English | Français   rss
Liên kết
Phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, phấn đấu đưa Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế trở thành một trong ba trường đại học sư phạm trọng điểm của cả nước (16-06-2020 10:13)
Góp ý

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trải qua những thuận lợi cơ bản và cũng không ít khó khăn nhưng tập thể Đảng ủy Trường đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV; góp phần quyết định vào sự ổn định và phát triển của Nhà trường, để lại dấu ấn sâu sắc với nhiều đổi mới trong các mặt công tác.

 

Đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

 

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Trường đã tích cực triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị BCH Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo với các định hướng: đổi mới mô hình và chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra theo định hướng đào tạo năng lực sư phạm, năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, hướng tới năng lực thực hiện giảng dạy theo hướng tích hợp rộng và phân hóa sâu; đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, chương trình và phương thức đào tạo mới; xây dựng hệ thống trường thực hành đáp ứng việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên; mở 06 mã ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội; hoàn thành xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo giáo viên, áp dụng từ năm học 2015 – 2016, rà soát, cập nhật năm 2018.

 

 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục vào ngày 30 tháng 3 năm 2018 với với kết quả 83,6% số tiêu chí đạt chất lượng.

 

 

Đặc biệt, Nhà trường đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, coi trọng năng lực thực hành nghề nghiệp và tăng cường thời gian hoạt động thực tế tại trường phổ thông, tiểu học, mầm non.

 

Bên cạnh đào tạo hệ đại học, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường cũng hết sức quan tâm đến công tác đào tạo sau đại học. Trong 5 năm, các quy định về đào tạo sau đại học được ban hành kịp thời và đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với yêu cầu thực tiễn; chuyên ngành đào tạo ngày càng đa dạng; hoàn thành xây dựng chương trình khung và đề cương chi tiết của 27 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; hoàn thành thủ tục mở thêm 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 1 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; mở rộng hợp tác đào tạo trình độ thạc sĩ với Đại học Chiao Tung – Đài Loan và Đại học Quốc gia Lào.

 

 

Trường ĐHSP hoàn thành đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý và Sư phạm Hóa học.

 

 

Góp phần vào sự thành công trong đào tạo nhà trường, công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đã được chú trọng và gặt hái kết quả nổi bật. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trường theo từng giai đoạn và hàng nằm nhằm thực hiện cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt, Nhà trường đã ban hành chiến lược bảo đảm chất lượng, hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trường đại học và được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục vào ngày 30 tháng 3 năm 2018 với với kết quả 83,6% số tiêu chí đạt chất lượng.

 

Trường đã hoàn thành tự đánh giá 16 chương trình đào tạo trình độ đại học, đánh giá ngoài 3 chương trình: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý và Sư phạm Hóa học đạt kết quả tốt.

 

Nghiên cứu khoa học xếp ở nhóm cao nhất Đại học Huế cũng như trong nhóm các trường sư phạm toàn quốc

 

Hoạt động khoa học và công nghệ được Đảng ủy khẳng định là một trong các hoạt động quan trọng sau công tác đào tạo của Nhà trường. Hoạt động này tiếp tục được phát triển và gắn liền với công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, phục vụ thiết thực nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới giáo dục của địa phương và cả nước.

 

Để thực hiện một trong những sứ mạng là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học theo định hướng phát triển Nhà trường thành cơ sở đại học nghiên cứu,ứng dụng và chuyển giao công nghệ, Đảng bộ đã lãnh đạo tiếp tục nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học; ban hành, rà soát, sửa đổi các văn bản quản lý, điều hành trên lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý đề tài, quy định giờ chuẩn cho các hoạt động KHCN, quỹ khuyến khích tài năng; thành lập 3 nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế, 3 nhóm nghiên cứu mạnh cấp Trường của giảng viên.

 

 

Trường Ký hợp tác đào tạo với Đại học Hokaido - Nhật Bản.

