English | Français   rss
Liên kết
Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế: Tập trung chỉ đạo đổi mới, chuẩn hóa chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thích ứng với môi trường việc làm đa dạng (13-05-2020 15:02)
Góp ý

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế đã có những chỉ đạo và những bước đi chiến lược nhằm mục tiêu thực hiện sứ mạng  “Đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn cho miền Trung, Tây Nguyên và cả nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế”. Trước thềm Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế, tiến tới Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Cổng thông tin điện tử Đại học Huế giới thiệu bài viết của Tiểu ban văn kiện Đảng bộ Trường ĐHNL, ĐHH, đánh giá kết quả hoạt động đào tạo, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những định hướng, nhiệm vụ, chương trình của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 -2025.

 

Chương trình đào tạo (CTĐT) được đổi mới; có sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo.

 

Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế tiền thân là Trường Đại học Nông nghiệp 2 được thành lập năm 1967, qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã khẳng định được vị thế của mình là cơ sở giáo dục đại học có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp và tài nguyên môi trường. Hiện nay nhà trường có 27 ngành đào tạo (ĐT) bậc Đại học (ĐH), 10 ngành ĐT bậc thạc sĩ, 9 ngành ĐT bậc tiến sĩ.

 

Chỉ tính trong 5 năm qua, Nhà trường đã chỉ đạo về việc xây dựng các CTĐT phù hợp với nhu cầu của xã hội, xây dựng mới 8 CTĐT Đại học, 4 CTĐT Tiến sĩ, đến nay đã có 29 CTĐT Đại học, 10 CTĐT Thạc sĩ và 09 CTĐT Tiến sĩ. Tất cả các CTĐT đều được xây dựng và cập nhật theo Thông tư 07/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mở thêm 02 ngành liên thông đưa tổng số ngành liên thông của Nhà trường hiện nay lên 07 ngành và 04 ngành đào tạo văn bằng 2. Đặc biệt đã xây dựng và mở được 02 ngành liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học. Đào tạo quốc tế và phát triển chương trình đào tạo bằng tiếng Anh đã được chú trọng. CTĐT Tiến sĩ ngành Chăn nuôi bằng tiếng Anh đã tuyển sinh và đào tạo được 10 NCS Lào, Campuchia và Việt Nam; Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Lâm học bằng tiếng Anh đã được xây dựng và sẽ tuyển sinh, đào tạo trong thời gian tới.

 

Một trong những điểm mạnh trong lĩnh vực đào tạo của nhà trường trong thời gian qua là gắn kết ngày càng chặt chẽ với doanh nghiệp để sản phẩm đào tạo của nhà trường đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động và các nhà tuyển dụng. Có nghĩa là ngoài kiến thức, nhà trường chú trọng đào tạo về kỹ năng, thái độ cho sinh viên, người học. Để thực hiện chủ trương đó, nhà trường thực hiện nhiều hình thức, trong đó chú trọng 6 hình thức sau:

 

(1) Các CTĐT được xây dựng và cập nhật theo thông 07/2015 của Bộ GD và ĐT trong đó nhấn mạnh vai trò của các nhà tuyển dụng lao động.

(2) Các CTĐT đã chú trọng đến việc tăng khối lượng thực hành thực tập của các học phần đến khối thực tập nghề nghiệp (tiếp cận nghề, thao tác nghề và thực tế nghề) và thực tập tốt nghiệp để nâng cao tay nghề cho sinh viên.

(3) Nâng cao chất lượng đội ngũ để phục vụ hiệu quả cho việc giảng dạy (hiện nay tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của trường là 37% trong đó có 03 GS, 37 PGS, 62 TS; nhiều giảng viên tốt nghiệp tiến sĩ nước ngoài).

(4) Hợp tác chặt chẽ có hiệu quả với doanh nghiệp: nhà trường hợp tác với 50 doanh nghiệp trên nhiều phương diện: (i) Đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp (Công ty Green Feed và CJ Vina đối với ngành Chăn nuôi và Thú y); (ii)Tham gia góp ý trong việc xây dựng và cập nhật CTĐT; (iii) Huấn luyện kỹ năng cho sinh viên (thông qua chương trình CEO Talk, tập huấn kỹ năng mềm cho SV…, (iv) SV về thực tập tốt nghiệp, thực tập nghề nghiệp tại các công ty, DN, (v) Công ty, doanh nghiệp về trường tuyển dụng SV ở các ngày hội việc làm, (vi) Công ty, doanh nghiệp hỗ trợ học bổng cho SV và tài trợ các hoạt động văn nghệ, TDTT…

(5) Triển khai chương trình internship (thực tập nghề nghiệp) nước ngoài có hưởng lương từ 6 tháng đến 1 năm tại Nhật Bản, Israel, Đan Mạnh, Đài Loan. Ngoài việc tích lũy được kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh thì SV còn tích lũy được tài chính.

(6) Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên đẩy mạnh các hoạt động để trang bị kỹ năng mềm và thái độ cho SV thông qua hoạt động rất có hiệu quả của 30 CLB đội nhóm, tiêu biểu là các CLB Tiếng Anh, CLB Xung kích, CLB Giọt hồng, CLB Thể dục thể thao, CLB Tuổi trẻ vùng cao…

 

Đồng hành và hỗ trợ người học phát triển toàn diện, lập thân, lập nghiệp

 

Đảng ủy luôn sâu sát quan tâm chỉ đạo các hoạt động của SV, cùng đồng hành và hỗ trợ người học để các em sau khi ra trường được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm đảm bảo ra trường có thể tìm kiếm được việc làm, lập thân, lập nghiệp. Nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên, người học trong thời gian qua. Đó là các chương trình liên kết thực tập và làm việc tại nước ngoài đối với sinh viên; hoạt động NCKH sinh viên, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển kỹ năng, năng lực cho sinh viên; các hoạt động hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, hình thành nhân cách và lối sống, khẳng định và quảng bá hình ảnh của sinh viên Nhà trường.

 

Năm 2019, đã có hơn 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp tại Ngày hội việc làm lần thứ 6 của Trường ĐHNL, ĐHH

 

Đặc biệt, nhờ vào việc chủ động kết nối với các doanh nghiệp, trong 5 năm qua đã có gần 9.000 cơ hội việc làm được các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng. Theo khảo sát, Trường luôn có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng từ khi ra trường ở mức cao từ 67,4 đến 90,5%.

 

Hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực, chất lượng và kỹ năng sinh viên thông qua chương trình đưa sinh viên đi thực tập hưởng lương (internship) và trải nghiệm tại nước ngoài cũng đã được Nhà trường thực hiện từ năm đầu tiên (2017) với thị trường Israel và Nhật Bản, đến năm 2020 đã phát triển thêm các thị trường như Đan Mạch, Đài Loan. Trong 03 năm triển khai đã có hơn 312 sinh viên tham gia chương trình này, giúp sinh viên được tiếp cận với công nghệ sản xuất hiện đại, có thời gian trải nghiệm và phát triển bản thân, trau dồi ngoại ngữ, tích lũy tài chính góp phần lập thân và lập nghiệp.

 

Michael Henry Boehme, Khoa Khoa học Sự sống, Đại học Humboldt Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức (Humboldt University of Berlin) tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại trường ĐHNL trong chương trình trao đổi học giả của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD)

 

 

Tạo sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ về chất lượng đào tạo đại học và sau đại học

 

Bên cạnh các điểm mạnh trong đào tạo,vẫn còn một số hạn chế, đó là: Trong 3 năm gần đây, tuyển sinh chưa đạt chỉ tiêu, một số ngành truyền thống của nhà trường gặp khó khăn trong tuyển sinh do các yếu tố khách quan.

 

Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới nhà trường sẽ có các giải pháp sau:

 

– Tái cấu trúc ngành nghề đào tạo; chú trọng mở ngành mới, ngành thí điểm gắn đến thế mạnh và thương hiệu của Nhà trường. Nâng cao chất lượng đào tạo để ít nhất mỗi khoa có 01 ngành đào tạo tuyển sinh tốt, có thương hiệu.

– Gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo, xây dựng một số ngành đào tạo theo hướng đặt hàng của các doanh nghiệp, đào tạo có yếu tố nước ngoài, đào tạo bằng tiếng Anh.

– Rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo theo quy định. Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, chú trọng học kỳ doanh nghiệp để nâng cao tay nghề cho sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên học song ngành, liên thông.

– Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo. Tăng cường biên soạn, xuất bản giáo trình, bài giảng, đảm bảo tiến đến 70% học phần có giáo trình chuẩn giảng dạy, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Khoa và Bộ môn quản lý chặt chẽ nội dung, tàiliệucủa giảng viên lên lớp.

– Phát triển và đa dạng các hình thức giảng dạy để thích ứng và đáp ứng các loại hình đào tạo hiện nay của Nhà trường. Hoàn thiện tài liệu và tư liệu giảng dạy trực tuyến (E-learning) để chủ động và đa dạng các hình thức giảng dạy trong Trường.

 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Nhà trường đã ban hành chiến lược bảo đảm chất lượng, đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục vào tháng 12 năm 2016 và nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục vào ngày 24 tháng 3 năm 2017, với kết quả 84,6% số tiêu chí đạt chất lượng – là Trường Đại học đầu tiên của Đại học Huế và khối trường Nông, Lâm, Ngư đạt kiểm định chất lượng cấp quốc gia. Việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang được Nhà trường triển khai, có 04 chương trình đào tạo đã được tự đánh giá, đang được Đại học Huế thẩm định.

 

Nhà trường đã tích cực triển khai Nghị quyết số 58 – NQ/ĐU ngày 20/6/2018 của Đảng ủy Đại học Huế về tăng cường công tác đào tạo, bảo đảm chất lượng giáo dục hướng đến hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 – 2025, được Đảng ủy Đại học Huếkiểm tra và đánh giá cao.

 

Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục về cơ bản đã có những thay đổi đáng kể, trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã có hơn 500 lượt giảng viên, viên chức được tham gia đào tạo các khóa về tự đánh giá cơ sở giáo dục, CTĐT theo bộ tiêu chuẩn quốc gia, AUN-QA, chuẩn đầu ra; hoàn thành 02 nghiên cứu về BĐCLGD thuộc dự án ACCCU, VLIR-IUC. Định hướng đến năm 2025 sẽ có 80% – 100% chương trình đào tạo tự đánh giá, trong đó có 10-12 (chiếm 40% tổng số CTĐT) chương trình đào tạo được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn quốc gia và theo bộ tiêu chí AUN – QA.

 

Trung tâm kiếm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học cho nhà trường tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường

 

 

Để phát huy những ưu điểm và khắc phục các hạn chế, Đảng ủy đã đề ra những chương trình hành động về công tác đào tạo cho nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

 

Chương trình 1: Tập trung và tạo sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ về chất lượng đào tạo ĐH và SĐH đáp ứng nhu cầu xã hội khối ngành nông, lâm, ngư nghiệp và theo định hướng đại học nghiên cứu và hội nhập khu vực và quốc tế. Tái cấu trúc ngành nghề đào tạo và đa dạng các hình thức và phương pháp giảng dạy “dựa vào nhu cầu xã hội” để thích ứng tốt các loại hình đào tạo hiện nay.

 

Chương trình 2: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác sinh viên, học viên, gắn công tác Đoàn, Hội với công tác sinh viên thành một khối thống nhất và hỗ trợ tối đa người học.

 

Chương trình 3: Huy động nhiều nguồn lực để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới BĐCLGD bên trong, hoàn thành tự đánh giá và kiểm định các CTĐT và cơ sở đào tạo chu kỳ 2, xây dựng cơ sở dữ liệu xếp hạng quốc tế một số ngành học trọng điểm của Nhà trường.

 

Chương trình 4: Đổi mới hoạt động thi cử trong nhà trường theo hướng đa dạng các hình thức, ứng dụng các công cụ hiện đại, đáp ứng được nhu cầu của người học và chuẩn đầu ra.

 

Tiểu ban Văn kiện Đảng bộ Trường ĐHNL, ĐHH

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×