Tài khoản
Cần tuyển người hiệu đính (reviewer) cho một dự án dịch thuật quốc tế - 10/07/2015

Một đối tác của chúng tôi đang cần tuyển một (1) người hiệu đính/chuyên gia kiểm định chất lượng ngôn ngữ (Reviewer/LQA Specialist) cho một dự án quốc tế. Ngôn ngữ sử dụng là Anh - Việt.

Ứng viên được chọn sẽ có quyền thỏa thuận mức thù lao, làm việc từ xa. Thời gian làm việc tùy theo yêu cầu của dự án.

1. Yêu cầu chung:

- Có bằng cử nhân (ưu tiên thạc sĩ) trong lĩnh vực dịch thuật, ngôn ngữ học hoặc các ngành liên quan

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật, đặc biệt là trong vai trò hiệu đính

- Có khả năng sử dụng CAT tools (ưu tiên MemoQ và Idiom WorldServer)

- Có kiến thức rộng về các nội dung kỹ thuật và tiếp thị số

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt

2. Quy trình tuyển chọn:

- Sau khi nhận được hồ sơ qua email của ứng viên, chúng tôi sẽ yêu cầu các ứng viên phù hợp làm bài kiểm tra về kỹ năng dịch thuật và hiệu đính (bài kiểm tra không trả phí). Ứng viên vượt qua bài kiểm tra sẽ được mời phỏng vấn bằng tiếng Anh (video interview). Kết quả cuối cùng sẽ được phía đối tác thông báo sau giai đoạn phỏng vấn.

3: Thông tin liên hệ:

Vui lòng gửi email (kèm CV) về địa chỉ email hutin@hueuni.edu.vn chậm nhất là ngày 31/8/2015.


Các tin khác