English | Français   rss
Liên kết
Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của các HĐGSCS Đại học Huế (14-05-2020 16:10)
Góp ý

Trong đợt xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm nay, Đại học Huế thành lập 03 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS).  Ngày 06/5/2020, các HĐGSCS Đại học Huế đã họp và thống nhất lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 như sau:

 

1. Hội đồng I - Khoa học Tự nhiên

 

- Phiên thứ nhất: 8g00 ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

- Phiên thứ hai: 8g00 ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

2. Hội đồng II - Khoa học Xã hội và Nhân văn

 

- Phiên thứ nhất: 8g00 ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

- Phiên thứ hai: 8g00 ngày 22 tháng 7 năm 2020

 

3. Hội đồng III - Khoa học Nông-Lâm-Ngư-Sinh-Y

 

- Phiên thứ nhất: 8g00 ngày 25 tháng 7 năm 2020

 

- Phiên thứ hai: 8g00 ngày 01 tháng 8 năm 2020.

 

Xem chi tiết danh sách thành viên các HĐGSCS Đại học Huế năm 2020 tại đây.

 

Liên kết
×