Tài khoản
Thông báo về việc thay đổi địa điểm làm việc của Trung tâm Biên phiên dịch Đại học Huế - 20/01/2016
Kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Biên phiên dịch Đại học Huế chuyển địa điểm làm việc về địa chỉ mới như sau:

Địa chỉ Trung tâm: Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Huế, 04 Lê Lợi (Tầng 2)

Số điện thoại: 054. 3894.999

Email: hutin@hueuni.edu.vn

Trung tâm Biên phiên dịch trân trọng thông báo đến quý vị để tiện liên hệ công việc


Các tin khác