Đến từ quốc gia:
Họ và tên Địa chỉ Thời gian làm việc Nơi đến làm việc Quốc tịch
DONG JO JUNG Hàn Quốc 01/09/2021 - 30/06/2022 Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
CHANG DO LYEI Hàn Quốc 10/08/2021 - 30/10/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
LEE GEUM HEE Hàn Quốc 10/08/2021 - 30/10/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
DONG JO JUNG 31/9 Ngô Gia Tự, TP Huế 18/01/2021 - 18/04/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
KUWABARA KAZUKO Nhật Bản 01/01/2021 - 31/12/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ Nhật Bản
CHANG DO LEE Hàn Quốc 10/11/2020 - 30/04/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
LEE GUM HEE Hàn Quốc 10/11/2020 - 30/04/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
DONG JO JUNG 31/9 Ngô Gia Tự 01/09/2020 - 30/11/2020 Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
TSAI, HUI YING KTX Trường Bia, ĐH Huế 01/09/2020 - 30/06/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ Đài Loan
YU SEUNG Hàn Quốc 01/09/2020 - 31/08/2022 Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
Kim Hwanjo 10/02/2020 - 08/06/2020 Trường Đại học Khoa học Hàn Quốc
TS. Daniele Dessi Đại học Sassari 01/12/2019 - 22/12/2019 Trường Đại học Y Dược Italia
GS. Tara Clarke Chương trình liên kết Tallaght 30/11/2019 - 11/12/2019 Trường Đại học Kinh tế
GS. Nigel Donnelly Chương trình liên kết Tallaght 30/11/2019 - 11/12/2019 Trường Đại học Kinh tế
CHANG DO LYEI Phòng 912, khu chung cư Vicoland, Xuân Phú, TP Huế 15/11/2019 - 26/03/2020 Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
CHANG DO LYEI Phòng 912, khu chung cư Vicoland, Xuân Phú, TP Huế 15/11/2019 - 30/06/2020 Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
GS. Roberto Mugavero Đại học Sassari 01/11/2019 - 01/11/2019 Trường Đại học Y Dược Italia
GS. Pier Luigi Fiori Đại học Sassari 30/10/2019 - 09/11/2019 Trường Đại học Y Dược Italia
GS. Andrea Sera Đại học Sassari 07/10/2019 - 12/10/2019 Trường Đại học Y Dược Italia
Kondo Hidemasa 06/09/2019 - 05/03/2020 Trường Đại học Khoa học Nhật Bản
TSAI, HUI YING KTX Trường Bia. Phòng 212 01/09/2019 - 30/06/2020 Trường Đại học Ngoại ngữ Đài Loan
CHANG, CHUN-YEN Kí túc xá Trường bia Phòng 213 01/09/2019 - 30/06/2020 Trường Đại học Ngoại ngữ Đài Loan
SAKURAGI YASUFUMI Khu B, chung cư aranya, khu quy hoach Xuân phu, Phương Xuân Phú, TP Huế. 01/09/2019 - 30/11/2019 Trường Đại học Ngoại ngữ Nhật Bản
DONG JO JUNG 31/9 Ngô Gia Tự, TP Huế 01/09/2019 - 30/06/2020 Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
PASSAUER LEAH MARIE 2/23 Hai Bà Trưng, tp Huế. 16/08/2019 - 15/06/2020 Trường Đại học Ngoại ngữ Hoa Kỳ