Chủ nhật, Ngày 01/10/2023
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
14:00 Đoàn đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo cấp Đại học Huế làm việc chính thức với Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng đoàn đánh giá

Trường Đại học Luật, đường Võ Văn Kiệt

Thứ ba, Ngày 03/10/2023
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00 Kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 Trường Đại học Kinh tế (Cả ngày)

Trường Đại học Kinh tế, số 99 Hồ Đắc Di

Tổ trưởng Tổ kiểm tra hồ sơ

Thứ tư, Ngày 04/10/2023
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00 Họp Ban Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 của Đại học Huế

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế
08:00 Kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 Trường Đại học Luật (Cả ngày)

Trường Đại học Luật, đường Võ Văn Kiệt

Tổ trưởng Tổ kiểm tra hồ sơ
14:00 Họp Ban xây dựng Đề án tổ chức lại mô hình hoạt động của Tạp chí khoa học Đại học Huế 

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Trưởng ban

Thứ năm, Ngày 05/10/2023
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00 Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 đối với Chi ủy cơ sở Viện Công nghệ sinh học

Viện Công nghệ sinh học, đường Nguyễn Đình Tứ, phường Phú Thượng

Đ/c Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; Trưởng đoàn
08:00 Kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 Trường Du lịch, Đại học Huế

Trường Du lịch, số 22 Lâm Hoằng

Tổ trưởng Tổ kiểm tra hồ sơ
08:00 Thường trực Đảng ủy Đại học Huế tiếp dân

Phòng Tiếp dân Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
14:00 Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 đối với Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Kinh tế, số 99 Hồ Đắc Di

Đ/c Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; Trưởng đoàn

Thứ sáu, Ngày 06/10/2023
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00 Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế
08:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Hưng

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

Thứ bảy, Ngày 07/10/2023
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
13:30 Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Queensland, Australia

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế

Chủ nhật, Ngày 01/10/2023
14:00

Đoàn đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo cấp Đại học Huế làm việc chính thức với Trường Đại...

Địa điểm:

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng đoàn đánh giáChủ trì: Trường Đại học Luật, đường Võ Văn Kiệt
Chủ nhật, Ngày 01/10/2023

14:00

Đoàn đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo cấp Đại học Huế làm việc chính thức với Trường Đại...

Địa điểm:

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng đoàn đánh giáChủ trì: Trường Đại học Luật, đường Võ Văn Kiệt
Thứ ba, Ngày 03/10/2023
08:00

Kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 Trường Đại học Kinh tế (Cả ngày)

Địa điểm:

Trường Đại học Kinh tế, số 99 Hồ Đắc DiChủ trì: Tổ trưởng Tổ kiểm tra hồ sơ
Thứ ba, Ngày 03/10/2023

08:00

Kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 Trường Đại học Kinh tế (Cả ngày)

Địa điểm:

Trường Đại học Kinh tế, số 99 Hồ Đắc DiChủ trì: Tổ trưởng Tổ kiểm tra hồ sơ
Thứ tư, Ngày 04/10/2023
08:00

Họp Ban Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 của Đại học Huế

Địa điểm:

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê LợiChủ trì: Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư, Ngày 04/10/2023
08:00

Kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 Trường Đại học Luật (Cả ngày)

Địa điểm:

Trường Đại học Luật, đường Võ Văn KiệtChủ trì: Tổ trưởng Tổ kiểm tra hồ sơ
Thứ tư, Ngày 04/10/2023
14:00

Họp Ban xây dựng Đề án tổ chức lại mô hình hoạt động của Tạp chí khoa học Đại học Huế 

Địa điểm:

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Trưởng ban
Thứ năm, Ngày 05/10/2023
08:00

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 đối với Chi...

Địa điểm:

Viện Công nghệ sinh học, đường Nguyễn Đình Tứ, phường Phú ThượngChủ trì: Đ/c Bùi Văn Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế; Trưởng đoàn
Thứ năm, Ngày 05/10/2023
08:00

Kiểm tra hồ sơ thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023 Trường Du lịch, Đại học Huế

Địa điểm:

Trường Du lịch, số 22 Lâm HoằngChủ trì: Tổ trưởng Tổ kiểm tra hồ sơ
Thứ năm, Ngày 05/10/2023
08:00

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế tiếp dân

Địa điểm:

Phòng Tiếp dân Đại học Huế, số 03 Lê LợiChủ trì: Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 05/10/2023
14:00

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 đối với...

Địa điểm:

Trường Đại học Kinh tế, số 99 Hồ Đắc DiChủ trì: Đ/c Lê Anh Phương, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế; Trưởng đoàn
Thứ sáu, Ngày 06/10/2023
08:00

Tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Địa điểm:

Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng BìnhChủ trì: Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Đại học Huế
Thứ sáu, Ngày 06/10/2023
08:00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trung Hưng

Địa điểm:

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy, Ngày 07/10/2023
13:30

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Queensland, Australia

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế
Thứ bảy, Ngày 07/10/2023

13:30

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Queensland, Australia

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế