English | Français   rss
Liên kết
Chương trình hành động của PGS.TS. Lê Anh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (14-05-2021 09:40)
Góp ý

 

Xuất phát từ nhận thức của bản thân về chức năng của Quốc Hội; về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ĐBQH, là người gắn bó hơn 25 năm với hoạt động đào tạo và quản lý đại học; nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, tôi dự kiến chương trình hành động của mình gồm 3 nội dung chủ yếu sau:

 

 

1. Làm tốt vai trò là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri Tỉnh nhà và cử tri đơn vị bầu cử

 

Tận dụng mọi điều kiện, cơ hội để thường xuyên gắn bó sâu sát, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri. Phản ánh đầy đủ, kịp thời và trung thực những trăn trở, kiến nghị, đề xuất của cử tri với QH nhằm xây dựng Nhà nước, Chính quyền thực sự là của dân, do dân và vì dân. Theo dõi và đôn đốc các cơ quan hữu quan của Trung ương và địa phương giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những nguyện vọng, mong muốn cùng như những kiến nghị, khiếu nại của cử tri.

 

2. Tích cực đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động của QH và Đoàn ĐBQH Tỉnh nhà

- Tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất các kỳ họp của QH. Đóng góp tích cực năng lực và trí tuệ của bản thân vào hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt là các chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, nâng cao dân trí. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện của ĐBQH theo quyền hạn và sự phân công.

- Nghiên cứu, rút kinh nghiệm hoạt động của Đoàn ĐBQH Tỉnh nhà trong các nhiệm kỳ qua để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ này, góp phần tích cực vào kết quả hoạt động chung của QH để xứng đáng với kỳ vọng của cử tri Tỉnh nhà.

 

3. Đóng góp xây dựng, phát triển giáo dục ĐH nói riêng và nền Giáo dục nói chung. Góp phần xây dựng giáo dục Tỉnh nhà xứng đáng với vị thế là Trung tâm Văn hóa, Giáo dục của cả nước, xứng đáng với truyền thống văn hiến của quê hương Thừa Thiên – Huế

- Với trách nhiệm của một cán bộ quản lý Đại học, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để Trường ĐH Sư Phạm cũng như ĐHH có những bước đột phá mạnh mẽ nhằm tạo sự chuyển biến trong đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý và hoạt động chuyên môn, tạo môi trường tốt cho học tập và nghiên cứu để ĐHH sớm trở thành Đại học Quốc gia, xứng đáng là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, là nơi đào luyện đời sống tinh thần cho thế hệ trẻ, xứng đáng với truyền thống văn hiến và niềm tự hào của nhân dân Thừa Thiên Huế góp phần đưa xây dựng trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của cả nước và Tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung Ương.

- Là Hiệu trưởng của một Trường ĐHSP trọng điểm Quốc gia, tôi sẽ tích cực, kịp thời phản ánh, đề xuất và kiên trì bảo vệ ý kiến trước QH về các vấn đề cốt lõi của giáo dục như: chính sách cho giáo viên và người học, cải thiện điều kiện giảng dạy để thực hiện thành công đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông; tạo môi trường thuận lợi để giáo viên được phát triển chuyên môn yên tâm công tác, đầu tư hợp lý các nguồn lực phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục, tăng cường cơ hội học tập cho học sinh và sinh viên vùng nông thôn và vùng khó khăn; kết nối doanh nghiệp và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp. Xây dựng những mô hình giáo dục tốt được triển khai trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chú trọng và lựa chọn giải pháp phù hợp để đầu tư cho quá trình chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo, quản lý, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong trường học, nhằm chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục phổ thông và đào tạo đại học, chủ động gắn kết và đóng góp cùng Chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa kỳ vọng “Thừa Thiên Huế trở thành TP thông minh” trở thành hiện thực.

 

Biện pháp để thực hiện chương trình hành động trên: Dựa vào trí tuệ của cử tri, của đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý Đại học Huế, của địa phương, của Đoàn ĐBQH Tỉnh; Xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức Chính quyền địa phương cũng như các cơ quan Trung ương, các Ban của QH vì lợi ích chung của đất nước, của Tỉnh và của Nhân dân.

 

Xin chân thành cảm ơn!

Các tin đã đăng
Liên kết
×