Thứ ba, Ngày 28/05/2024
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:30 Chương trình tập huấn trao đổi công tác tổ chức thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2024 (trực tuyến với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Hội trường Đại học Huế số 03 Lê Lợi 

 

Viện trưởng Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
14:00 Thường trực Đảng ủy Đại học Huế làm việc với Thường trực Thành ủy Huế 

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

Thứ tư, Ngày 29/05/2024
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00 Kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn năm học 2023-2024 đối với CĐCSTV: Trường Du lịch, Khoa Giáo dục thể chất và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đại học Huế
14:00 Thường trực Đảng ủy Đại học Huế làm việc với Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

Thứ năm, Ngày 30/05/2024
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00 Kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn năm học 2023-2024 các Công đoàn bộ phận: Khoa Quốc tế; Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế; Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể; Văn phòng Đại học Huế

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đại học Huế
08:00 Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế, Trưởng ban soạn thảo
10:00 Họp thực hiện Kết luận thanh tra về bảo vệ bí mật nhà nước  

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế
14:00 Đoàn công tác của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ GD&ĐT làm việc với Đại học Huế về khảo sát hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Giám đốc Đỗ Thị Xuân Dung và Đại diện đoàn công tác
14:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (lần 1)

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
15:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch các chức danh Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
16:30 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch các chức danh Đảng ủy Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
17:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (lần 2)

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

Thứ sáu, Ngày 31/05/2024
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00 Thực hiện các bước trong quy trình điều chuyển và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục - Đại học Huế: B3. Họp đại diện Đại học Huế và Cấp ủy Trường Đại học Nông Lâm; B4. Họp đại diện Đại học Huế và Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm; B5. Họp đại diện Đại học Huế và nhân sự được dự kiến điều chuyển và bổ nhiệm.

Trường Đại học Nông Lâm, số 102 Phùng Hưng

Tổ trưởng Tổ công tác
08:00 Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung

Phòng họp I.1, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng

Thứ ba, Ngày 28/05/2024
08:30

Chương trình tập huấn trao đổi công tác tổ chức thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Thành...

Địa điểm:

Hội trường Đại học Huế số 03 Lê Lợi 

 Chủ trì: Viện trưởng Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Thứ ba, Ngày 28/05/2024
14:00

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế làm việc với Thường trực Thành ủy Huế 

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
Thứ tư, Ngày 29/05/2024
08:00

Kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn năm học 2023-2024 đối với CĐCSTV: Trường Du lịch, Khoa...

Địa điểm:

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đại học Huế
Thứ tư, Ngày 29/05/2024
14:00

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế làm việc với Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 30/05/2024
08:00

Kiểm tra toàn diện hoạt động công đoàn năm học 2023-2024 các Công đoàn bộ phận: Khoa Quốc tế; Ban...

Địa điểm:

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 30/05/2024
08:00

Họp Ban soạn thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế, Trưởng ban soạn thảo
Thứ năm, Ngày 30/05/2024
10:00

Họp thực hiện Kết luận thanh tra về bảo vệ bí mật nhà nước  

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 30/05/2024
14:00

Đoàn công tác của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ GD&ĐT làm việc với Đại học Huế về...

Địa điểm:

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Phó Giám đốc Đỗ Thị Xuân Dung và Đại diện đoàn công tác
Thứ năm, Ngày 30/05/2024
14:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (lần 1)

Địa điểm:

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê LợiChủ trì: Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 30/05/2024
15:30

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch các chức danh Đảng ủy Đại học Huế...

Địa điểm:

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê LợiChủ trì: Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 30/05/2024
16:30

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch các chức danh...

Địa điểm:

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê LợiChủ trì: Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 30/05/2024
17:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (lần 2)

Địa điểm:

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê LợiChủ trì: Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
Thứ sáu, Ngày 31/05/2024
08:00

Thực hiện các bước trong quy trình điều chuyển và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khảo thí và Bảo...

Địa điểm:

Trường Đại học Nông Lâm, số 102 Phùng HưngChủ trì: Tổ trưởng Tổ công tác
Thứ sáu, Ngày 31/05/2024
08:00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của Nghiên cứu sinh Nguyễn Trần Trung

Địa điểm:

Phòng họp I.1, Đại học Huế, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Chủ tịch Hội đồng