English | Français   rss
Liên kết
Nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia (04-08-2020 09:58)
Góp ý

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hội nhập và phát triển, ngày 20/6/2018, Đảng ủy Đại học Huế đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-ĐU về tăng cường công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục để hội nhập quốc tế giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Về đào tạo, Nghị quyết chỉ rõ “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước” với các chỉ tiêu cụ thể: tỉ lệ các chương trình đào tạo có định hướng nghiên cứu đạt trên 40%, 15-20 chương trình song ngữ Việt – Anh; tổng số sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh quy đổi là 70.000. Về đảm bảo chất lượng trong giáo dục, đến năm 2025 có ít nhất 50% chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế; phấn đấu có 25-30 chương trình đào tạo chất lượng cao, liên kết nước ngoài. Có thể nói những chỉ tiêu đó là những chuẩn bị, cụ thể hóa cho mục tiêu Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ – CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ, kế hoạch 69-CTr-TU ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế về về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Đại học Huế ký kết hợp tác với Đại học IMC KREMS – Áo

 

Đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đào tạo

 

Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ là xây dựng trung tâm giáo dục – đào tạo đa ngành đa lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ sở phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, phấn đấu nằm trong tốp 300 các trường ĐH hàng đầu châu Á. Trên thực tế hiện tại, Đại học Huế có 147 ngành đào tạo đại học, tăng 40 ngành so với năm 2015, 102 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tăng 12 ngành so với năm 2015; 55 ngành đào tạo tiến sĩ, tăng 16 ngành so với năm 2015 với tổng số sinh viên, học viên gần 50.000 thuộc của các đơn vị thành viên và trực thuộc. So với các cơ sở giáo dục ĐH trong toàn quốc, lĩnh vực ngành, nghề đào tạo của ĐH Huế đáng tự hào là rất đa dạng, khá đầy đủ những khối ngành, nhóm ngành mà xã hội có nhu cầu: y dược, nông lâm ngư, ngoại ngữ, kinh tế, nghệ thuật, sư phạm, luật, du lịch, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn…Đặc biệt hơn, trong 5 ĐH Quốc gia và ĐH Vùng của cả nước, chỉ duy nhất ĐH Huế có đào tạo nghệ thuật, và đào tạo đầy đủ cả nông lâm ngư nghiệp; hay nếu các trường ĐH sư phạm trên cả nước đào tạo tổng hợp các lĩnh vực giáo viên, khoa học, ngoại ngữ thì Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế là trường duy nhất chỉ chuyên đào tạo giáo viên. Bên cạnh đó, Đại học Huế cũng là đại học duy nhất đã đào tạo du lịch ở các bậc học từ đại học đến tiến sĩ…

 

Trong những năm qua, Đảng ủy Đại học Huế đã và đang tập trung chỉ đạo ổn định quy mô đào tạo, ưu tiên phát triển các ngành nghề mới. Chỉ tính riêng năm 2020, Đại học Huế mở thêm các ngành mới: Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kinh tế quốc tế, Quan hệ quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Nông nghiệp công nghệ cao, Quản trị và phân tích dữ liệu, Hộ sinh. Đây là những ngành đón đầu nhu cầu xã hội trong thời kỳ mới.

 

