Họ và tên Thuộc đơn vị Thời gian học tập/công tác Nguồn kinh phí Nơi đến
Trần Thị Ngọc Liên Đại học Huế 21/01/2019 - 25/01/2019 Dự án TOURIST tài trợ Phuket, Thái Lan
Nguyễn Hồng Giang Đại học Huế 13/01/2019 - 23/01/2019 Đại học Quốc gia Cao Hùng và cá nhân tự chi trả Đại học Quốc gia Cao Hùng Đài Loan
Nguyễn Duy Chinh Đại học Huế 01/10/2015 - 05/10/2015 Đại học Huế đài thọ Trung tâm Hội nghị Bangkok, Thái Lan
Lâm Vũ Đại học Huế 24/09/2015 - 30/06/2019 Chương trình Học bổng Quốc tế của Đại học Queensland (UQI) đài thọ Đại học Queensland, Úc
Nguyễn Văn Toàn Đại học Huế 09/09/2015 - 13/09/2015 Đại học Huế đài thọ Luân Đôn, Anh
Hoàng Hữu Hạnh Đại học Huế 09/09/2015 - 13/09/2015 Đại học Huế đài thọ Luân Đôn, Anh
Lê Văn Anh Đại học Huế 18/05/2015 - 22/05/2015 Đại học Huế chi trả Vieng Chăn, Lào
Hoàng Hữu Hạnh Đại học Huế 18/05/2015 - 22/05/2015 Đại học Huế chi trả Vieng Chăn, Lào
Hoàng Hữu Hạnh Đại học Huế 14/04/2015 - 18/04/2015 Dự án LOTUS (Đại học Uppsala) đài thọ Đại học Tứ Xuyên, Thành Đô, Trung Quốc
Trương Quý Tùng Đại học Huế 14/04/2015 - 16/04/2015 Dự án LOTUS đài thọ Thành Đô , Trung Quốc
Trần Đăng Huy Đại học Huế 14/03/2015 - 28/03/2015 Dự án VLIR đài thọ Đại học Ghent, Bỉ
Ngô Sỹ Ngọc Đại học Huế 14/03/2015 - 28/03/2015 Dự án VLIR đài thọ Đại học Ghent, Bỉ
Lại Xuân Thủy Đại học Huế 23/02/2015 - 27/02/2015 Ban tổ chức khóa tập huấn đài thọ Kuala Lumpur, Malaysia