Thông tin chi tiết quy trình: Quy trình giải quyết cho sinh viên chuyển trường

Thông tin chi tiết quy trình
Quy trình giải quyết cho sinh viên chuyển trường

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tên Ä‘Æ¡n vị: Tổ chế Ä‘á»™ chính sách – Ban CTSV

Đại chỉ: 01 Điện Biên Phủ, Huế

Điện thoại liên hệ: 054.3831182

Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính - tất cả các ngày làm việc trong tuần
Thời hạn giải quyết: 4 ngày
Trình tự thực hiện:

Sinh viên xin chuyển trường phải làm Ä‘Æ¡n (theo mẫu quy định – mẫu số 4).

1. Chuyển Ä‘i học trường khác: trong thời gian 4 ngày kể từ khi nhận Ä‘Æ¡n (Ä‘ã được Hiệu trưởng trường tiếp nhận đồng ý và Hiệu trưởng trường Ä‘ang học cho chuyển), Ban CTSV trình giám đốc Đại học Huế xem xét và ra quyết định cho phép sinh viên chuyển trường.

2. Tiếp nhận đến học tại Đại học Huế:

a) Khi Ä‘ã được Hiệu trưởng trường tiếp nhận đồng ý và Hiệu trưởng trường Ä‘ang học cho chuyển; Ban CTSV trình Giám đốc Đại học Huế xem xét và cho ý kiến vào Ä‘Æ¡n;

b) Hiệu truởng trường sinh viên Ä‘ang học ra quyết định cho phép chuyển trường;

c) Sinh viên trình hồ sÆ¡ gốc cho Ban CTSV để kiểm tra, đối chiếu và ná»™p cho trường khi có quyết định tiếp nhận; Giám đốc Đại học Huế ra quyết định tiếp nhận sinh viên vào học tại trường xin chuyển đến.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin chuyển trường;

- Phiếu xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của trường Ä‘ang học.

Số lượng bộ hồ sơ: 01
Lệ phí:
Căn cứ pháp lý:

- Quy chế Ä‘ào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Đào tạo (đối vá»›i các khóa, ngành Ä‘ào tạo theo niên chế).

- Quy chế  Ä‘ào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bá»™ trưởng Bá»™ Giáo dục và Đào tạo.

Các yêu cầu điều kiện:

1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các Ä‘iều kiện sau Ä‘ây:

a) Trong thời gian học tập, nếu gia Ä‘ình chuyển nÆ¡i cÆ° trú hoặc sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển đến trường gần nÆ¡i cÆ° trú của gia Ä‘ình để thuận lợi trong học tập;

b) Xin chuyển đến trường có ngành Ä‘ào tạo trùng hoặc thuá»™c cùng nhóm ngành vá»›i ngành Ä‘ào tạo mà sinh viên Ä‘ang học;

c) Được sá»± đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển Ä‘i và trường xin chuyển đến.

2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

a) Sinh viên Ä‘ã dá»± thi tuyển sinh nhÆ°ng không trúng tuyển hoặc có Ä‘iểm thi thấp hÆ¡n Ä‘iểm xét tuyển của trường xin chuyển đến trong trường hợp chung đề thi tuyển sinh;

b) Sinh viên có há»™ khẩu thường trú nằm ngoài vùng tuyển của trường xin chuyển đến;

c) Sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;

d) Sinh viên Ä‘ang chịu mức ká»· luật từ cảnh cáo trở lên

File đính kèm: