English | Français   rss
Liên kết
Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế: Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 (10-06-2020 09:01)
Góp ý

Ngày 09/6/2020, Chi bộ cơ sở Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025. PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Huế cùng các đại biểu trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Huế, lãnh đạo Văn phòng Đảng – Đoàn thể; đại diện các đảng ủy cơ sở và 12 đảng viên chính thức của chi bộ.

 

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế tham dự, phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đại hội tập trung vào chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, tăng cường đoàn kết, kỷ cương lao động, xây dựng đội ngũ có trình độ và năng lực để phát triển Viện Công nghệ sinh học trở thành một trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung, góp phần xây dựng Đại học Huế ngày càng lớn mạnh và sớm trở thành Đại học Quốc gia. Với phương châm “ Đoàn kết, Sáng tạo và Phát triển”, Đại hội đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Chi bộ Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế (CNSH) được thành lập theo Quyết định số 254-QĐ/ĐU ngày 14/9/2014 của Đảng ủy cơ sở Cơ quan Đại học Huế. Ngày 14/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển Viện CNSN thành trung tâm công nghệ sinh học cấp quốc gia tại miền Trung có khả năng giải quyết các nhiệm vụ cơ bản và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Ngày 16/7/2018, Viện CNSH được tổ chức lại thành đơn vị thành viên của Đại học Huế và trở thành chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Đại học Huế theo Quyết định 939-QĐ/ĐU, ngày 16/7/2018 của Giám đốc ĐHH và Quyết định 315-QĐ/ĐU, ngày 16/7/2018 của Đảng ủy ĐHH.

 

Trong thời gian qua, Chi bộ đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo Viện CNSH đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nền tảng cho Viện CNSH tiếp tục phát triển. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn lại bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ của Viện thành viên, thành lập các đơn vị chuyên môn gồm 5 phòng Thí nghiệm và 2 Trung tâm. Đội ngũ cán bộ có sự phát triển về quy mô và chất lượng, đến nay Viện có 30 cán bộ cơ hữu và 150 GS, PGS, TS là cán bộ bán cơ hữu, cộng tác viên, cán bộ phối hợp trong Đại học Huế. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đạt được kết quả khích lệ. Từ năm 2017 đến nay, Viện chủ trì 3 đề tài cấp Nhà nước, 8 đề tài cấp Bộ, 3 đề tài/dự án quốc tế và gần 30 đề tài cấp tỉnh, Đại học Huế; công bố 40 bài trong danh mục ISI/Scoupus, 18 bài trên các tạp chí quốc tế; tổ chức các hội thảo quốc tế và trong nước; đang xúc tiến và chuyển giao 5 quy trình sản xuất, sản phẩm KHCN, đăng ký 2 nhãn hiệu hàng hóa…Công tác đào tạo, hợp tác quốc tế được chú trọng và có những chuyển biến tích cực. Công tác tài chính, cơ sở vật chất thường xuyên được coi trọng, tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động của Viện CNSH.

 

Bên cạnh đó, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chi bộ quan tâm xem đây là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu ảnh hưởng toàn diện đến các hoạt động của đơn vị. Chi bộ luôn coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền đóng góp ý kiến của đảng viên, phát huy trí tuệ tập thể; duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng; lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Các tổ chức đoàn thể đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và tổ  chức các phong trào thi đua, các quỹ quyên góp công đoàn…

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế đánh giá cao những kết quả bước đầu đạt được của chi bộ. Điều đó thể hiện sự nỗ lực lớn của lãnh đạo Viện và đội ngũ cán bộ viên chức lao động của Viện CNSH trong điều kiện nguồn nhân lực, tài lực còn khó khăn, hạn chế. Bí thư Đảng ủy Đại học Huế nhấn mạnh định hướng phát triển của Viện CNSH trong nhiệm kỳ tới phải gắn liền với việc khẳng định vai trò, vị trí trong nhiệm vụ xây dựng thành Trung tâm khoa học - công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện là: xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ cơ hữu cả về quy mô lẫn chất lượng; có những bước đột phá, sáng tạo mang hiệu quả cảo trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; mở rộng dịch vụ, tăng cường sự liên kết trong và ngoài Đại học Huế; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên ngày càng lớn mạnh để lãnh đạo Viện CNSH thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng hệ thống chính trị đồng bộ, tổ chức đoàn thể vững mạnh. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ sẽ xây dựng 02 Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Theo tinh thần đó, mục tiêu phấn đấu của Viện CNSH đến năm 2025 phải trở thành Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia miền Trung; chi bộ phát triển thành Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Đại học Huế.

 

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Trương Thị Hồng Hải, PGS.TS, Viện trưởng Viện CNSH là Bí thư chi bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI. 

 

VP ĐĐT

Các tin mới hơn
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×