Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
MOU với IMC University of Applied Sciences Krems (Austria) 20/12/2018 IMC University of Applied Sciences Krems (Austria) Áo - Trao đổi học thuật - Hợp tác nghiên cứu
MOỤ với Philippines Normal University 20/12/2018 Philippines Normal University Philippines - Trao đổi học thuật - Hợp tác nghiên cứu - Hợp tác tổ chức hội thảo
MOA Đại học Phần Lan và ĐHH 26/11/2018 Finland University Phần Lan Thỏa thuận dịch vụ đào tạo
MOU với ĐH KHKT Quảng Tây- TQ 11.2018 16/11/2018 Đại học Khoa học kỹ thuật Quảng Tây Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác giáo dục thường niên giai đoạn 2018 - 2023
MOU với ĐH QT Sapporo, Nov. 2018 16/11/2018 Đại học Sapporo Nhật Bản Thỏa thuận hợp tác và trao đổi học thuật
MOU ĐHH và ĐH Gifu 12/11/2018 Đại học Gifu Nhật Bản - Trao đổi học thuật - Trao đổi giảng viên/sinh viên - Hợp tác hội thảo, nghiên cứu khoa học
Agreement on student and faculty exchanges 12/11/2018 Đại học Gifu Nhật Bản - Trao đổi sinh viên và giảng viên
MOU với học viện Sư phạm Quảng Tây 25/10/2018 Học viện Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc - Trao đổi học thuật - Trao đổi sinh viên/giảng viên
Agreement for Academic Exchange between Sciences Po Lille and Hue University 08/10/2018 Sciences Po Lille Pháp In pursuit of their mutual interests in the fields of education and research and as a contribution to the general goal of international understanding
MOA với Đại học Pangasinan State 17/09/2018 Đại học Pangasinan State Philippines - Hợp tác soạn thảo bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học của 2 trường
Biên bản ghi nhớ về trao đổi sinh viên 14/09/2018 Trường Đại học Denver Hoa Kỳ Chương trình trao đổi sinh viên thực tập về sức khỏe tâm thần
MOU với HVSP Quảng Tây 8.2018 27/08/2018 Học viện Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
Hỗ trợ xây dựng chương trình Thạc sĩ PPDH Toán cho ĐH Quốc gia Lào 23/07/2018 Đại học Quốc gia Lào Lào Hỗ trợ xây dựng chương trình Thạc sĩ PPDH Toán cho ĐH Quốc gia Lào
Hợp tác trao đổi sinh viên và hợp tác nghiên cứu với ĐH Hokkaido 11/07/2018 Hokkaido University of Education Nhật Bản Trao đổi sinh viên và hợp tác trong nghiên cứu; Trao đổi giảng viên
MOU Sciences Po Lille 13/06/2018 Sciences Po Lille Pháp - Trao đổi sinh viên/ giảng viên - Hợp tác nghiên cứu khoa học - Đồng tổ chức hội thảo, seminar
MOU với đại học Cergy-Pontoise 11/06/2018 Đại học Cergy-Pontoise Pháp -Trao đổi học thuật -Trao đổi sinh viên -Trao đổi giảng viên -Hợp tác nghiên cứu
MOU với Đại học Aveiro, Bồ Đào Nha 15/05/2018 Đại học Aveiro Bồ Đào Nha - Trao đổi học thuật - Trao đổi giảng viên / sinh viên - Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ - Hợp tác nghiên cứu khoa học
Biên bản ghi nhớ 08/05/2018 The Education University of Hong Kong Trung Quốc Hợp tác trong nghiên cứu; trao đổi sinh viên, cán bộ; đổng tổ chwucs hội nghị, hội thảo...
ĐH QG Kyungpook - 4.2018 11/04/2018 Đại học Kyungpook Hàn Quốc Thỏa thuận về chương trình trao đổi sinh viên
MOU between Sciences Po Lille and Hue University 10/04/2018 Sciences Po Lille Pháp Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị trong lĩnh vực học thuật
MOU - Cengage Learning 01- 2018 10/01/2018 Cengage Learning Singapore Hỗ trợ giảng viên nghiên cứu liên quan đến giáo trình LIFE
MOU between Uppsala University, Sweden and Hue University, Vietnam 01/09/2017 Uppsala University Thụy Điển Thỏa thuận chung về: - Trao đổi cán bộ giảng dạy, nghiên cứu - Hợp tác đào tạo đại học và sau đại học - Trao đổi thông tin và tài liệu học thuật - Liên kết tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học - Các chương trình trao đổi và hợp tác khác hai bên quan tâm
MOU between University College of Northern Denmark and Hue University 30/08/2017 University College of Northern Denmark Đan Mạch Biên bản ghi nhớ về: - Trao đổi cán bộ, giảng viên - Hợp tác nghiên cứu và đào tạo - Trao đổi ấn phẩm, hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các chương trình trao đổi văn hóa - Triển khai các hoạt động hộ tác hia bên quan tâm
MOU on Collaboration and Partnership between Hue University at Hue city (Vietnam) and Finland University (Finland) 28/08/2017 Finland University Phần Lan Thỏa thuận về trao đổi giảng viên, sinh viên, liên kết đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, ...
Cooperation Agreement between Hue University and Ghent University (Faculty of Bioscience Engineering) 23/08/2017 Ghent University Bỉ Thỏa thuận hợp tác về trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu khoa học