English | Français   rss
Liên kết
Xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia (11-08-2020 07:15)
Góp ý

 

Phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo định hướng nghiên cứu, phấn đấu đến năm 2025 nằm trong tốp 300 trường Đại học hàng đầu châu Á và tốp 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới; đồng thời, đa dạng hóa ngành nghề, phát triển thêm các hình thức hợp tác, liên kết đào tạo.

 

 

 

Cổng thông tin điện tử Đại học Huế xin giới thiệu bài viết trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/xay-dung-dai-hoc-hue-thanh-dai-hoc-quoc-gia-560780.html 

Các tin đã đăng
Liên kết
arab fuck bbc xxx desert rose denjras xxx blu movis punab sex xxxx big monter cock xxx
×