English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế năm 2020 (19-06-2020 17:13)
Góp ý

 

Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế năm 2020 như sau: 

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Các tin mới hơn
Liên kết
×