English | Français   rss
Liên kết
Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (27-06-2020 09:20)
Góp ý

Ngày 25-26/6/2020, Đảng bộ Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề  “Phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, xây dựng Trường Đại học Luật, Đại học Huế trở thành cơ sở đào tạo Luật có thương hiệu trong cả nước và khu vực, góp phần đưa Đại học Huế thành Đại học Quốc gia”. Tham dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế. 

 

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Luật nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội và báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; đánh giá những ưu, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Trường Đại học Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo nêu rõ: Đảng ủy lãnh đạo Nhà trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể các đơn vị;  xây dựng đề án tự chủ đại học theo lộ trình, quy định của Đại học Huế; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; hỗ trợ khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp, dân chủ trong Nhà trường, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện; xây dựng và khẳng định vị thế Trường Đại học Luật, Đại học Huế đứng trong tốp 5 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách về lĩnh vực pháp luật trong cả nước.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Trường Đại học Luật trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Nhà trường đã phát huy sức mạnh của tập thể trong việc xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động có hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Quang Linh, mong rằng nhiệm kỳ tới Đảng bộ Trường Đại học Luật phát huy hơn nữa, tập hợp trí tuệ tập thể, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao, quyết tâm thực hiện nghị quyết của Đại hội, đưa Trường Đại học Luật phát triển toàn diện.

 

 BCH Đảng bộ Trường Đại học Luật nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI. Đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và toàn thể học viên, sinh viên đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, năng động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đồng chí đảng viên tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đạo đức đại diện cho toàn thể đảng viên Nhà trường; bầu 17 đại biểu đại diện cho Đảng bộ Trường Đại học Luật đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần VI. 

 

PV

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×