English | Français   rss
Liên kết
Chương trình hành động của PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, ứng cử viên HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (14-05-2021 09:34)
Góp ý

 

Tôi rất vinh dự được các cơ quan, tổ chức, đơn vị hiệp thương giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân bổ về đơn vị bầu cử số 6 thành phố Huế gồm các phường An Cựu, An Đông, An Tây, Phú Hội, Phú Nhuận, Vỹ Dạ và Xuân Phú.

 
 
Trong các lĩnh vực công tác tôi luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu với vai trò nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, cống hiến cho đơn vị công tác và phục vụ nhân dân TP Huế và TT Huế.
 
Nếu được cử tri tín nhiệm và lựa chọn bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ và chương trình hành động trọng tâm sau:
 
1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân cấp tỉnh, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền, nhất là cấp tỉnh về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân TT Huế mong đợi trên các lĩnh vực như giáo dục đào tạo, Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, những vấn đề thuộc chuyên môn của bản thân suốt nhiều năm nghiên cứu nhất là chính sách về quản lý đất đai.. thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp HĐND cấp tỉnh.
 
2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
 
3. Ngày 10/02/2019 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045, xây dựng và phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó khẳng định phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia, phấn đấu trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á. Trong những năm qua, Đại học Huế đã có nhiều đóng góp to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, tư vấn chính sách cho khu vực miền Trung, cả nước và đặc biệt tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cũng là nhiệm kỳ quyết tâm rất lớn của tỉnh thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa tỉnh ta thành thành phố trực thuộc Trung ương, tôi sẽ tập trung đóng góp chính vào 5 vấn đề sau đây mà cá nhân tôi là thế mạnh:
 
Một là: Xây dựng Trung tâm giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao: cần có sự phối hợp tốt giữa chính quyền tỉnh TT Huế, TP Huế và ĐH Huế để hoàn thành các tiêu chí đưa Giáo dục và đào tạo TT Huế xứng tầm Trung tâm giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao gồm:
- Giáo dục Đại học: lấy trọng tâm là Đại học Huế;
- Giáo dục nghề nghiệp: các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn Thừa Thiên Huế;
- Giáo dục phổ thông: Quốc học, Nguyễn Tri Phương: xứng tầm quốc gia;
- Đào tạo nhân tài con em Thừa Thiên Huế;
 
Trách nhiệm đóng góp:
- Kết nối 3 đối tượng: Phổ thông, Trung cấp, Cao đảng và Đại học.
- Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, mũi nhọn, đại trà cho tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Phát triển đội ngũ giáo viên Thừa Thiên Huế 2021 - 2030.
 
Hai là: Trung tâm Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 – 2030
- Vai trò thúc đẩy và phối hợp của Đại học Huế với tỉnh để có các công trình nghiên cứu, sản phẩm chuyển giao góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là các lĩnh vực tỉnh đang cần nguồn trí tuệ, chất xám: Y Dược, Công nghệ thông tin, Nông nghiệp công nghệ cao, Khoa học xã hội nhân văn, văn hóa, bảo tồn,…
- Vai trò các nhà khoa học của Đại học Huế tham gia vào đóng góp chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
 
Ba là: Xây dựng các nhóm chuyên gia: tư vấn chính sách, các lĩnh vực khác nhau cho tỉnh Thừa Thiên Huế: Nông nghiệp kết nối các địa phương, Y tế, CNTT, Đô thi thông minh, văn hoá, du lịch, bảo tồn, Xã hội nhân văn,…
 
Bốn là: Lãnh chỉ đạo, thúc đẩy, tạo động lực để gần 50 ngàn sinh viên ĐHH thường trú tại Thừa Thiên Huế và hơn 4000 viên chức và lao động cả Đại học Huế tham gia đóng góp vào các hoạt động kính tế - xã hội – môi trường của tỉnh như: Ngày CN Xanh, môi trường, an sinh, góp phần phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh Huế đến bạn bè trong và ngoài nước.
 
Năm là: Bản thân nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực Quản lý đất đai, sẽ tư vấn, phản biện chính sách về công tác quản lý đất đai, đây là nguồn lực lớn của TT Huế giai đoạn 2021-2026, nhưng cần những ý kiến chuyên sâu của nhà khoa học.
 
 
Xin chân thành cảm ơn!
Các tin đã đăng
Liên kết
×