English | Français   rss
Liên kết
Dự thảo Văn kiện Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 (28-07-2020 14:08)
Góp ý

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

 

Toàn văn Dự thảo Văn kiện Đại hội của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 xin xem file đính kèm.

 

 

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×