English | Français   rss
Liên kết
Thông báo tuyển dụng viên chức (05-01-2021 11:25)
Góp ý

Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế và Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế như sau:

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Liên kết
×