English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển dụng viên chức tại Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2020 (25-08-2020 22:34)
Góp ý

 

 

Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức tại Khoa Du lịch - Đại học Huế năm 2020 cho các vị trí sau:

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Các tin mới hơn
Các tin đã đăng
Liên kết
×