Họ và tên Thuộc đơn vị Thời gian học tập/công tác Nguồn kinh phí Nơi đến
Nguyễn Quốc Phương Trường Đại học Khoa học 01/12/2018 - 30/11/2019 Rumani tài trợ Đại học tổng hợp Bucharest
Đoàn Thị Thanh Bình Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2018 - 29/01/2022 Học bổng Tử Cấm Thành ĐH Sư Phạm Thủ đô
Phạm Thị Nguyên Ái Trường Đại học Ngoại ngữ 31/10/2015 - 14/07/2016 Chương trình Học bổng phát triển New Zealand đài thọ Trường Đại học Waikato, New Zealand
Lâm Vũ Đại học Huế 24/09/2015 - 30/06/2019 Chương trình Học bổng Quốc tế của Đại học Queensland (UQI) đài thọ Đại học Queensland, Úc
Trần Thị Hoài Thu Trường Đại học Ngoại ngữ 25/05/2015 - 24/05/2019 Ngân sách nhà nước theo đề án 911 năm 2014 Trường Đại học Newcastle, Úc
Công Huyền Tôn Nữ Diễm Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 31/10/2015 tự túc Trường Đại học Hokkaido-Cơ sở Sapporo
Đỗ Thị Lan Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2010 - 31/08/2014 Chính phủ Việt Nam đài thọ Trường Đại học Queesland, Australia.