English | Français   rss
Liên kết
Dự thảo Chương trình hành động thưc hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (01-08-2020 14:15)
Góp ý

Để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đại học Huế khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện mục tiêu chung của nhiệm kỳ: Xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu đến năm 2025 ở trong tốp 300 các trường đại học hàng đầu Châu Á và 1000 các trường đại học thế giới, trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng và quốc gia.

 

Toàn văn Dự thảo xin xem file đính kèm. 

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×