English | Français   rss
Liên kết
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ (28-05-2020 16:08)
Góp ý

Sáng 28/5/2020, Đảng bộ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế (GDQP&AN – ĐHH) tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Huế đã tham dự và chỉ đạo Đại hội.

 

 

Đảng bộ Trung tâm GDQP&AN - ĐHH là một Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Đại học Huế. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Trung tâm GDQP&AN - ĐHH đã lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình an ninh chính trị trong nước, trên địa bàn cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá; công tác xây dựng, chỉnh  đốn Đảng, phòng chống tham nhũng đạt được kết quả quan trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố dễ gây mất ổn định, nhất là vấn đề “an ninh Tôn giáo”, “an ninh tư tưởng, văn hóa”.

 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Đại học Huế, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và cấp ủy địa phương nơi đóng quân, các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Huế, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tương đối tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020: đã phối hợp lãnh, chỉ đạo tốt công tác đào tạo; đảm bảo đúng quy chế, quy trình từ xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ cho sinh viên khoa học, chặt chẽ, không chồng chéo; đồng thời xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình đào tạo. Các khoa chuyên môn chú trọng đổi mới công tác giảng dạy, giáo án, bài giảng được Hội đồng Khoa học và đào tạo thông qua; ban hành thống nhất và luôn được cập nhật, bổ sung những thông tin mới, đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, những thông tin mang tính thời sự, có giá trị về thực tiễn để định hướng cho sinh viên. Các bài giảng ngoài việc truyền tải nội dung, trang bị các kỹ năng mang tính chất trải nghiệm về quốc phòng và an ninh còn xây dựng ý thức, bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái cho người học.

 

Công tác quản lý sinh viên, thực hiện phương châm: Học đi đôi với rèn, coi kết quả rèn luyện cũng là một nội dung để đánh giá kết quả học tập. Trong nhiệm kỳ qua đã đào tạo 48 khóa học với 45.597 sinh viên. Tổ chức các lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 đạt kết quả cao.

 

Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục đào tạo, đội ngũ giảng viên tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học; phối hợp tổ chức thành công 6 cuộc hội thảo cấp cơ sở; nghiệm thu 1 đề tài cấp ĐHH và 7 đề tài cấp cơ sở. Tiếp tục thực hiện 1 đề tài cấp ĐHH và 3 đề tài cấp cơ sở. Phối hợp với 3 Trung tâm tổ chức 3 cuộc hội thảo có chất lượng.

 

Đảng ủy Trung tâm luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động (CB, VC, NLĐ). Góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

 

Đặc biệt, thời gian qua, trong tình hình dịch bệnh COVID 19, được sự chỉ đạo của các cấp ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID 19, Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế đã chủ động thực hiện tốt công tác cơ sở vật chất cho việc cách ly hơn 1000 công dân của tỉnh Thừa Thiên Huế trở về nước. Cũng trong tình hình đó, Trung tâm đã chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ và được chọn là đơn vị thứ hai tổ chức Đại hội, sau Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đại học Huế (ngày 26 - 27/5/2020). 

 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Trung tâm GDQP & AN ĐHH tập trung vào 2 khâu đột phá đó là:

- Nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng nền nếp chính quy, đẩy mạnh cải cách hành chính trong đơn vị.

- Nâng cao chất lượng công tác cán bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phẩm chất, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Một số chỉ tiêu sẽ được thực hiện trong nhiệm kỳ:  Thực hiện tốt công tác quản lý, rèn luyện sinh viên, các khoá học không có sinh viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm dưới 0,02%; Thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, phấn đấu trong nhiệm kỳ có 2 đề tài cấp ĐHH, 10 - 15 đề tài cấp cơ sở, tổ chức từ 3 đến 5 Hội thảo khoa học; Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở, vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật; chăm sóc sức khỏe viên chức, người lao động và sinh viên; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xẩy ra; thu - chi tài chính đúng theo quy định,  không để xẩy ra tham ô, tham nhũng, lảng phí; 100% cấp ủy các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ (riêng cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ). Xây dựng 100% cán bộ, viên chức, lao động  hoàn thành nhiệm vụ, có trên 85%  hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị, bảo đảm tuyệt đối về an toàn giao thông; Tăng cường công tác phát triển đảng, phấn đấu kết nạp từ 3 đến 5 đảng viên; Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng hoạt động có nề nếp, hiệu quả, bảo đảm tổ chức Đoàn và Công đoàn hàng năm đạt vững mạnh xuất sắc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm GDQP&AN Đại học Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

 

Tại Đại hội, đồng chí Lê Kim Anh, Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Trung tâm GDQP&AN – ĐHH nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trung tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Văn Bản tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí và 01 đồng chí dự khuyết. 

 

PV

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×