English | Français   rss
Liên kết
Tiểu sử tóm tắt người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04-05-2021 07:04)
Góp ý

 

Cổng thông tin điện tử Đại học Huế giới thiệu tiểu sử tóm tắt của TS. Tôn Nữ Hải Âu, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×