 

 

Trường ký hợp tác đào tạo với Đại học Hồng Kông

 

 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã có những chỉ đạo kịp thời và chính sách tốt, góp phần mang lại kết quả vượt bậc, số lượng và chất lượng các công bố khoa học của cán bộ, giảng viên Nhà trường xếp ở nhóm cao nhất của Đại học Huế cũng như trong nhóm các trường sư phạm toàn quốc. Từ năm 2015 đến năm 2019, cán bộ giảng viên của Trường đã công bố 664 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế và kỷ yêu Hội nghị khoa học quốc tế có uy tín, gần 1.000 bài trên các tạp chí, 30 bài thuộc danh mục Scopus cùng hàng trăm bài trên các tạp chí khoa học khác (tăng 6 lần so với số lượng 140 bài quốc tế trong giai đoạn 2010 – 2015). Cán bộ giảng viên đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học; 2 giải nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích trong các hội thi và Giải thưởng Sáng tạo KHCN cấp Tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

Thành lập Chi nhánh đào tạo của Trung tâm INSA Val de Loire tại Trường ĐHSP, ĐH Huế

 

 

Công tác nghiên cứu khoa học của người học cũng được Nhà trường quan tâm. Từ năm 2015 - 2020, trong số 285 đề tài nghiên cứu khoa học của toàn trường thì có  202 đề tài độc lập của sinh viên, nghiên cứu sinh và học viên cao học. Hằng năm, Trường tổ chức hội nghị khoa học sinh viên, hội nghị khoa học trẻ. Năm 2019, hội nghị khoa học trẻ cấp trường đã được mở rộng thành hội nghị quốc gia. Đặc biệt, Trường đã thành lập 11 nhóm nghiên cứu mạnh của sinh viên và dành những điều kiện ưu đãi kinh phí để thực hiện.

 

Hoạt động hợp tác quốc tế cũng được củng cố và mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, tổ chức quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ; mở thêm chương trình liên kết đào tạo tạc sĩ 1+1 với Trường Đại học Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan; chương trình liên kết đào tạo Kỹ sư với Trường Kỹ sư Val de Loire tiếp tục được phát triển; mở thêm ngành Toán ứng dụng với Trung tâm INSA Toulose. Đặc biệt, tháng 4/2019, chính thức thành lập Chi nhành đào tạo của Trung tâm INSA Val de Loire tại Trường; hợp tác chuyển giao chương trình Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán cho Trường Đại học Quốc gia Lào.

 

Phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ và cả hệ thống Chính trị trong Nhà trường, phấn đấu đưa Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trở thành một trong ba trường đại học sư phạm trọng điểm của cả nước

 

Những thành tựu  của Nhà trường  đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tạo dựng niềm tin vững chắc cho toàn thể cán bộ, viên chức , lao động trong giai đoạn mới đưa Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trở thành một trong ba trường đại học sư phạm trọng điểm của cả nước. Đó là mục tiêu chung được Đảng bộ Trường đề ra trong Phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

 

Trường ĐHSP ký hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

 

 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Đảng bộ đã xây dựng các giải pháp chủ yếu thuộc các lĩnh vực: Xây dựng bộ máy quản lý, đội ngũ; Đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác sinh viên và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế; Các Giải pháp tăng cường nguồn thu, công tác kế hoạch tài chính năng động và đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng; Tăng cường năng lực và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy dân chủ cơ sở, tổ chức Đảng là nòng cốt và trung tâm dẫn dắt.

 

 

Trường ĐHSP ký hợp tác đào tạo với Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Kon - Tum.

 

 

Nhằm triển khai các giải phảp, Nhà trường xác định tập trung nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên, đáp ứng các chuẩn giảng viên đại học sư phạm, đại học định hướng nghiên cứu và ứng dụng trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Xây dựng công tác quản trị Nhà trường, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được phân công, có các sản phẩm đầu ra cho từng vị trí việc làm; có chính sách thu hút và hỗ trợ đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu có trình độ cao, có năng lực công tác làm việc tại trường. Xây dựng môi trường giáo dục bảo đảm chất lượng, nâng cao sự hài lòng của người học và người sử dụng.

 

Góp phần quan trọng vào sự thắng lợi của mục tiêu chính là sự đoàn kết, phấn đấu của toàn thể cán bộ, viện chức, lao động Nhà trường. Mỗi thành viên là một mắt xích quan trọng tạo dựng sức mạnh bền vững của ngôi trường giàu truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển nhưng luôn vận động không ngừng để đổi mới và hội nhập trong thời kì công nghệ 4.0.

 

Trường ĐHSP
Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×