Các ngành áp dụng cơ chế đặc thù, chương trình đào tạo theo hướng mở với hơn 50% học phần bắt buộc, 40% học phần tự chọn, bảo đảm sự lựa chọn tối ưu cho sinh viên, tăng lượng các học phần thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp. Các học phần cốt lõi nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng của ngành; các học phần tự chọn theo hướng chuyên sâu, tạo điều kiện tối đa cho người học trong việc đảm bảo tích luỹ được các kiến thức nền tảng, quan trọng của ngành, đồng thời thoả mãn nhu cầu lựa chọn tích luỹ các kiến thức liên quan cần thiết khác phù hợp với bản thân người học.  Đặc biệt, mục tiêu đến 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 10.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo chiến lược lấy công nghệ thông tin làm đột phá của tỉnh nhà, Đại học Huế là cơ hội và cũng là nhiệm vụ, thách thức cho các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Huế. Đại học Huế đang tập trung nguồn lực dung chung để phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đảm bảo đầu ra đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và sẵn sàng làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Đại học Huế chú trọng liên kết, hợp tác quốc tế và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để sinh viên ĐHH sau khi tốt nghiệp có thể làm việc cả trong nước cũng như khu vực và quốc tế, hướng đến công dân toàn cầu. Chương trình Vật lý tiên tiến giảng dạy bằng Tiếng Anh với sự phối hợp của Khoa Vật lý Đại học Virginia sau hơn 12 năm thực hiện đã đào tạo gần 200 sinh viên ra trường đáp ứng tốt nhu cầu công việc và tiếp tục học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ. Từ kết quả của chương trình này, Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế đã phát triển thêm các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh như: Sư phạm Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh học, Giáo dục tiểu học thu hút được sự quan tâm của sinh viên quốc tế. Một số chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh ở Trường ĐH Kinh tế như: Chương trình tiên tiến đào tạo cử nhân song ngành Kinh tế Nông nghiệp – Tài chính hợp tác với Đại học Sydney, Úc; Chương trình liên kết đào tạo Quốc tế Tallaght hợp tác với Viện Công nghệ Tallaght, Ireland; Chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng Pháp–Việt ngành Tài chính - Ngân hàng; Chương trình An ninh mạng và Khoa học Dữ liệu hợp tác với Đại học Turku (thành phố Turku, Phần Lan; Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí  hợp tác với trường Đại học Krems – Áo (Khoa Quốc tế) là những chương trình có hệ thống kiến thức chất lượng cao và trang bị cho sinh viên khả năng Tiếng Anh tốt. Sinh viên tốt nghiệp các chương trình này có thể thích ứng tốt trong môi trường làm việc trong các doanh nghiệp, công ty, tổ chức trong và ngoài nước.

 

Một ví dụ thành công khác trong hợp tác quốc tế là chương trình Thạc sĩ Quốc tế Okayama về sự phát triển bền vững môi trường và nông thôn hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Okayama Nhật Bản. Đây là chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại Việt Nam và Nhật Bản. Chương trình thạc sĩ Công nghệ Y Sinh học liên kết với Đại học Sassari, Ý; chương trình thạc sĩ Điều dưỡng quốc tế đầu tiên liên kết với Đại học Khon Kaen, Thái Lan và nhiều chương trình hợp tác đào tạo khác đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, bồi dưỡng giảng viên, nâng cao năng lực của cơ sở giáo dục, tạo được sự lan tỏa cho xã hội.

 

 

Kiểm định và bảo đảm chất lượng, cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục bền vững

 

Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học là nhiệm vụ then chốt được thực hiện một cách hệ thống và xuyên suốt trong cả hệ thống Đại học Huế. Đại học Huế là đơn vị triển khai công tác kiểm định cơ sở giáo dục sớm nhất cả nước từ những năm 2016 và 2017. Hình thành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và văn hóa chất lượng. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của ĐHH trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, được các tổ chức uy tín của thế giới xếp hạng khá cao trong 5 năm qua. Xếp hạng của QS Asia, ĐHH  ở top 350 các năm 2016, 2017, top 400 năm 2018 và top 500 năm 2019; xếp  hạng trên Webometrics, năm 2020  ĐHH  xếp thứ 7 trong 10 trường có thứ hạng cao nhất Việt Nam. Năm 2019, ĐHH được THE (Time Higher Education) khuyến nghị sinh viên nước ngoài nên theo học. 7/8 trường đại học đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2017 - 2023, Trường Đại học Nghệ thuật hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đánh giá nội bộ. Có 6 chương trình đào tạo hoàn thành đánh giá ngoài, trong đó có 3 chương trình đào tạo đã được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trong nước và 20 chương trình đào tạo hoàn thành báo cáo tự đánh giá và thẩm định nội bộ ĐHH đang chờ lịch kiểm định cấp quốc gia.

 

Thông qua công tác tuyển sinh, thông tin về các ngành đào tạo của Đại học Huế được lan tỏa rộng đến các đối tượng sinh viên tiềm năng, các kênh xét tuyển được mở rộng, tạo thêm cơ hội cho thí sinh; các hình thức đánh giá được cải tiến giúp lựa chọn được thí sinh có đủ năng lực tham gia quá trình đào tạo, số lượng tuyển sinh hằng năm ở mức ổn định.

