Thứ tư, Ngày 08/12/2021
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học (đợt 2 năm 2021)

Họp trực tuyến

https://zoom.us/j/96343483124

Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Thứ năm, Ngày 09/12/2021
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
07:30

Hội thảo khoa học quốc tế: “Kinh nghiệm phát triển tạp chí khoa học trong nước”

(Chương trình chính thức từ 8g00 đến 12g00) 

Đại biểu mời vào họp trực tiếp BTC Hội thảo tổ chức Test nhanh COVID-19 cho ĐB trước khi tham gia.

* Đại học Huế: điểm cầu tại phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ.

* Các trường đại học, viện thành viên; Nhà xuất bản ĐHH; Trường Du lịch; phân hiệu và các khoa thuộc: tại điểm cầu đơn vị.

Link tham dự trực tuyến qua nền tảng Zoom meeting

Link: https://zoom.us/j/96518289956

ID: 965 1828 9956

 

PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế
08:00

Hội nghị Quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(trực tuyến)

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Vp Đảng - HĐ - Đoàn thể liên hệ Trường ĐHYD để có test nhanh COVID-19 cho tất cả Đại biểu tham dự trước khi vào phòng họp. 

Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế
14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021.

(Trực tuyến)

Họp trực tuyến https://zoom.us/j/8923181584

Meeting ID: 892 318 1584

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

Thứ sáu, Ngày 10/12/2021
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
08:30

Hội nghị “Công đoàn với phong trào thi đua Lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm”

(Trực tuyến)

* Tại điểm cầu của ĐHH: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ:

- Thường trực Công đoàn ĐHH.

- Đại diện lãnh đạo VP ĐUHĐ&ĐT; chuyên viên phụ trách.

* Tại điểm cầu các CĐCS trực thuộc:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc.

Tất cả các Đại biểu dự trực tiếp phải được Test nhanh COVID - 19 trước khi vào phòng họp. VP. Đảng ủy - HĐ - ĐT bố trí nhân lực và phương tiện thực hiện. 

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị

Thứ bảy, Ngày 11/12/2021
Giờ Nội dung Địa điểm Người chủ trì
17:00

Chung kết toàn quốc cuộc thi Tiếng Anh Star Awards 2021

(Hình thức Online)

http://bit.ly/SU_StarAwards_2021

PGĐ. Đỗ Thị Xuân Dung

Thứ tư, Ngày 08/12/2021
08:00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học (đợt 2 năm 2021)


Địa điểm:

Họp trực tuyến

https://zoom.us/j/96343483124Chủ trì: Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học
Thứ tư, Ngày 08/12/2021

08:00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học (đợt 2 năm 2021)


Địa điểm:

Họp trực tuyến

https://zoom.us/j/96343483124Chủ trì: Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học
Thứ năm, Ngày 09/12/2021
07:30

Hội thảo khoa học quốc tế: “Kinh nghiệm phát triển tạp chí khoa học trong nước”

...

Địa điểm:

* Đại học Huế: điểm cầu tại phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ.

* Các trường đại học, viện thành viên; Nhà xuất bản ĐHH; Trường Du lịch; phân hiệu và các khoa thuộc: tại điểm cầu đơn vị.

Link tham dự trực tuyến qua nền tảng Zoom meeting

Link: https://zoom.us/j/96518289956

ID: 965 1828 9956

 Chủ trì: PGĐ Đỗ Thị Xuân Dung - Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế
Thứ năm, Ngày 09/12/2021
08:00

Hội nghị Quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng,...


Địa điểm:

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Vp Đảng - HĐ - Đoàn thể liên hệ Trường ĐHYD để có test nhanh COVID-19 cho tất cả Đại biểu tham dự trước khi vào phòng họp. Chủ trì: Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế
Thứ năm, Ngày 09/12/2021
14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế bình xét thi đua, khen thưởng...


Địa điểm:

Họp trực tuyến https://zoom.us/j/8923181584

Meeting ID: 892 318 1584Chủ trì: Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng
Thứ sáu, Ngày 10/12/2021
08:30

Hội nghị “Công đoàn với phong trào thi đua Lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các...


Địa điểm:

* Tại điểm cầu của ĐHH: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ:

- Thường trực Công đoàn ĐHH.

- Đại diện lãnh đạo VP ĐUHĐ&ĐT; chuyên viên phụ trách.

* Tại điểm cầu các CĐCS trực thuộc:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc.

Tất cả các Đại biểu dự trực tiếp phải được Test nhanh COVID - 19 trước khi vào phòng họp. VP. Đảng ủy - HĐ - ĐT bố trí nhân lực và phương tiện thực hiện. Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị
Thứ sáu, Ngày 10/12/2021

08:30

Hội nghị “Công đoàn với phong trào thi đua Lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các...


Địa điểm:

* Tại điểm cầu của ĐHH: Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ:

- Thường trực Công đoàn ĐHH.

- Đại diện lãnh đạo VP ĐUHĐ&ĐT; chuyên viên phụ trách.

* Tại điểm cầu các CĐCS trực thuộc:

- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH;

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc.

Tất cả các Đại biểu dự trực tiếp phải được Test nhanh COVID - 19 trước khi vào phòng họp. VP. Đảng ủy - HĐ - ĐT bố trí nhân lực và phương tiện thực hiện. Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị
Thứ bảy, Ngày 11/12/2021
17:00

Chung kết toàn quốc cuộc thi Tiếng Anh Star Awards 2021

(Hình thức Online)


Địa điểm:

http://bit.ly/SU_StarAwards_2021Chủ trì: PGĐ. Đỗ Thị Xuân Dung
Thứ bảy, Ngày 11/12/2021

17:00

Chung kết toàn quốc cuộc thi Tiếng Anh Star Awards 2021

(Hình thức Online)


Địa điểm:

http://bit.ly/SU_StarAwards_2021Chủ trì: PGĐ. Đỗ Thị Xuân Dung