English | Français   rss
Liên kết
Thông báo thay đổi thời gian xét tuyển và hướng dẫn nội dung xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2020 (21-10-2020 08:54)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo thay đổi thời gian xét tuyển và hướng dẫn nội dung xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2020.

 

Chi tiết xem file đính kèm. 

Các tin đã đăng
Liên kết
×