 

Chất lượng đào tạo được nâng cao thông qua việc cải tiến chương trình đào tạo, phương thức dạy và học; đào tạo theo tiếp cận đầu ra (Outcomes Based Education) theo định hướng chung của mạng lưới các trường ĐH ASEAN (AUN). Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo được rà soát và hoàn chỉnh căn cứ trên yêu cầu thực tế của các bên liên quan. Các hoạt động dạy/học/đánh giá được thiết kế một cách có hệ thống giúp người học đạt được chuẩn đầu ra của chương trình.

 

Đại học Huế tiếp tục kiện toàn các chương trình đào tạo theo định hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động chất lượng cao trong nước, khu vực và quốc tế. Các chương trình tiếp tục được rà soát và điều chỉnh để tăng độ linh động, đáp ứng yêu cầu mang tính liên ngành của thị trường lao động. Phương thức đào tạo được điều chỉnh theo định hướng tăng độ chủ động của người học. Việc phối hợp các bên liên quan, đặc biệt là các đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp được tiếp tục chú trọng phát triển, nhằm huy động được các nguồn lực đa dạng trong toàn xã hội, giúp người học có nhiều cơ hội để trải nghiệm các hoạt động thực tiễn từ đó phát tiển tốt hơn năng lực bản thân.

 

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

 

Trong 5 năm qua, Đại học Huế đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Khu Đô thị Đại học Huế tại Trường Bia và các trường, đơn vị, đảm bảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, của miền Trung và định hướng xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

 

Bên cạnh những điều kiện cần thiết về phòng thí nghiệm, thực hành, học liệu cho các chuyên ngành tại đơn vị, Đại học Huế có hệ thống cơ sở vật chất dùng chung như hệ thống ký túc xá văn minh, hiện đại; hệ thống sân vận động, nhà thi đấu đáp ứng nhu cầu thể dục thể thao; trung tâm học liệu hiện đại, khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia đang dần được hoàn thiện với đầy đủ các thiết chế của một đô thị đại học. 

 

Ngoài việc tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, Đại học Huế đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý đào tạo và giảng dạy. Đặc biệt là xây dựng các quy định, cơ chế khuyến khích đổi mới, sáng kiến cải tiến trong giảng dạy và tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại, đáp ứng nhu cầu người học như dạy học trực tuyến, dạy học tích cực. Những yếu tố liên quan đến quá trình dạy học qua mạng bao gồm học liệu, hệ thống quản lý học tập, quản lý nội dung, bài giảng đều được diễn ra trên môi trường internet.

 

***

 

Nghị quyết 54-NQ/TƯ (ngày 10/12/2019) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là mục tiêu xuyên suốt của tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại học Huế, trong đó nêu rõ các nội dung như xây dựng trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao trên cơ sở phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia; Phát triển Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế theo mô hình “Trường - Viện” cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế; các nội dung liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ… Đại học Huế được xác định là một thiết chế không thể tách rời của tỉnh Thừa Thiên Huế. Vấn đề làm sao phát triển tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia đang được lãnh đạo Tỉnh và Đại học Huế quan tâm. Môi trường năng động, sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là yếu tố liên quan chặt chẽ với sự phát triển của đại học, tạo điều kiện thu hút người học. Ngược lại, vị trí, vai trò Đại học Huế cũng không thể không nhắc đến trong quá trình phát triển của tỉnh.

 

Trên cơ sở Nghị quyết 54, Đại học Huế tiếp tục đổi mới và phát triển hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận chuẩn mực giáo dục, đào tạo tiên tiến của khu vực và thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển địa phương: Phát triển mạnh liên kết đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch, công nghệ thông tin, công nghệ cao; Thực hiện đa phương hoá, đa dạng hoá loại hình hợp tác, giữ vững và phát triển hợp tác một cách toàn diện với các đối tác truyền thống đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác mới trong và ngoài nước; Đầu tư thích đáng cho một số ngành mũi nhọn, trọng điểm và có tính đặc thù; ưu tiên mở thêm một số ngành đào tạo chất lượng cao theo đơn đặt hàng của đơn vị sử dụng lao động, có khả năng thu hút sinh viên quốc tế như: công nghệ thông tin, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, ngành liên kết đào tạo quốc tế, ngành đào tạo bằng tiếng nước ngoài.

 

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×