Đơn vị ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực văn bản
Số/Ký kiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/QĐ-HĐĐH 31/07/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế (Hợp tác quốc tế)
1114/ĐHH-VP 23/07/2020 V/v phân công phụ trách công tác Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
679/ĐHH-KHCNQHQT 13/05/2020 V/v báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu hỗ trợ, tổ chức các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài đối với cán bộ quản lý của Đại học Huế theo Đề án 89
581/ĐHH-KHCNQHQT 29/04/2020 V/v báo cáo triển khai Quyết định 2448/QĐ-TTg ngày 16/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề đến năm 2020
CV-214-ĐHH-KHCNQHQT 24/02/2020 V/v tiếp khách nước ngoài (Kyoto)
CV-191-ĐHH-KHCNQHQT 19/02/2020 Nhập cảnh khách nước ngoài (Nhật Bản)
CV-147-ĐHH-KHCNQHQT 12/02/2020 V/v gia hạn tạm trú cho người nước ngoài
CV-153-QĐ-ĐHH 07/02/2020 QĐ bổ nhiệm Phó trưởng Ban KHCNQHQT
CV-84-ĐHH-KHCNQHQT 20/01/2020 V/v nhập cảnh khách nước ngoài
1673/ ĐHH-HTQT 11/12/2018 Thực hiện chính sách thu hút chuyên gia nước ngoài
1443/ĐHH-HTQT 25/10/2018 Báo cáo công tác đối ngoại năm 2018
1402/ĐHH-HTQT 19/10/2018 Báo cáo tổng kết 05 năm hợp tác giáo dục và đào tạo với Vương quốc Anh và Ireland.
1598/ĐHH-HTQT 21/12/2016 Đề nghị xác nhận giảng viên nước ngoài không thuôc diện cấp giấy phép lao động
1435/ĐHH-HTQT 21/11/2016 Đề nghị xác nhận giáo viên đến giảng dạy tại ĐHH
1416/ĐHH-HTQT`` 16/11/2016 Đề nghị xác nhận giáo viên đến giảng dạy tại ĐHH
1353/ĐHH-HTQT 03/11/2016 Báo cáo công tác đối ngoại 2016
1339/ĐHH-HTQT 31/10/2016 Tham dự hội thảo tập huấn trong khuôn khổ Dự án NutriSEA
1322/ĐHH-HTQT 27/10/2016 Tham dự seminar về Dịch chuyển sinh viên quốc tế
1308/ĐHH-HTQT 26/10/2016 Cử sinh viên tham gia hỗ trợ các hội thảo tập huấn trong khuôn khổ Dự án NutriSEA
1221/ĐHH-HTQT 07/10/2016 Tiếp nhận 02 sv Bỉ thuộc Đại học Ghent, Bỉ đến thực tập
1180/ĐHH-HTQT 30/09/2016 Báo cáo hợp tác với Ireland
1140/ĐHH-HTQT 26/09/2016 Báo cáo và đề xuất hợp tác với Úc
1128/ĐHH-HTQT 23/09/2016 Cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo Dự án SHARE
1091/ĐHH-HTQT 15/09/2016 Đề nghị được tham gia dự án "giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế"
1066/ĐHH-HTQT 09/09/2016 Thu hút giảng viên là người VN ở nước ngoài và người nước ngoài về gaingr dạy, làm việc tại ĐHH