng đến tự chủ và định hướng nghiên cứu; là một trong những Trường đại học hàng đầu về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp của cả nước, tích cực cùng góp phần xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị. Để thực hiện được mục tiêu trên, Đảng ủy cũng đã đề ra 6 chương trình hành động cụ thể về cơ cấu tổ chức, tài chính và xây dựng Đảng.

 

Các chương trình hành động về cơ cấu tổ chức, tài chính và xây dựng Đảng trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chương trình 1: Xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ, quy chế theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác và quản trị Nhà trường, thực hiện đúng  chức năng và nhiệm vụ được phân công, có các sản phẩm đầu ra cho từng vị trí việc làm, đảm bảo tiêu chuẩn đội ngũ đạt theo tiêu chuẩn đại học  định hướng nghiên cứu.

Chương trình 2: Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các mãng công tác hướng đến người học và viên chức lao động Nhà trường.

Chương trình 3: Tăng cường tìm kiếm các nguồn thu hợp pháp, xây dựng cơ cấu chi tiêu phù hợp cho từng đối tượng và mãng công tác, có quĩ đảm bảo an ninh tài chính. Giao quyền tự chủ đến cấp Bộ môn, giám đốc CTĐT hướng đến tự chủ tài chính. Các  Trung tâm, Viện nghiên cứu của trường tự chủ về tài chính trong chỉ trả lương tăng thêm và có đóng góp hợp lý vào ngân sách chung toàn trường.

Chương trình 4: Huy động các nguồn lực để nâng cấp các phòng thí nghiệm và cơ sở vất chất phục vụ đào tạo và NCKH. Sử dụng hiệu quả các phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng công tác giảng dạy và NCKH của giáo viên và học tập của sinh viên, học viên

Chương trình 5: Xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội Nhà trường thực sự trong sạch, vững mạnh, thành một khối thống nhất trong chỉ đạo, điều hành để xây dựng và phát triển Nhà trường.

Chương trình 6: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội của Nhà trường, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

 

PV: Phương châm của Đại hội lần này là: “Minh bạch – Kỷ cương – Đoàn kết – Phát triển”PGS.TS. có thể chia sẻ ý nghĩa, thông điệp mà Đảng ủy muốn khẳng định ?

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương:

 

Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới, có thể được thể hiện ở mỗi từ trong phương châm:

 

Minh bạch: Ở đây được hiểu là minh bạch trong giải trình, bởi với tự chủ đại học, trách nhiệm công khai, giải trình với xã hội, với cơ quan quản lý cấp trên về chất lượng đào tạo, nghiên cứu của nhà trường càng lớn. Và minh bạch trong các hoạt động, thông tin với CBVC, người học là rất quan trọng.

 

Kỷ cương: Đầu tiên là phải “Làm đúng trước khi làm tốt”, nghĩa là các hoạt động Nhà trường trước hết phải tuân thủ, bám sát các văn bản, quy định cấp trên. Còn đối với CBVC thì phải tuân thủ, tin tưởng vào công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng, của chính quyền. Và quan trọng phải luôn giữ nề nếp, văn hóa sư phạm để xứng đáng là tấm gương cho người học noi theo.

 

Đoàn kết: Trường ĐHNL với hơn nữa thế kỷ xây dựng và phát triển, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách cũng nhờ vào tinh thần đoàn kết xuyên suốt tạo nên sức mạnh. Và muốn có đoàn kết phải có minh bạch và kỷ cương; đoàn kết còn có nghĩa là chia sẻ, đồng thuận, trách nhiệm, quyền lợi để phát triển nhà trường.

 

Phát triển: Nếu đạt được cả 3 phương châm trên thì chắc chắn trường ĐHNL sẽ phát triển vững mạnh và trở thành Trường đại học hàng đầu về Nông Lâm Ngư nghiệp trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng trường đại học nghiên cứu và có khả năng tự chủ, luôn giữ vị trí tốp đầu của 8 trường thành viên Đại học Huế, đặc biệt là về KHCN và HTQT.

 

PV: Chân thành cảm ơn Thầy.

 

PV

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×