Họ và tên Thuộc đơn vị Thời gian học tập/công tác Nguồn kinh phí Nơi đến
Trương Khánh Mỹ Trường Đại học Ngoại ngữ 11/01/2016 - 15/01/2017 Trường Đại học Wesminter Trường Đại học Wesminter, Vương Quốc Anh
Ngô Xuân Mỹ Phúc Trường Đại học Ngoại ngữ 31/12/2015 - 31/12/2016 Tự túc 16 Keats avenue, Kingsbury, VIC 3083
Lê Diệu Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 31/03/2017 Chính phủ Nhật Bản Trường Đại học Meika, Nhật Bản
Nguyễn Thị Phương Dung Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 31/03/2017 Chính phủ Nhật Bản Trường Đại học Meika, Nhật Bản
Đặng thái Quỳnh Chi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 31/03/2017 tự túc Đại học Hitotsubashi
Lê Thị Thanh Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 31/12/2012 - 31/12/2014 Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học đài thọ Trường Đại học RMIT, Australia