English | Français   rss
Liên kết
Ứng viên của Đại học Huế ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII và Hội đồng nhân dân Thành phố Huế khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Góp ý

 

 

Cổng thông tin điện tử Đại học Huế giới thiệu các ứng viên của Đại học Huế ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII và Hội đồng nhân dân Thành phố Huế khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 :

PGS.TS. Lê Anh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm; đại diện Đại học Huế, ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đơn vị bầu cử Thành phố Huế và Thị xã Hương Thủy.
 

Ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 :

PGS. TS. Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 6, Thành phố Huế.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Tôn Nữ Hải Âu, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 

Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Huế khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 :

TS. Bùi Văn Lợi, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Đại học Huế; Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Huế Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 7 (các phường: An Cựu, An Đông, An Tây).
 
Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×