Thứ sáu, Ngày 27/05/2022
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
07:30

Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân

Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng
14:00

Chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho viên chức, người lao động Đại học Huế

(Trực tuyến)

* Điểm cầu Đại học Huế: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ.

* Điểm cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc: tại đơn vị.

Trực tuyến: https://zoom.us/j/95521396382?pwd=ZytXK1QwUUlELzRYNkF0NnJURzF0QT09

(Meeting ID: 955 2139 6382. Passcode: 1957)

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

Thứ hai, Ngày 30/05/2022
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huễ mã số DHH2019-13-07 “Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải đã qua hầm khí sinh học của làng nghề bún bằng than sinh học biến tính”

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

PGĐ Trương Quý Tùng - Chủ tịch Hội đồng
14:00

Kiểm tra việc xây dựng, bổ sung và thực hiện công tác cán bộ tại Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

(Theo Quyết định số 135-QĐ/ĐU, ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế)

Trường Đại học Kinh tế, số 99 Hồ Đắc Di

Trưởng Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Đai học Huế

Thứ ba, Ngày 31/05/2022
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00

Giám đốc Đại học Huế gặp mặt đại diện các nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế và một số nhà khoa học tiêu biểu.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế
15:00

Đại học Huế và Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ về Trung tâm Trải nghiệm sống an toàn

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Giám đốc Đại học Huế và Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc

Thứ năm, Ngày 02/06/2022
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
14:00

Họp Ban Điều phối Dự án VLIR-Network chuẩn bị tổ chức Summer School tại Đại học Huế 

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ.

Giám đốc Đại học Huế

Thứ sáu, Ngày 27/05/2022
07:30

Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân


Địa điểm:

Phòng tiếp công dân, số 03 Lê LợiChủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng
Thứ sáu, Ngày 27/05/2022
14:00

Chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho viên chức, người lao động Đại học...


Địa điểm:

* Điểm cầu Đại học Huế: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ.

* Điểm cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc: tại đơn vị.

Trực tuyến: https://zoom.us/j/95521396382?pwd=ZytXK1QwUUlELzRYNkF0NnJURzF0QT09

(Meeting ID: 955 2139 6382. Passcode: 1957)Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ hai, Ngày 30/05/2022
08:00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Đại học Huễ mã số DHH2019-13-07 “Nghiên...


Địa điểm:

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: PGĐ Trương Quý Tùng - Chủ tịch Hội đồng
Thứ hai, Ngày 30/05/2022
14:00

Kiểm tra việc xây dựng, bổ sung và thực hiện công tác cán bộ tại Đảng ủy Trường Đại học Kinh...


Địa điểm:

Trường Đại học Kinh tế, số 99 Hồ Đắc DiChủ trì: Trưởng Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Đai học Huế
Thứ ba, Ngày 31/05/2022
08:00

Giám đốc Đại học Huế gặp mặt đại diện các nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế và một số nhà khoa...


Địa điểm:

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên PhủChủ trì: Giám đốc Đại học Huế
Thứ ba, Ngày 31/05/2022
15:00

Đại học Huế và Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ về Trung tâm...


Địa điểm:

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.Chủ trì: Giám đốc Đại học Huế và Chủ tịch Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc
Thứ năm, Ngày 02/06/2022
14:00

Họp Ban Điều phối Dự án VLIR-Network chuẩn bị tổ chức Summer School tại Đại học Huế 


Địa điểm:

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ.Chủ trì: Giám đốc Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 02/06/2022

14:00

Họp Ban Điều phối Dự án VLIR-Network chuẩn bị tổ chức Summer School tại Đại học Huế 


Địa điểm:

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ.Chủ trì: Giám đốc Đại học Huế