Thứ hai, Ngày 03/10/2022
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
07:30 Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế (lần 1)

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế
08:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế mở rộng 

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế
08:45 Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế (lần 2)

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế
09:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế và Tổ trưởng Tổ công tác
10:30 Họp Đảng ủy Đại học Huế

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
11:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế (lần 3)

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế
14:00 Họp Hội đồng Đại học Huế (Phiên họp thường kỳ lần thứ 7)

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế

Thứ tư, Ngày 05/10/2022
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00 Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2022, Đại học Huế (xét bổ sung đợt 1)

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
14:00 Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2019-DHH-04: "Nghiên cứu nhu cầu của người học đối với các chương trình E-Learning trong lĩnh vực du lịch tại khu vực Duyên hải miền Trung" (Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Hữu Tuấn, Trường Du lịch).

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
14:00 Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế
15:00 Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thăm và làm việc với Đại học Huế

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Đại học Huế

Thứ năm, Ngày 06/10/2022
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00 Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2019-DHH-06: "Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất rượu men lá tại Bình Trị Thiên" (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Huế, Trường Đại học Nông Lâm).

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2019-DHH-562-09: “Nghiên cứu sản xuất gypenoside từ nuôi cấy tế bào cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphylum (Thunb.) Makino)” (Chủ nhiệm: TS. Hoàng Tấn Quảng, Viện Công nghệ sinh học)

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
15:00 Họp Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế khóa VI

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn Đại học Huế
15:30 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
15:30 Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2020-DHH-12: “Nghiên cứu đặc tính và khả năng tái sinh mô sụn của tế bào đơn nhân tủy xương (bone marrow mononuclear cells) và giá thể fibrin giàu tiểu cầu (platelet – rich fibrin scaffold)” (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Y – Dược)

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

Thứ sáu, Ngày 07/10/2022
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00 Họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: "Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu hạt carbon nano và định hướng ứng dụng trong y sinh", (Chủ nhiệm: TS. Ngô Khoa Quang, Trường Đại học Khoa học)

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
08:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Võ Thúy Linh

Phòng họp I.1, Số 01 Điện Biên Phủ, Đại học Huế

Chủ tịch Hội đồng

Thứ bảy, Ngày 08/10/2022
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00 Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

Thứ hai, Ngày 03/10/2022
07:30

Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế (lần 1)

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế
Thứ hai, Ngày 03/10/2022
08:00

Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế mở rộng 

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế
Thứ hai, Ngày 03/10/2022
08:45

Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế (lần 2)

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế
Thứ hai, Ngày 03/10/2022
09:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm...

Địa điểm:

Hội trường tầng 3 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế và Tổ trưởng Tổ công tác
Thứ hai, Ngày 03/10/2022
10:30

Họp Đảng ủy Đại học Huế

Địa điểm:

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ hai, Ngày 03/10/2022
11:00

Hội nghị tập thể lãnh đạo Đại học Huế (lần 3)

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế
Thứ hai, Ngày 03/10/2022
14:00

Họp Hội đồng Đại học Huế (Phiên họp thường kỳ lần thứ 7)

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế
Thứ tư, Ngày 05/10/2022
08:00

Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học năm 2022, Đại học Huế (xét bổ sung đợt 1)

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
Thứ tư, Ngày 05/10/2022
14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2019-DHH-04: "Nghiên cứu...

Địa điểm:

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư, Ngày 05/10/2022
14:00

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023...

Địa điểm:

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê LợiChủ trì: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế
Thứ tư, Ngày 05/10/2022
15:00

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thăm và làm việc với Đại học Huế

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ.Chủ trì: Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 06/10/2022
08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2019-DHH-06: "Nghiên cứu...

Địa điểm:

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm, Ngày 06/10/2022
14:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2019-DHH-562-09: “Nghiên...

Địa điểm:

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm, Ngày 06/10/2022
15:00

Họp Ban Thường vụ Đoàn Đại học Huế khóa VI

Địa điểm:

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Bí thư Đoàn Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 06/10/2022
15:30

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy Đại học Huế

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 06/10/2022
15:30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2020-DHH-12: “Nghiên cứu...

Địa điểm:

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu, Ngày 07/10/2022
08:00

Họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: "Nghiên cứu tính chất...

Địa điểm:

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu, Ngày 07/10/2022
08:00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Võ Thúy Linh

Địa điểm:

Phòng họp I.1, Số 01 Điện Biên Phủ, Đại học HuếChủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy, Ngày 08/10/2022
08:00

Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Địa điểm:

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê LợiChủ trì: Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ bảy, Ngày 08/10/2022

08:00

Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Địa điểm:

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê LợiChủ trì: Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế