Đến học tại:
Họ và tên Thuộc đơn vị Thời gian học Nguồn kinh phí Nơi đến học tập
Lê Hồng Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2021 - 22/08/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Trần Hữu Dũng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2021 - 22/08/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Nguyễn Hà Khánh Như Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2021 - 22/08/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Nguyễn Thị Hà Giang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2021 - 22/08/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Lê Thị Mỹ Hoa Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2021 - 22/08/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Trần Thị Kiều Trinh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2021 - 22/08/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Lê Nguyễn Na Đa Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2021 - 22/08/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Trần Ngọc Ngân Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2021 - 22/08/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Võ Thuận Thúy Hòa Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2021 - 22/08/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Nguyễn Thị Phương Quỳnh Trường Đại học Ngoại ngữ 02/03/2021 - 22/02/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Hà Thị Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 02/03/2021 - 22/02/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Nguyễn Thị Hồng Diệu Trường Đại học Ngoại ngữ 02/03/2021 - 22/02/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Lê Minh Tiến Trường Đại học Ngoại ngữ 02/03/2021 - 22/02/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Nguyễn Thị Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 02/03/2021 - 22/02/2022 tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Phạm Thị Thảo Ngân Trường Đại học Ngoại ngữ 02/03/2021 - 22/02/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Đặng Ngọc Diệu Quang Trường Đại học Ngoại ngữ 02/03/2021 - 22/02/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Võ Khánh Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 02/03/2021 - 22/02/2022 Tài trợ ĐH Quốc Gia Jeonbuk Hàn Quốc
Hồ Minh Đức Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2020 - 30/09/2021 Tài trợ Đại học Tottori
Hồ Thị Phương Dung Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2020 - 31/08/2021 Đại học Quốc lập Gifu, Nhật Bản
Nguyễn Thị Bình Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2020 - 31/08/2021 Tài trợ Hokkaido University of Education
Trần Tiến Hùng Trường Đại học Ngoại ngữ 06/09/2020 - 22/08/2020 ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Hoàng Thị Diệu Mẫn Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2020 - 31/03/2021 Tài trợ ĐH Kumamoto, Nhật Bản
Hồ Ngọc Minh Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ 06/03/2020 - 22/02/2021 Tài trợ Đại học Joenbuk, Hàn Quốc
Võ Thị Như Ý Trường Đại học Ngoại ngữ 06/03/2020 - 22/02/2021 Tài trợ Đại học Joenbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Thị Mỹ Thanh Trường Đại học Ngoại ngữ 06/03/2020 - 22/02/2021 Tài trợ Đại học Joenbuk, Hàn Quốc
Lê Vĩ Trường Đại học Y Dược 21/11/2019 - 30/11/2019 Đại học Tohuku, Sendai, Nhật Bản «Đơn vị chưa xác định»
Nguyễn Văn Quý Trường Đại học Y Dược 20/10/2019 - 19/10/2020 Chính phủ Pháp «Đơn vị chưa xác định»
Nguyễn Đắc Quỳnh Anh Trường Đại học Y Dược 17/10/2019 - 20/10/2019 Trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ đi lại, cá nhân tự túc các chi phí khác. «Đơn vị chưa xác định»
Phùng Phương Nha Trường Đại học Y Dược 17/10/2019 - 20/10/2019 Trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ đi lại, cá nhân tự túc các chi phí khác. «Đơn vị chưa xác định»
Trần Bảo Khuyên Trường Đại học Y Dược 17/10/2019 - 20/10/2019 Trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ đi lại, cá nhân tự túc các chi phí khác. «Đơn vị chưa xác định»
Đặng Thị Xuân Lành Trường Đại học Y Dược 17/10/2019 - 20/10/2019 Trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ đi lại, cá nhân tự túc các chi phí khác. «Đơn vị chưa xác định»
Phan Thanh Long Trường Đại học Y Dược 17/10/2019 - 20/10/2019 Trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ đi lại, cá nhân tự túc các chi phí khác. «Đơn vị chưa xác định»
Nguyễn Lê Hạnh Nguyện Trường Đại học Y Dược 17/10/2019 - 20/10/2019 Trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ đi lại, cá nhân tự túc các chi phí khác. «Đơn vị chưa xác định»
Hồ Thị Thanh Thảo Trường Đại học Y Dược 17/10/2019 - 20/10/2019 Trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ đi lại, cá nhân tự túc các chi phí khác. «Đơn vị chưa xác định»
Hồ Thị Thùy Trường Đại học Y Dược 17/10/2019 - 20/10/2019 Trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ đi lại, cá nhân tự túc các chi phí khác. «Đơn vị chưa xác định»
Huỳnh Thụy Huyền Trâm Trường Đại học Y Dược 17/10/2019 - 20/10/2019 Trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ đi lại, cá nhân tự túc các chi phí khác. «Đơn vị chưa xác định»
Trần Văn Quốc Cường Trường Đại học Y Dược 17/10/2019 - 20/10/2019 Trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ đi lại, cá nhân tự túc các chi phí khác. «Đơn vị chưa xác định»
Trương Bảo Quang Huy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2019 - 30/09/2020 Đại học Tottori
Nguyễn Thị Thủy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2019 - 30/09/2020 ĐH Hokkaido, Nhật Bản
Trương Ngọc Hậu Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2019 - 30/09/2020 ĐH Hokkaido, Nhật Bản
Tô Thị Khánh Ly Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2019 - 30/09/2020 ĐH Hokkaido, Nhật Bản
Trần Phương Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2019 - 30/09/2020 ĐH Hokkaido, Nhật Bản
Lê Thị Hoa Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2019 - 30/09/2020 ĐH Hokkaido, Nhật Bản
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2019 - 30/09/2020 ĐH Hokkaido, Nhật Bản
Nguyễn Thị Thu Hoài Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2019 - 30/08/2020 ĐH Quốc lập Gifu, Nhật Bản
Nguyễn Phan Uyên Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2019 - 30/09/2020 ĐH Kyoto, Nhật Bản
Huỳnh Thị Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2019 - 30/07/2020 Viện A.X. Puskin, Liên Bang Nga
Nguyễn Thị Thanh Lam Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2019 - 30/07/2020 Viện A.X. Puskin, Liên Bang Nga
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 01/10/2019 - 30/07/2020 Viện A.X. Puskin, Liên Bang Nga
Nguyễn Thị Trà My Trường Đại học Kinh tế 25/09/2019 - 15/02/2020 Chương trình trao đổi do Trường Đại học Sofia, Bungari chi trả «Đơn vị chưa xác định»
Từ Thị Hồng Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 14/09/2019 - 07/08/2020 ĐH Ibaraki Christian, Nhật bản
Lê Minh Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 06/09/2019 - 22/08/2020 ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Đặng Thị Sương Mai Trường Đại học Ngoại ngữ 06/09/2019 - 22/08/2020 ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Trần Nguyên Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 06/09/2019 - 22/08/2020 ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Hoàng Nguyễn Nguyên Bình Trường Đại học Ngoại ngữ 06/09/2019 - 22/08/2020 ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Như Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 06/09/2019 - 22/08/2020 ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Nhật Lệ Trường Đại học Ngoại ngữ 06/09/2019 - 22/08/2020 ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Phan Thị Minh Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 06/09/2019 - 22/08/2020 ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Ngọc Thùy Vi Trường Đại học Ngoại ngữ 06/09/2019 - 22/08/2020 ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Võ Tuấn Long Trường Đại học Ngoại ngữ 06/09/2019 - 22/08/2020 ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Võ Thị Hạnh Thảo Trường Đại học Y Dược 04/09/2019 - 09/01/2020 Đại học Sassari, Ý và Chương trình Erasmus The University of Sassari
Trần Thị Tiên Xinh Trường Đại học Y Dược 04/09/2019 - 09/01/2020 Đại học Sassari, Ý và Chương trình Erasmus The University of Sassari
Nguyễn Thị Dung Trường Đại học Y Dược 04/09/2019 - 09/01/2020 Đại học Sassari, Ý và Chương trình Erasmus The University of Sassari
Phan Nguyễn Anh Thư Trường Đại học Y Dược 04/09/2019 - 30/11/2019 Đại học Sassari, Ý và Chương trình Erasmus The University of Sassari
Mai Thị Vân Anh Trường Đại học Y Dược 04/09/2019 - 30/11/2019 Đại học Sassari, Ý và Chương trình Erasmus The University of Sassari
Trần Thị Bích Ngọc Trường Đại học Y Dược 04/09/2019 - 30/11/2019 Đại học Sassari, Ý và Chương trình Erasmus The University of Sassari
Hồ Thị Thanh Mai Trường Đại học Y Dược 04/09/2019 - 31/10/2019 Đại học CN Queensland, Úc The University of Queesland (ELI)
Nguyễn Văn Việt Trường Đại học Ngoại ngữ 02/09/2019 - 31/08/2020 ĐHNN Busan, Hàn Quốc
Nguyễn Nhật Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 02/09/2019 - 31/08/2020 ĐHNN Busan, Hàn Quốc
Trần Thanh Tú Trường Đại học Ngoại ngữ 02/09/2019 - 31/08/2020 ĐHNN Busan, Hàn Quốc
Nguyễn Hoài Thương Trường Đại học Ngoại ngữ 02/09/2019 - 31/08/2020 ĐHNN Busan, Hàn Quốc
Đặng Thị Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 02/09/2019 - 31/08/2020 ĐHNN Busan, Hàn Quốc
Nghiêm Tú Minh Hằng Trường Đại học Khoa học 01/09/2019 - 01/09/2020 Cá nhân tự túc Đại học Tottori
Võ Thị Mỹ Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2019 - 30/09/2020 ĐH Musashino, Nhật Bản
Nguyễn Thị Lý Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2019 - 30/09/2020 ĐH Musashino, Nhật Bản
Lê Mai Uyên Khanh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2019 - 30/08/2020 ĐH Yamanashi Gakuin, Nhật Bản
Nguyễn Phú Lâm Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Quỳnh Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Mai Phạm Trung Đức Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Phạm Thị Phượng Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Lê Tiểu Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Huỳnh Nhật Khánh Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Hoàng Thiên Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Hoàng Thị Hạnh Nguyên Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Thị Ngân Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Lê Uyên Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Diệu Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Phan Thị Thu Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Thị Như Quỳnh Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Ái Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Lê Thị Kim Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trương Khánh Hà Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Hà My Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Thái Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trương Thị Ngọc Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Phạm Thi Thôi Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Hoàng Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trương Đỗ Quỳnh Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Lê Thị Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Ngọc Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị lan Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trương Anh Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Phan Thị Tịnh Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Kim Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Phạm Ngọc Trâm Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2019 - 26/08/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Phạm Thị Thu Trường Đại học Ngoại ngữ 17/07/2019 - 31/07/2019 ĐH Tứ Xuyên, Trung Quốc
Bùi Thị Hoài Trường Đại học Ngoại ngữ 17/07/2019 - 31/07/2019 ĐH Tứ Xuyên, Trung Quốc
Nguyễn Thị Mai Lưu Trường Đại học Ngoại ngữ 17/07/2019 - 31/07/2019 ĐH Tứ Xuyên, Trung Quốc
Nguyễn Thị Thủy Ly Trường Đại học Ngoại ngữ 17/07/2019 - 31/07/2019 ĐH Tứ Xuyên, Trung Quốc
Nguyễn Thành Lâm Trường Đại học Ngoại ngữ 17/07/2019 - 31/07/2019 ĐH Tứ Xuyên, Trung Quốc
Trần Thị Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ 17/07/2019 - 31/07/2019 ĐH Tứ Xuyên, Trung Quốc
Nguyễn Tâm Dương Khánh Trường Đại học Ngoại ngữ 17/07/2019 - 31/07/2019 ĐH Tứ Xuyên, Trung Quốc
Võ Tấn Thiện Trường Đại học Ngoại ngữ 17/07/2019 - 31/07/2019 ĐH Tứ Xuyên, Trung Quốc
Phan Thị Quỳnh Chi Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2019 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Lê Thị Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Phan Thị Thu Trà Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Thanh Thủy 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Đoàn Phan Thanh Ngân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2020 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Hoài Vạn Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Mai Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Phương Khanh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Vũ Khánh Ngân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Phan Thị Mỹ Duyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Thị Ngọc Bích Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Thị Ngọc Bích Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Kim Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Thị Hòa Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 ĐH Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Thu Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Thị Kiều Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2019 - 29/07/2019 Tự túc ĐH Buriram, Thái Lan
Trần Mai Uyên Thi Trường Đại học Y Dược 17/05/2019 - 20/12/2019 ĐH Sassari, Ý The University of Sassari
Hà Xuân Nam Trường Đại học Y Dược 29/04/2019 - 05/05/2019 Ban tổ chức chi trả «Đơn vị chưa xác định»
Bùi Tiến Kiện Trường Đại học Y Dược 03/04/2019 - 08/05/2019 Ban tổ chức chi trả «Đơn vị chưa xác định»
Mai Văn Phúc Thịnh Trường Đại học Ngoại ngữ 08/03/2019 - 22/02/2020 Tài trợ ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Bùi Thị Diệu Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ 08/03/2019 - 22/02/2020 Tài trợ ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Lê Nguyễn Nguyên Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 08/03/2019 - 22/02/2020 Tài trợ ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Ngọc Hảo Trường Đại học Ngoại ngữ 08/03/2019 - 22/02/2020 Tài trợ ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Hà Thanh Kiều Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 08/03/2019 - 22/02/2020 Tài trợ ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Phan Thị Thanh Thương Trường Đại học Ngoại ngữ 08/03/2019 - 22/02/2020 Tài trợ ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Uông Thị Thanh Nhàn Trường Đại học Ngoại ngữ 08/03/2019 - 22/02/2020 Tài trợ ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Hoàng Thị Ngọc Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 08/03/2019 - 22/02/2020 Tài trợ ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Bùi Thị Thu Nhân Trường Đại học Ngoại ngữ 08/03/2019 - 22/02/2020 Tài trợ ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Thị Quỳnh Như Trường Đại học Ngoại ngữ 08/03/2019 - 22/02/2020 Tài trợ ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Thị Quỳnh Như Trường Đại học Ngoại ngữ 08/03/2019 - 22/02/2020 Tài trợ ĐHQG Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2019 - 28/02/2020 Tài trợ ĐH Dongguk, Hàn Quốc
Nguyễn Thị Minh Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2019 - 28/02/2020 ĐH Dongguk, Hàn Quốc
Nguyễn Thị Thanh Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2019 - 28/02/2020 Tài trợ ĐH Dongguk, Hàn Quốc
Lê Thị Kim Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 08/02/2019 - 05/06/2019 Tài trợ ĐH Malaysia, Sabah, Malaysia
Trần Nguyễn Phương Thảo Trường Đại học Sư phạm 01/02/2019 - 01/04/2019 Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản
Hoàng Nhật Tân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 01/09/2018 Học bổng Hokkaido University of Education
Nguyễn Hoàng Minh Ánh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐHSP Hokkaido, Nhật Bản
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐHSP Hokkaido, Nhật Bản
Dương Thị Liên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐHSP Hokkaido, Nhật Bản
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐHSP Hokkaido, Nhật Bản
Lê Phan Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐHSP Hokkaido, Nhật Bản
Lê Thị Hồng Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/04/2019 Tài trợ Học viện Tiếng Nhật Daiwa Academy, Osaka, Nhật Bản
Trần Thị My Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/04/2019 Tài trợ Học viện Tiếng Nhật Daiwa Academy, Osaka, Nhật Bản
Ngô Thi Kim Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/04/2019 Tài trợ Học viện Tiếng Nhật Daiwa Academy, Osaka, Nhật Bản
Phan Thị Tý Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/04/2019 Tài trợ Học viện Tiếng Nhật Daiwa Academy, Osaka, Nhật Bản
Trương Tống Trân Châu Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/07/2019 Tài trợ Viện A.X. Puskin, Liên Bang Nga
Võ Viết Lợi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/07/2019 Tài trợ Viện A.X. Puskin, Liên Bang Nga
Phạm Thị Bích Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/07/2019 Tài trợ Viện A.X. Puskin, Liên Bang Nga
Trần Thị Lệ Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/07/2019 Tài trợ Viện A.X. Puskin, Liên Bang Nga
Trần Thị My Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/04/2019 Tự túc Học viện Nhật ngữ Daiwa
Lê Thị Hồng Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/04/2019 Học viện Nhật ngữ Daiwa
Nguyễn Hoàng Minh Ánh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐHSP Hokkaido, Nhật Bản
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐHSP Hokkaido, Nhật Bản
Dương Thị Liên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐHSP Hokkaido, Nhật Bản
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐHSP Hokkaido, Nhật Bản
Lê Phan Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐHSP Hokkaido, Nhật Bản
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐH Kumamoto, Nhật Bản
Hoàng Thị Phương Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐH Kumamoto, Nhật Bản
Phạm Thị Hồng Anh Trường Đại học Khoa học 23/09/2018 - 29/09/2018 Chương trình Eramus+ Manchester Metropolian University
Hoàng Thị Hương Bình Trường Đại học Ngoại ngữ 21/09/2018 - 31/08/2019 Tài trợ ĐH Ibaraki, Nhật Bản
Phan Hoàng Mỹ Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 21/09/2018 - 31/08/2019 Tài trợ ĐH Ibaraki, Nhật Bản
Đặng Hoàng Yến Trường Đại học Ngoại ngữ 03/09/2018 - 22/08/2019 Tài trợ ĐH Quốc Gia Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Thi Thanh Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 03/09/2018 - 22/08/2019 Tài trợ ĐH Quốc Gia Chonbuk, Hàn Quốc
Trần Thị Hồng Ánh Trường Đại học Ngoại ngữ 03/09/2018 - 22/08/2019 Tài trợ ĐH Quốc Gia Chonbuk, Hàn Quốc
Trần Thi Thu Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ 03/09/2018 - 22/08/2019 Tài trợ ĐH Quốc Gia Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Thị Thúy Lan Trường Đại học Ngoại ngữ 03/09/2018 - 22/08/2019 Tài trợ ĐH Quốc Gia Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Thị Nhật Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 03/09/2018 - 22/08/2019 Tài trợ ĐH Quốc Gia Chonbuk, Hàn Quốc
Nguyễn Thị Phương Trinh Trường Đại học Ngoại ngữ 03/09/2018 - 22/08/2019 Tài trợ ĐH Quốc Gia Chonbuk, Hàn Quốc
Lê Bích Phương Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 03/09/2018 - 22/08/2019 Tài trợ ĐH Quốc Gia Chonbuk, Hàn Quốc
Phan Thị Thúy Ngân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2018 - 30/04/2019 Tài trợ Học viện Tiếng Nhật Daiwa Academy, Osaka, Nhật Bản
Hồ Thị Thanh Tâm Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2018 - 30/08/2019 Tài trợ ĐH Yamanashi Gakuin, Nhật Bản
Nguyễn Thị Ngọc Yến Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐH Musashino, Nhật Bản
Nguyễn Thị Hồng Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2018 - 30/09/2019 Tài trợ ĐH Musashino, Nhật Bản
Cao Võ Nhật Huy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2018 - 31/08/2019 Tài trợ Trường Đại học Ngoại ngữ Busan
Nguyễn Quý Quốc Trường Đại học Kinh tế 20/08/2018 - 21/12/2018 Đại học Woosong
17 Sinh viên Trường Đại học Kinh tế 20/08/2018 - 26/08/2018 Tự túc Đại học Woosong
Lương Nguyễn Khánh Hà Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Hoàng Thị Kiều My Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Đăng Trường Hiếu Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Hoàng Hạnh An Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Ngô Thị Kiều Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Võ Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Huyền Tôn Nữ Quý Trân Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2019 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị ý Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Ngô Thị Minh Nguyệt Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị Thúy Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Đặng Thu Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị Tường Vy Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị Thảo Tiên Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị Thúy Hằng Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Mai Thi Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Trần Hồng Châu Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Đắc Quỳnh Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Trần Như Quỳnh Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Đoàn Thị Thanh Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Dương Đình Lam Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Hồ Thị Hoài Ân Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Đỗ Thị Trà My Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Đỗ Thị Trà My Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Lê Nguyễn Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Hoàng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Võ Trần Minh Nhật Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Đinh Thị thảo Sương Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Thanh Minh Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Võ Thị Tiểu My Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Lê Thị Tú Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Mai Quyên Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Huỳnh Thị Hoài Thương Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Thu Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Đỗ Thị Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Thanh Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
H'Xê Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Võ Phạm Thùy Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Thu Sương Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Lê Thị Quỳnh Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thùy Dung Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thi Thủy Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Lê Thị Huế Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Trần Thị Thanh Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Lê Dương Hương Vy Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Hoàng Thị Hòa Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Mai Thương Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Phạm Văn Phước Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Phạm Thùy Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Trần Thị Huyền Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Mỹ Dung Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Huỳnh Vũ Tố Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Phạm Nguyễn Thủy Tiên Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Lê Thị Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Lê Thị Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Tạ Thị Mỹ Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Lê Thị Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Diệu Hằng Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Thị Phương Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Phan Thị Hồng Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Nguyễn Công Châu Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc ĐH Hoàng Gia Buriram, Thái Lan
Ngô Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Đặng Thị Hồng Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Lê Thị Mỹ Dung Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Lê Cảnh Thúy Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Phạm Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Bùi Thị Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Đoàn Anh Vũ Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Hường Thị Linh Giang Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Hồ Thị My Ny Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Lê Thị Bích Trâm Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Hồ Thị Phượng Thắm Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Riah Thị Diều Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Tôn Nữ Quỳnh Loan Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Trần Mạnh Hùng Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Trần Đình Hưng Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Trần Thị Kim Khuê Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Trần Nguyễn Thị Ly Na Trường Đại học Ngoại ngữ 23/07/2018 - 20/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Phan Thùy Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Lê Thị Tuyết Liên Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Phạm Thị Anh Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc Ubon Ratchathani, Thái Lan
Nguyễn Hữu Thiên Thanh Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Lê Thị Lý Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Dương Hoàng Vi Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Bùi Trương Quỳnh Thi Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Đoàn Khánh Nguyên Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Đoàn Triệu Khánh Trâm Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Nguyễn Nguyên Hảo Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Võ Nguyên Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Trịnh Nguyễn Xuân Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Phạm Lê Ngọc Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Hồ Lê Minh Tâm Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Hồ Lê Minh Tâm Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Phan Thị Diệu Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Nguyễn Trúc Quỳnh Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Nguyễn Thị Sao Mai Trường Đại học Ngoại ngữ 11/07/2018 - 09/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Ngô Nhã Kỳ Trường Đại học Ngoại ngữ 09/07/2018 - 11/08/2018 Tự túc ĐH Phòng Thương mại Thái Lan
Trần Thị Quỳnh Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2018 - 30/04/2020 Tự túc Học viện Tiếng Nhật Daiwa Academy, Osaka, Nhật Bản
Đặng Thị Thanh Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2018 - 30/04/2020 Tự túc Học viện Tiếng Nhật Daiwa Academy, Osaka, Nhật Bản
Phạm Thị Phương Lan Trường Đại học Ngoại ngữ 05/03/2018 - 22/02/2019 Tài trợ ĐH Quốc Gia Chonbuk, Hàn Quốc
Phan Thùy Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 27/02/2018 - 08/03/2018 Tự túc ĐH Kumamoto, Nhật Bản
Trương Anh Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 14/02/2018 - 06/07/2018 Tài trợ ĐH Nova de Lisboa-Bồ Đào Nha
Phan Thi Thao Phuong Đại học Huế 05/02/2018 - 05/06/2018 Share tài trợ Diponegoro University
Ho Thi Minh Duc Đại học Huế 05/02/2018 - 15/06/2018 Share tài trợ Tomas Bata University
Nguyễn Thanh Hải Trường Đại học Ngoại ngữ 05/02/2018 - 13/07/2018 Tài trợ ĐH Porto - Bồ Đào Nha
Nguyen Chau Bao Nhi Đại học Huế 01/02/2018 - 09/07/2018 Share tài trợ University of Groningen
Ho Thi Hoai An Đại học Huế 10/01/2018 - 06/06/2018 Share tài trợ University of Santo Tomas
Hồ Thị Hoài Ân Trường Đại học Ngoại ngữ 10/01/2018 - 06/06/2018 Tài trợ ĐH Santo Tomas - Philippines
Nguyen Thi Nhat Ly Đại học Huế 27/12/2017 - 15/05/2018 Share tài trợ Đại học Payap
Tran Ngoc Quynh Phuong Đại học Huế 27/12/2017 - 15/05/2018 Share tài trợ Đại học Payap
Nguyễn Thị Xuân Duyên Trường Đại học Y Dược 26/11/2017 - 02/12/2017 Cục Khoa học& Công nghệ Nhật bản ĐH Kỹ thuật Toyohashi, Nhật Bản
Lê Nhật Quỳnh Trường Đại học Y Dược 26/11/2017 - 02/12/2017 Cục Khoa học& Công nghệ Nhật bản ĐH Kỹ thuật Toyohashi, Nhật Bản
Trần Minh Nhật Trường Đại học Y Dược 20/11/2017 - 24/11/2017 cá nhân tự túc Myanmar
Nguyễn Thị Đặng Thư Trường Đại học Y Dược 20/11/2017 - 24/11/2017 cá nhân tự túc Myanmar
Võ Minh Hoàng Trường Đại học Y Dược 20/11/2017 - 24/11/2017 cá nhân tự túc Myanmar
Võ Minh Hoàng Trường Đại học Y Dược 20/11/2017 - 24/11/2017 Myanmar Nước Myanmar
Trần Bích Ngà Trường Đại học Y Dược 12/11/2017 - 17/11/2017 Hiệp Hội EXPOFRANCE 2025 Pháp
Trần Xuân Nhật Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2017 - 01/09/2018 Học bổng Hokkaido University of Education
Nguyễn Thị Hoài Thu Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2017 - 01/09/2018 Học bổng Hokkaido University of Education
Lê Minh Trí Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2017 - 01/09/2018 Học bổng Kanazawa University
Trần Huyền Minh Trân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2017 - 01/09/2018 Học bổng Tottori University
Nguyễn Thùy Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2017 - 01/06/2019 Học bổng Học viện Nhật ngữ Daiwa
Nguyễn Sỹ Cường Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2017 - 01/06/2019 Học bổng Học viện Nhật ngữ Daiwa
Hoàng Đặng Xuân Mai Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2017 - 01/09/2018 Học bổng Hokkaido University of Education
Phạm Văn Quý Trường Đại học Y Dược 29/09/2017 - 13/10/2017 Chính phủ Mỹ và Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Vn tài trợ Trường ĐH Connecticut, Hoa kỳ
Do Huu Hoang Dat Trường Đại học Nghệ thuật 18/09/2017 - 31/01/2018 Share tài trợ Tomas Bata University
Duc Thi Minh Ho Đại học Huế 05/09/2017 - 15/01/2018 Share tài trợ The National University of Malaysia
Ngo Thi Lien Huong Đại học Huế 01/09/2017 - 02/02/2018 Share tài trợ University of Groningen
Nguyễn Thị Khánh Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/09/2018 Học bổng Musashino University
Trần Ngọc Quỳnh Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/09/2018 Học bổng Musashino University
Nguyễn Thị Trâm Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/08/2018 Học bổng Chonbuk National University
Trần Thị Bích Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/08/2018 Học bổng Chonbuk National University
La Thị Thanh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/08/2018 Học bổng Chonbuk National University
Trần Thị Thảo Yến Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/08/2018 Học bổng Chonbuk National University
Thân Thị Thùy Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/08/2018 Học bổng Chonbuk National University
Trương Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/08/2018 Học bổng Yamanashi Gakuin University
Hồ Thị Minh Đức Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 15/01/2018 Học bổng share Đại học Quốc gia Malaysia
Trần Thị Việt Tài Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/06/2018 Học bổng Viện tiếng Nga mang tên A.X Puskin
Nguyễn Thị Cẩm Tú Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/06/2018 Học bổng Viện tiếng Nga mang tên A.X Puskin
Trần Thị Phượng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/08/2018 Học bổng Đại học Ibaraki
Đinh Ngọc Thủy Cúc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/08/2018 Học bổng Đại học Ibaraki
Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Trần Thị Bảo Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Hồ Thị Tình Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Hồ Thị Diệu Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Nguyễn Anh Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Trần Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Hoàng Thi Lệ Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Lê Thị Hòa Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Lê Thị Yến Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Ngô Thị Nguyệt Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Dương Thị Uyên Mi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2019 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Đỗ Thị Diệu Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Nguyễn Thị Tố Như Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Lê Thị Minh Thủy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Mai Thị Mỹ Duyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Võ Thị Thùy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Dương Thị Mỹ Tự Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Mai Thị Thi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Trần Thị Bích Đào Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Hà Thị Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Hoàng Thị Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Phan Tiểu Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Nguyễn Thị Quỳnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Nguyễn Thị Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Hoàng Thị Kiều Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Nguyễn Ngọc Bảo Vy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2017 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Cao Thị Khánh Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Trần Thị Hoa Quỳnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Vũ Thanh Hằng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Trần Thị Quỳnh Như Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 30/09/2017 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
Lê Thị Thanh Tuyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 30/09/2017 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
Nguyễn Thị Diệu Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 30/09/2017 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
Lê Bá Thành Nam Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2017 - 30/09/2017 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
Ngô Thị Liên Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 28/08/2017 - 02/02/2018 Học bổng share Đại học Groningen, Hà Lan
Phạm Như Hiển Trường Đại học Y Dược 26/08/2017 - 30/08/2017 Công ty TNHH Dược phẩm và TTBYT Hoàng Đức, TP Hồ Chí Minh Tây Ban Nha
Phan Thanh Long Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan Khon Kaen University
Nguyễn Lê Hạnh Nguyện Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Đặng Thị Xuân Lành Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Nguyễn Thọ Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Nguyễn Song Hiếu Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Nguyễn Thị Thánh Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Hoàng Thị Thu Hà Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Trần Nguyễn Thanh Nhật Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Ngô Thị Hồng Uyên Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Phan Văn Sang Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Biện Tiến Kiện Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Phùng Phương Nha Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Trần Thị Ly Ly Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Hồ Minh Công Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Lê Bích Viên Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Hoàng Thị Anh Ngọc Trường Đại học Y Dược 23/08/2017 - 30/08/2017 ĐH Khon Kaen - Thái Lan ĐH Khon Kaen, Thái lan
Nguyễn Kim Kiều My Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 01/08/2018 Học bổng Dongguk University
Nguyễn Thị Việt Trinh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 01/08/2019 Học bổng Dongguk University
Lê Thị Thu Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 01/08/2018 Học bổng Dongguk University
Khương Thanh Thu Hà Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 01/08/2018 Học bổng Dongguk University
Nguyễn Lê Lam Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 01/08/2018 Học bổng Dongguk University
Vũ Văn Thủy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 01/01/2018 Học bổng Đại học Sư phạm Ngọc Lâm
Huỳnh Thị Bích Hằng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Thị Thùy Nhị Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Lâm Thị Thu Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Phạm Nguyễn Nhật Minh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Phạm Thị Quỳnh Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Thị Tú Oanh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Phạm Thị Hòa Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Cao Thị Hữu Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Thị Thanh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Huỳnh Thị Quyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Huỳnh Thị Nhật Lư Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Trịnh Thị Thương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Trần Thị Bích Triều Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Hoàng Thị Thu Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Thị Xoan Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Bùi Thị Phương Trinh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Thị Lan Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Thị Thu Mai Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Lâm Hiếu Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Thị Thanh Kim Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Thân Thị Hạnh Dung Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Ngô Thị Minh Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Phạm Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Tơ Ngô Ánh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 01/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Phan Thị Thanh Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Trịnh Thảo Trinh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Lê Ngọc Hương Nguyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Vương Thị Tiểu My Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 01/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Trần Thị Thanh Xuân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Thị Quỳnh Như Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Ngọc Nhật Minh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Trần Thị Ngọc Trinh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Phạm Thị Quyên Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Thị Tuyết Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Hoàng Thị Bảo Hiếu Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Trương Thị Xuân Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Buriram Rajabhat University
Nguyễn Thị Kiều Diễm Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Lê Thị Thùy Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Ngô Thị Loan Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Đặng Phước Cẩm Châu Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Đoàn Nam Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thi Thu Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Đinh Thị Minh Nguyệt Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Trần Ngọc Thiện Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Phạm Thị Thu Thủy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị Lĩnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Trần Thị Quý Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Lê Quỳnh My Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 01/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Nữ Quỳnh Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị Hà Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Lê Thị Diệu Thảo Trường Đại học Kinh tế 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Phan Thị Thanh Dung Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Hồ Thị Thùy Dương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị Diệu Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Ngọc Bảo Châu Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Đỗ Bích Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Hồ Thị Kham Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Hoàng Thị Hồng Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Thái Linh Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Huỳnh Bảo An Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Ngô Thị Liên Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Trần Thị Lệ Thu Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị Thùy Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Lê Thị Hồng Thắm Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Thái Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Thị Ánh Dương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Đoàn Thị Thảo Vy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Phan Thị Thanh Loan Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Lê Dương Tú Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Đoàn Ngọc Ái Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Hồng Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Rơ Châm H'Phyuk Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Cao Thị Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Nguyễn Trần Bảo Châu Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2017 - 30/08/2017 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Tran Thi Hoang Nguyen Đại học Huế 27/07/2017 - 05/12/2017 Share tài trợ Đại học Payap
Trần Thị Hoàng Nguyên Trường Đại học Ngoại ngữ 27/07/2017 - 05/12/2018 Học bổng share Trường Đại học Payap, Thái Lan
Đặng Lê Bảo Trâm Trường Đại học Ngoại ngữ 19/07/2017 - 17/08/2017 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
Trần Thị Bích Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 19/07/2017 - 17/08/2017 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
Phạm Thị Thu Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 19/07/2017 - 17/08/2017 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
Đào Mai Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 19/07/2017 - 17/08/2017 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
Nguyễn Ngọc Bảo Trân Trường Đại học Ngoại ngữ 19/07/2017 - 17/08/2017 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
Nguyễn Lê Trâm Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 19/07/2017 - 17/08/2017 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
Lê Thị Kim Chị Trường Đại học Ngoại ngữ 19/07/2017 - 17/08/2017 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
Đỗ Thảo Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 19/07/2017 - 17/08/2017 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
Nguyễn Hoàng MinhTâm Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Vũ Dương Phương Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Võ Thị Ngọc Yến Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Nguyễn Thanh Hiền Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Lê Bội Thanh Trân Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Trần Thị Khánh Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Ngô Thị Hồng Phúc Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Võ Thị Minh Tâm Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Ông Thị Thùy Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/07/2018 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Lê Thục Trân Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Nguyễn Thị Như Ý Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Nguyễn Thị Diệu Mỹ Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Mai Yến Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Nguyễn Thị Trúc Duyên Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Tôn Nữ Trinh Liên Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Trần Thị Phương Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Trần Thị Thanh Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Lê Thị Thanh Bình Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Dương Gia Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Đào Thùy Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Huỳnh Kim Hàn Nguyên Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Lương Nguyễn Khánh Hà Trường Đại học Ngoại ngữ 15/07/2017 - 15/08/2017 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
Lê Thị Hải Yến Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2017 - 01/03/2018 Học bổng Đại học Ibaraki Christian
Lê Thị Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2017 - 01/03/2018 Học bổng Đại học Nagaoka
Trần Thị Phương Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2017 - 01/03/2018 Học bổng Đại học Nagaoka
Lê Sĩ Anh Phú Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2017 - 01/03/2018 Học bổng Đại học Nagaoka
Lê Sĩ Anh Phú Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2017 - 01/03/2018 Học bổng Đại học Nagaoka
Mai Đoàn Tố Thủy Trường Đại học Y Dược 02/03/2017 - 12/03/2017 Ban Tổ chức Hội nghị Đại học Tohoku, Nhật Bản
Trần Thị Tuyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2017 - 01/02/2018 Học bổng Chonbuk National University
Trịnh Thị Trà My Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2017 - 01/02/2018 Học bổng Chonbuk National University
Huỳnh Bảo Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2017 - 01/02/2018 Học bổng Chonbuk National University
Ngô Thị Hồng Uyên Trường Đại học Y Dược 27/02/2017 - 02/03/2017 Ban Tổ chức Hội thảo Băng kok, Thái lan
Lê Duy Minh Trường Đại học Y Dược 24/02/2017 - 01/03/2017 Cục Khoa học& Công nghệ Nhật bản ĐH Toyama, Nhật bản
Phan Thị Diệu Hiền Trường Đại học Y Dược 24/02/2017 - 01/03/2017 Cục Khoa học& Công nghệ Nhật bản ĐH Toyama, Nhật bản
Huyen Thi Xuan Truong Đại học Huế 10/02/2017 - 26/06/2017 Share tài trợ The National University of Malaysia
Lê Nữ Hoàng Yến Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2017 - 01/06/2017 Học bổng Trường Đại học Alexandru Ioan Cuza, Rumani
Nguyễn Ngô Bảo Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2017 - 01/06/2017 Học bổng Trường Đại học Alexandru Ioan Cuza, Rumani
Nguyễn Hải Thủy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2017 - 01/02/2017 Học bổng Trường Đại học Alexandru Ioan Cuza, Rumani
Thu Nhi Truong Đại học Huế 01/01/2017 - 16/05/2017 Share tài trợ Đại học Payap
Nhi Hao Do Đại học Huế 01/01/2017 - 16/05/2017 Share tài trợ Đại học Payap
Nguyễn Thị Hòa Trường Đại học Ngoại ngữ 01/11/2016 - 01/07/2017 Học bổng Đại học Sư phạm Quảng Tây
Võ Thị Bích Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/11/2016 - 01/07/2017 Học bổng Đại học Sư phạm Quảng Tây
Nguyễn Thị Hoài Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2016 - 01/09/2017 Học bổng Đại học Tottori
Trần Thị Hợi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2016 - 01/09/2017 Học bổng Đại học Saitama
Nguyễn Xuân Nguyên Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2016 - 01/08/2017 Học bổng Đại học Ibaraki
Nguyễn Thị Thanh Thủy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2016 - 01/08/2017 Học bổng Đại học Ibaraki
Hồ Thị Huyền Trân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2016 - 01/09/2017 Học bổng Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản
Doãn Trung Thành Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2016 - 01/09/2017 Học bổng Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản
Hoàng Thị Huyền Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2016 - 01/09/2017 Học bổng Hokkaido University of Education
Trương Xuân Châu Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2016 - 01/09/2017 Học bổng Hokkaido University of Education
Nguyễn Phúc Hải Kiều Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2016 - 01/09/2017 Học bổng Hokkaido University of Education
Nguyễn Hữu Minh Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2016 - 01/09/2017 Học bổng Hokkaido University of Education
Nguyễn Vũ Quỳnh Nghi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2016 - 01/03/2017 Học bổng Học viện Nhật ngữ Daiwa
Nguyễn Khánh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/02/2017 Học bổng Đại học Porto
Huyền Tôn Nữ Qúy Trân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 30/06/2017 Học bổng Đại học Porto
Nguyễn Ngô Uyên Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/07/2017 Học bổng Chonbuk National University
Lê Thị Thảo Ngân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/07/2017 Tự túc Yamanashi Gakuin University
Võ Thị Minh Phú Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Tự túc Yamanashi Gakuin University
Nguyễn Thị Hồng Trinh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Tự túc Yamanashi Gakuin University
Bùi Thị Hải Hà Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Tự túc Yamanashi Gakuin University
Đào Thiên Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Tự túc Yamanashi Gakuin University
Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Học bổng Yamanashi Gakuin University
Huỳnh Nhật Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Học bổng Musashino University
Huỳnh Thị Bích Hằng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Học bổng Musashino University
TRẦN THỊ NGỌC ÁNH Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
LÊ THỊ HIỀN Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
TRẦN MINH TRƯỜNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ HƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN HOÀNG BẢO KHANH Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ TÀI LINH Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ BÍCH LY Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ NI Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ THÚY NGA Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
TRƯƠNG MINH NGUYỆT Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ MINH NHẬT Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
CHÂU THỊ YẾN NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
DƯƠNG THỊ PHÚC Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
RƠ CHÂM PHYUR Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
TRẦN THỊ TÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
HOÀNG THỊ MINH THƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ THANH THIỆN Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
TRẦN THỊ MINH TÚ Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Bùi An An Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
Phạm Duy Tân Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
Trần Thị Ngọc Diễm Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
Nguyễn Hà Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
NGUYỄN THỊ KIM CƯNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
LÊ THỊ HẰNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
Y NGAM Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
NGUYỄN THỊ THANH TÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
VÕ THỊ KIM NHƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
LÊ THỊ NHƯPHỤNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
HỒ THỊ KIM QUY Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
NGUYỄN THẢO SƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
PHAN THỊ THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
VÕ THỊ NGUYỆT THỦY Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
HỒ HOÀNG NGỌC ÁNH Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
HOÀNG THỊ ĐÀO Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN HẠNH CHI Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
VÕ HỮU MẠNH CƯỜNG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
DƯƠNG THỊ THÙY GIANG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
VĂN THIỆN HOÀNG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
PHẠM THỊ MỸ HUỆ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ HUYỀN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
MAI THỊ KHA Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
HÀ THỊ MỸ LINH Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
LÊ NGUYỄN QUỲNH LY Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ LÝ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ HẠNH NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
LÊ THỊ HỒNG NỞ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
VÕ THỊ NHƯ QUỲNH Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGÔ THỊ THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
TRƯƠNG NGỌC DIỄM THI Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
VÕ THỊ THÙY Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
PHAN THỊ THU THỦY Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN ANH THƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
DƯƠNG THỊ THƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
LÊ THÙY TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
HUỲNH THỊ THU TRÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
ĐỖ THỊ MAI TRINH Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ DIỄM XƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
PHAN THỊ YÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
LÊ THỊ NGỌC HUYỀN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
LÊ THỊ TRÀ MY Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
BÙI THỊ TUYẾT ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
HOÀNG KIM NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
ĐOÀN THỊ HUYỀN PHÚC Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
TRẦN THỊ CÚC Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
PHẠM THỊ THU ĐÔNG Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
HOÀNG THỊ MỸ HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN CỬU KIM HẠNH Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
TRẦN NGỌC BẢO HOÀNG Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THÁI NHẬT MY Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
VÕ NGỌC TÙNG NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ DIỄM NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
TRẦN NHÃ QUÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ ANH THƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
HỒ THỊ THANH THÚY Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ THU TRÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
TRẦN THỊ THANH TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
TRẦN THỊ THANH TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN LÊ ANH THƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
DƯƠNG DUY THIỆN BẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ KIM ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/07/2016 - 28/08/2016 Tự túc Đại học CN Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
VŨ NGỌC MINH CHÂU Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
VÕ THỊ KIM CHI Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
TRẦN THỊ THU HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ HOÀI Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ HOÀI Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ HUYỀN Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
VÕ THỊ LINH Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
VÕ THỊ LOAN Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
ĐỖ NHƯ QUỲNH Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
LƯU THỊ THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
ĐOÀN THỊ KIM TUYẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
PHẠM THỊ HUYỀN TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN HOÀNG MỸ HẠNH Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
NGUYỄN THỊ THU HIỀN Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
ĐÀO THỊ NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
NGÔ HỒNG NGỌC Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
HOÀNG THỊ KHÁNH NGỌC Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
TRẦN THỊ CẨM NHUNG Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
PHẠM THỊ THANH Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
HOÀNG LÊ NHẬT THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
HÀ PHƯƠNG THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
PHAN THỊ HỒNG THẮM Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
DƯƠNG THỊ THÚY Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
LÊ THỊ THUỲ TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
NGUYỄN THỊ TRƯỜNG XUÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
PHẠM THỊ HƯỜNG Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
LƯU THỊ LAN ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 19/07/2016 - 21/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
TRƯƠNG THÁI CHÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
HOÀNG KIM CƯỜNG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
PHAN CẢNH MỸ DUY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ NGỌC HƯƠNG GIANG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ KIM HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ THIÊN NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ THỊ NHƯ NGỌC Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN BÍCH NGỌC Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
HUỲNH THỊ YẾN NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
VÕ ĐĂNG PHƯƠNG NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
TRƯƠNG HOÀNG BẢO NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN BÁ THÁI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ PHƯƠNG THỦY TIÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ NỮ HOÀNG YẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ THỊ PHƯỚC YÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
VÕ THỊ TUYẾT ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
ĐỖ THỊ DUNG CƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ MAI CÚC Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRÌNH THỊ DIỄM Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRẦN THỊ HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN VÂN HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ THU HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
CAO THỊ THU HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ HẰNG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
THỚI THỊ HOA Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ DIỆU LÀI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRƯƠNG THỊ NGỌC LAN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRẦN THỊ LIÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
PHẠM THỊ MẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TẠ THỊ MINH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRẦN THỊ THÚY NGA Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
PHẠM THỊ THÚY NGA Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THI KIM NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
PHẠM THỊ KHÁNH NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN QUẾ NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ BÍCH NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN VIỆT Ý NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
CAO THỊ KIM OANH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRẦN THỊ PHƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN VĂN QUÝ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN LÊ THẢO QUỲNH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN LÊ THẢO QUỲNH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
VŨ THỊ TÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ THÚY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ THÚY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ THANH THÙY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ THANH THÚY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
HÀ THỊ HỒNG TIÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ KIM TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ THÙY TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
MAI KHÁNH LY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
PHÚN HỒNG TÚ VI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ MỸ YÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
Nguyễn Ngọc Đức Trường Đại học Ngoại ngữ 19/06/2016 - 19/10/2016 Học bổng Trường Đại học Seongnam&Annam Hàn Quốc
Nguyễn Ngọc Đức Trường Đại học Ngoại ngữ 19/06/2016 - 16/10/2016 Học bổng Đại học Seongnam & Annam Hàn Quốc
Trần Nguyễn Minh Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2018 Tự túc Học viện Nhật ngữ Daiwa
Trần Phương Trâm Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2018 Tự túc Học viện Nhật ngữ Daiwa
Huỳnh Thị Thảo Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2018 Tự túc Học viện Nhật ngữ Daiwa
Ngô Thị Cát Tường Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2018 Tự túc Học viện Nhật ngữ Daiwa
Nguyễn Thị Thanh Thanh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2018 Tự túc Học viện Nhật ngữ Daiwa
Đặng Thanh Hùng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/03/2017 Học bổng Đại học Ibaraki Christian
Hồ Ngọc Quỳnh Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2017 Học bổng Đại học Ibaraki Christian
Trương Thị Diệu Minh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2017 Tự túc Đại học Nagaoka
Phan Huỳnh Thùy Dương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2017 Tự túc Đại học Nagaoka
TRẦN THỊ AN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ KIỀU ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ THU HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HỒ THỊ NGỌC HÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
ĐẶNG THỊ HOÀI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÂM THỊ ÁI LINH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÂM THỊ ÁI LINH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ KIM LY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ THANH MỸ Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ DIỆU NA Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ THANH NGA Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
PHAN THỊ MINH NGUYỆT Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ ÁI NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
PHAN THỊ QUỲNH NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HỒ THỊ KIỀU OANH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ PHÚC Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
A RAT SOM Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ SƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ THANH TÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
DƯƠNG THỊ THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TÔN NỮ HOÀNG MINH THI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ HOÀI THU Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TÔN NỮ THỊ THÙY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HOÀNG THỊ HẢI TRIỀU Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ HOÀI TRINH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
DƯƠNG THỊ NHƯ YẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ HỒNG ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
ĐÀM ĐỨC ĐẠT Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ NGỌC DIỆP Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LƯU THỊ HẢI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NÔNG THỊ BÍCH HẬU Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HUỲNH THỊ HỒNG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN VŨ LIỄU Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
ĐỖ THỊ CẨM LY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ THANH MAI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ NHẬT MINH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HỒ THỊ HỒNG MƠ Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ DIỄM MY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ NAY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
BÙI ÁNH NGUYỆT Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HỒ THỊ NHƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ KIỀU OANH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ THANH PHƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ THU THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ THIỆN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ THIỆN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
PHẠM THỊ THƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ TÌNH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
A TINH TOÀN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ HUYỀN TRÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN DIỆU TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
DƯƠNG THỊ TUẤT Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HOÀNG THỊ HÂN VY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trần Nguyễn Trúc Ly Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2016 - 01/02/2016 Học bổng Chonbuk National University
Nguyễn Trần Tịnh Lạc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2016 - 01/02/2017 Học bổng Chonbuk National University
Võ Thị Đào Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2016 - 01/02/2017 Học bổng Chonbuk National University
Nguyễn Thị Hằng Ni Trường Đại học Ngoại ngữ 02/02/2016 - 01/02/2017 Tự túc Dongguk University
Lương Thị Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2016 - 01/02/2017 Tự túc Dongguk University
Nguyễn Thị Hà Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 09/12/2015 - 02/02/2016 Học bổng Lotus «Đơn vị chưa xác định»
Nguyễn Thị Thu Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 09/12/2015 - 09/01/2016 Tự túc «Đơn vị chưa xác định»
HOÀNG THỊ PHƯƠNG TRINH 29/11/2015 - 09/12/2015 Tổ chức Discover Football «Đơn vị chưa xác định»
Dương Trí Đức Trường Đại học Ngoại ngữ 09/10/2015 - 01/09/2016 Học bổng «Đơn vị chưa xác định»
Nguyễn Thị Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/09/2016 Học bổng Đại học Saitama
Nguyễn Minh Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/10/2016 Học bổng Đại học Musashino
Phan Thị Bảo Trân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/08/2016 Học bổng Đại học Ibaraki
Tôn Nữ Hương Qúy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/08/2016 Học bổng Đại học Ibaraki
Nguyễn Hữu Huy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/09/2016 Học bổng Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản
Lê Quang Vinh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/09/2016 Học bổng Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản
Trần Huyền Bích Hảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/09/2016 Học bổng Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản
Trần Ngọc Anh Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/08/2017 Tự túc Trường Đại học Ngoại ngữ Busan
Phạm Thị Tuyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/08/2016 Học bổng Chonbuk National University
Lê Thị Thu Hà Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/08/2016 Học bổng Chonbuk National University
Lê Thị Mai Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/08/2016 Học bổng Chonbuk National University
Lê Thị Hoài Thương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Tự túc HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Lê Thị Lan Chi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Tự túc HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Ngô Thị Ngọc Oanh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Tự túc HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Nguyễn Phương Nhật Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Học bổng HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Mai Huyền Tường Vy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Tự túc HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Đồng Thị Lệ Quyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Tự túc HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Nguyễn Thị Thu Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/09/2016 Tự túc «Đơn vị chưa xác định»
Nguyễn Thị Trà Giang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/09/2016 Học bổng Đại học Kumamoto
Lê Văn Hải Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/09/2016 Học bổng Đại học Musashino
Hoàng Thị Lan Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/09/2016 Học bổng Yamanashi Gakuin University
Ngô Xuân Biên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/06/2016 Học bổng Viện tiếng Nga mang tên A.X Puskin
Dương Thị Ngọc Hằng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/09/2016 Học bổng Yamanashi Gakuin University
Phan Đình Khánh Trường Đại học Nghệ thuật 16/08/2015 - 14/09/2015 Hỗ trợ từ hai trường Chiang Mai University
Lê Thị Tuyết Nhung Trường Đại học Nghệ thuật 16/08/2015 - 16/08/2015 Hỗ trợ từ hai trường Chiang Mai University
Võ Thị Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2015 - 01/07/2016 Tự túc Đại học Nagaoka
Nguyễn Thị Hải Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2015 - 01/07/2016 Tự túc Đại học Nagaoka
Lưu Thị Hồng Ly Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2015 - 01/07/2016 Tự túc Đại học Nagaoka
Hoàng Thị Liên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2015 - 01/07/2016 Tự túc Đại học Nagaoka
Đậu Thị Duyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2015 - 01/07/2016 Tự túc Đại học Nagaoka
Nguyễn Thị Minh Đức Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Nguyễn Thị Được Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2015 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Nguyễn Thị Được Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Mai Thị Kiều Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Phạm Hồng Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Lê Nguyễn Thị Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Trần Thị Hồng Minh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Quách Thị Diệu My Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Hoàng Thị Lệ Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/03/2016 Học bổng Đại học Ibaraki Christian
Hoàng Thị Tường Vy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 02/03/2016 Học bổng Đại học Ibaraki Christian
Lê Thị Lan Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
ZơRâm Thị Thu Hằng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lại Thị Hòa Hiệp Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Thị Khánh Hòa Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 Đại học Quốc gia Lào
Phạm Xuân Hoàng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 Đại học Quốc gia Lào
Trần Thị Hồng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hiền Thị Thu Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hoàng Thị Xuân Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lương Thị Ly Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Võ Thị Thu Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Lài Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Mai Thị Kim Liên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Kim Liên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Như Bảo Lộc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Mãi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đỗ Thị Thúy Mẫn Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hồ Thị Na Na Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Huỳnh Thị Ni Na Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Ny Na Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đặng Thị Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Tuyết Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
ZơRâm Thị Ngân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Huỳnh Tuyết Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hồ Thị Nguyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trần Thị Thảo Nguyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đinh Thị Thu Nguyệt Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Võ Trần Thanh Nhã Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đào Quang Uyển Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Thị Hồng Ni Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Mai Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Kim Quy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Văn Quý Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trần Thủy Khánh Quỳnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Sương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Bùi Thị Minh Tâm Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đặng Lê Thị Thanh Tâm Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đặng Thị Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hồ Thị Loan Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Ngô Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trần Thị Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trần Thị Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hồ Thị Thoa Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Dương Thị Thu Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Thanh Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Huỳnh Thị Thùy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trịnh Thị Lệ Thùy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Cao Thị Tiến Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Thị Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Huyền Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Anh Trung Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Viên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trương Văn Vũ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hoàng Thị Như Ý Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Thanh Nhã Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đặng Thanh Nguyên Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Đại học Dongguk
Nguyễn Trần Thanh Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Đại học Dongguk
Bùi Thị Thúy Ngân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Đại học Dongguk
Trần Thị Huệ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Đại học Dongguk
Phan Nhã Bích Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Đại học Dongguk
Hoàng Thị Vân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Chonbuk National University
Nguyễn Hoàng Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Chonbuk National University
Đặng Thị Thu Giang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Chonbuk National University