English | Français   rss
Liên kết
Đại hội Đảng bộ Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin (24-06-2020 10:48)
Góp ý

Ngày 23/6/2020, Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin Đại học Huế đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Trương Qúy Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế; TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy, Viện Trưởng Viện Đào tạo Mở và Công nghệ Thông tin tham dự Đại hội.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin Đại học Huế được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Học liệu và Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Huế. Trên cơ sở Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Đại học Huế và Chi bộ Trung tâm Học liệu Đại học Huế thuộc Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế, Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên được đổi tên thành Đảng bộ Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin theo Quyết định số 473-QĐ-ĐU ngày 31/1/20201 cuả Bí thư Đảng ủy Đại học Huế.

 

TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế, Bí thư Đảng ủy, Viện Trưởng Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin đọc báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ VI

 

 

Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V trên tất cả các công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn, công tác Đảng, đoàn thể.

 

Báo cáo chính trị của Đảng bộ tại Đại hội lần thứ VI đưa ra phương hướng và nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tạo chuyển biến đột phá về phương thức đào tạo mở và năng lực ứng dụng công nghệ thông itn, đa dạng hóa ngành nghề, trình độ, hình thức đào tạo và bồi dưỡng; sáng tạo trong tổ chức các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ giáo dục, đào tạo; huy động mọi nguồn lực tài chính để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và dịch vụ trên nền công nghệ số, tạo đà cho phát triển bền vững, góp phần tích cực trong việc xây dựng nền giáo dục mở.

 

PGS.TS Nguyễn Quang Linh phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Viện trong điều kiện tình hình khó khăn trong tuyển sinh, hình thức giáo dục từ xa tại Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin đang còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam, khó khăn trong cơ chế chính sách, đối tượng đào tạo đa dạng, địa bàn hoạt động rộng. Bí thư Đảng ủy Đại học Huế mong muốn nhiệm kỳ mới, Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin cần phát triển mạnh các lĩnh vực nghiên cứu và dịch vụ giáo dục, đặt mục tiêu cụ thể cho từng chương trình hành động; tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ có năng lực để phát triển quy mô của Viện; tập trung các nguồn lực đầu tư mạnh về đào tạo trực tuyến và phát triển nguồn thông tin số theo định hướng chức năng nhiệm vụ của Viện.

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 7 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Đại học Huế gồm 9 đồng chí.

 

PV

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×