English | Français   rss
Liên kết
THƯỜNG TRỰC ĐOÀN TN – HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V
Góp ý

 

 

THƯỜNG TRỰC ĐOÀN

ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V

THƯỜNG TRỰC HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V

Bí thư

Chủ tịch

Nguyễn Cao Cường

Nguyễn Văn Quang

Điện thoại

0984.118.289

Điện thoại

 

Email

nguyencaocuong@hueuni.edu.vn

Email

 

Phó Bí thư

Phó Chủ tịch

Trần Thị Phương Nhung

Lê Chí Hùng Cường

Điện thoại

0985. 979.995

Điện thoại

0906.534.222

Email

phuongnhungbck29@gmail.com

Email

lechihungcuong@huaf.edu.vn

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Nguyễn Tường Du

Điện thoại

01674.713.830

Điện thoại

01202.75.6868

Email

nm2510@gmail.com

Email

 tuongdu2705dtn@gmail.com

 

 

Điện thoại

 

Điện thoại  

Email

 

 Email

 

Văn phòng: 0234.3821.759

 

1. Danh sách Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

 Nguyễn Cao Cường

 Bí thư

2         

 Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Phó Bí thư

3        

Trần Thị Phương Nhung

Phó Bí thư

4         

Phan Lê Chung

Ủy viên Ban Thường vụ

5         

Phạm Minh Đức

Ủy viên Ban Thường vụ

6         

Bùi Hữu Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ

7        

Hoàng Nguyễn Tuấn Minh

Ủy viên Ban Thường vụ

8         

Lê Thị Trà My

Ủy viên Ban Thường vụ

9    

Nguyễn Văn Quang

Ủy viên Ban Thường vụ

10  

Lý Nam Hải

Ủy viên Ban Thường vụ

11    

Nguyễn Thị Lan Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

12    

Đoàn Văn Cảnh

Ủy viên Ban Chấp hành

13    

Phan Đình Ngọc Châu

Ủy viên Ban Chấp hành

14    

Hà Lê Quỳnh Chi

Ủy viên Ban Chấp hành

15 

Lê Chí Hùng Cường

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Trần Đình Giai

Ủy viên Ban Chấp hành

17    

Cao Thị Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành

18 

Nguyễn Văn Huế

Ủy viên Ban Chấp hành

19    

Lê Văn Thanh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Võ Văn Khoa

Ủy viên Ban Chấp hành

21 

Trần Văn Khôi

Ủy viên Ban Chấp hành

22   

Nguyễn Hoàng Ngọc Linh

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Dương Thị Mẫn

Ủy viên Ban Chấp hành

24   

Nguyễn Tiến Nhật

Ủy viên Ban Chấp hành

25  

Hoàng Thảo Nguyên

Ủy viên Ban Chấp hành

26 

Trần Thị Minh Nguyệt

Ủy viên Ban Chấp hành

27    

Trần Văn Phú

Ủy viên Ban Chấp hành

28    

Cao Hữu Phụng

Ủy viên Ban Chấp hành

29   

Nguyễn Mạnh Quyền

Ủy viên Ban Chấp hành

30    

Trần Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành

31    

 Lê Thị Phương Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành

32 

Đỗ Văn Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

2. Danh sách Ủy ban Kiểm tra Đoàn Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Cao Cường

Chủ nhiệm UBKT

2

Lê Thị Trà My

Phó Chủ nhiệm UB KT

3

Nguyễn Tường Du

Ủy viên

4

Nguyễn Phạm Bảo Quý

Ủy viên

5

Trần Thị Xuân

Ủy viên

6

Cao Hữu Phụng

Ủy viên

7

Nguyễn Hữu Hải Hà

Ủy viên

 

 

3. Danh sách Ban chấp hành Hội sinh viên Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Quang

Chủ tịch

2

Lê Chí Hùng Cường

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Tường Du

Phó Chủ tịch

4 Hồ Lê Ngọc Ngà Ủy viên Ban Thư ký

5

Lê Thị Trà My

Ủy viên Ban Thư ký

6

Võ Thị Hoài Hương

Ủy viên Ban Thư ký

7

Nguyễn Phạm Bảo Quý

Ủy viên Ban Thư ký

8

Phan Đình Ngọc Châu

Ủy viên Ban Thư ký

9

Võ Quang Phát

Ủy viên Ban Thư ký

10

Cao Thị Hoa

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Hồ Văn Trường

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Nguyễn Hữu Lập  

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Nguyễn Thị Hồng Thảo      

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Hoàng Trần Tiến

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Nguyễn Minh Đạt

Ủy viên Ban Chấp hành

16

Nguyễn Văn Quốc Cường

Ủy viên Ban Chấp hành

17

Nguyễn Công Hậu

Ủy viên Ban Chấp hành

18

Nguyễn ngọc Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành

19

Nguyễn Đình Hữu Đường

Ủy viên Ban Chấp hành

20

Nguyễn Đức Lợi

Ủy viên Ban Chấp hành

21

Kiều Thị Duyên

Ủy viên Ban Chấp hành

22

Hoàng Thị Lan Nhi

Ủy viên Ban Chấp hành

23

Nguyễn Thị Lan Anh  

Ủy viên Ban Chấp hành

24

Nguyễn Trần Vi Ba

Ủy viên Ban Chấp hành

25

Trần Thanh Tú

Ủy viên Ban Chấp hành

26

Cao Hữu Phụng

Ủy viên Ban Chấp hành

27

Nguyễn Hải Đăng

Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

2. Danh sách Ủy ban Kiểm tra Hội sinh viên Đại học Huế khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tường Du

Chủ nhiệm UBKT

2

Nguyễn Trương Xuân Nguyệt

Ủy viên

3

Nguyễn Huy Thông

Ủy viên

4

Nguyễn Văn Quốc Cường

Ủy viên

5

Võ Anh Tin

Ủy viên

6

Nguyễn Đức Hoàng

Ủy viên

7

Hồ Văn Trường

Ủy viên

 

 

Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×