English | Français   rss
Liên kết
Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (27-05-2020 19:19)
Góp ý

 

Ngày 26-27/5/2020, Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế đã tiến hành Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; đại diện lãnh đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đại học Huế; TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế.

 

TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế phát biểu tại Đại hội

 

Chủ đề Đại hội Cơ quan Đại học Huế, nhiệm kỳ 2020 – 2020 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tăng cường khối đoàn kết, kỷ cương lao động, xây dựng đội ngũ có trình độ và năng lực để xây dựng và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia” và phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Chuyên nghiệp - Đổi mới - Sáng tạo”.

 

Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đại học Huế, gồm 02 đảng bộ bộ phận và 09 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ hiện có 197 đảng viên. Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế thực hiện chức năng lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác tham mưu cho Giám đốc Đại học Huế qua các lĩnh vực công tác, vừa lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu, phục vụ đào tạo.

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế tập trung trí tuệ và năng lực, lãnh đạo đảng viên và quần chúng đoàn kết nhất trí, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao; tin tưởng và ủng hộ chủ trương tái cấu trúc Đại học Huế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt Công tác xây dựng và lãnh đạo thực hiện các chuyên đề của Đảng về công tác cán bộ và chuyên đề về cải cách hành chính, Đề án xây dựng Đại học thông minh tại Đại học Huế. Tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tích cực tham mưu xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản lý điều hành, hành chính đầy đủ, toàn diện nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành của Đại học Huế; chỉ đạo, lãnh đạo Đảng ủy bộ phận các khoa đào tạo, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên; tạo điều kiện hỗ trợ Khoa Quốc tế, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ hoàn thiện bộ máy, tổ chức, nhanh chóng ổn định để phát triển; kiện toàn, nâng cấp Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, là 1 trong 3 đơn vị thí điểm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học thuộc Đề án 1665 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo, lãnh đạo sát sao các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tổ chức và đơn vị; góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, tạo sự đoàn kết nhất trí trong các tổ chức quần chúng....

 

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế xác định phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, kỷ cương lao động, phát huy nguồn lực thực hiện tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu khoa học, đào tạo và phục vụ đào tạo, góp phần cùng Đại học Huế thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo tinh thần của Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng chương trình đào tạo; rà soát, thực hiện chương trình đào tạo theo hướng tinh giản kiến thức lý thuyết, tăng thực hành, thực tập, thực tế, khởi nghiệp sáng tạo; nâng cao hơn nữa tính tự học, tự đào tạo, nghiên cứu của sinh viên, học viên vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn nghề nghiệp sát thực tế nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt nhóm ngành du lịch. Tham mưu tốt việc xây dựng kế hoạch công tác khoa học công nghệ hàng năm; quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp; khuyến khích các nhóm nghiên cứu mạnh có sản phẩm đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội. Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế theo hướng nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả công tác của viên chức, người lao động. Triển khai mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là việc thực hiện quy chế đào tạo, quy chế thi, kỷ cương nề nếp giảng dạy, học tập và các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ và kiểm tra giám sát, đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí cao; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức phẩm chất, lối sống của người đảng viên…

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư Đảng ủy Đại học Huế nhấn mạnh để Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân, là đảng bộ trung tâm của Đại học Huế, Đảng bộ cần thực hiện các nhiệm vụ trong tâm: tiếp tục phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn của cán bộ viên chức, lao động đạt trình độ cao, tinh thông nghiệp vụ; đẩy mạnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, hướng đến Cơ quan Đại học Huế là cơ quan điều hành thông minh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao, theo hướng đúng ngành, đúng nghề, chuyên môn sâu; đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường hiệu quả sử dụng hệ thống cơ sở vật chất dùng chung trong toàn Đại học Huế; nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, tiếp tục duy trì khối đoàn kết nhất trí để xây dựng, phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

 

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí và trực tiếp bầu Bí thư. Với số phiếu 97,81% TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 30 đồng chí và 03 đồng chí dự khuyết.

 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế

 

Trần Đức

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×