Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
GIA NHẬP THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI SAKURA 09/12/2015 THE JAPAN FOUNDATION,VIETNAM Nhật Bản Gia nhập thành viên mạng lưới Sakura.
BẢN GHI NHỚ 16/11/2015 RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN Lào Hợp tác về văn hóa giáo dục, trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu khoa học.
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC 04/11/2015 DAIWA ACADEMY Nhật Bản Hợp tác tuyển sinh và đào tạo.
MOU between Minh Chi University of Technology, Taiwan and Hue University, Vietnam on Academic and Research Collaboration 12/10/2015 Ming Chi University Đài Loan Thỏa thuận chung về: - Trao đổi cán bộ và sinh viên tham gia các chương trình học tập và nghiên cứu; - Trao đổi học giả thuyết giảng và chia sẻ kinh nghiệm; - Thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu và xuất bản; - Trao đổi thông tin và kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực hai bên quan tâm; - Trao đổi học giả khách mời tham gia hội nghị và hội thảo.
ACADEMIC EXCHANGE AGREEMENT 06/08/2015 Graduate Institute for Entrepreneurial Studies Nhật Bản Hợp tác về lĩnh vực giáo dục và văn hóa.
MOU between Hue University, Vietnam and Konkuk University, Seoul, Korea 09/07/2015 Konkuk University Hàn Quốc Thỏa thuận chung về: - Trao đổi cán bộ, giảng viên; - Hợp tác hương dẫn nghiên cứu cho các học viên Sau đại học; - Trao đổi thông tin, tư liệu học thuật, xuất bản phẩm; - Liên kết tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu.....
MOU between The University of the Philippines Los Baños and Hue University, Vietnam 24/06/2015 University of the Philippines Los Baños Philippines Thỏa thuận triển khai các hoạt động hợp tác: - Trao đổi giảng viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu; - Triển khai các dự and hợp tác nghiên cứu, hội nghị, hội thảo; - Trao đổi thông tin, tư liệu học thuật; - Thúc đẩy chương trình hợp tác học thuật hai bên quan tâm.
Asean Academic Allliance 16/06/2015 Asean Academic Allliance ASEAN Ký kết chứng nhận tham gia vào Hiệp hội AAA gồm 10 đại diện của các trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 10/06/2015 College of Arts&Sciences-University of Washington Hoa Kỳ Hợp tác trên lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học...
Bản ghi nhớ hợp tác 22/05/2015 Trường Đại học Ngoại ngữ Busan Hàn Quốc Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và văn hóa.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 05/05/2015 NIPPON SKILLED VOLUNTEERS ASSOCIATION Nhật Bản Điều phối tình nguyện viên đến giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ.
MOU between Hue University and Yamagata University 24/04/2015 Yamagata University Nhật Bản Thỏa thuận chung về trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên; hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin học thuật và nghiên cứu, tư liệu và xuất bản phẩm; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo.
Agreement on Student exchange between Hue University and Yamagata University 24/04/2015 Yamagata University Nhật Bản Các điều khoản về việc triển khai chương trình trao đổi sinh viên dựa trên thỏa thuận hợp tác song phương.
Văn bản hợp tác giáo dục 21/04/2015 College of Arts&Sciences-University of Washington Hoa Kỳ trao đổi hợp tác về giáo dục, trao đổi nghiên cứu, cán bộ và sinh viên giữa hai trường
MOU between Hue University, Vietnam and Chonbuk National University, Korea 30/03/2015 Chonbuk National University Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ chung về hợp tác và trao đổi trong lĩnh vực giáo dục và học thuật giữa hai trường
Extension of Mutual Exchange Agreement 26/03/2015 Obihiro Uni. of Agriculture & Veterinary Medicine Nhật Bản Gia hạn thỏa thuận trao đổi Nghiên cứu và Giáo dục được ký kết vào năm 2005
Văn bản hợp tác giáo dục 24/03/2015 Musashino University Nhật Bản Hợp tác về văn hóa giáo dục, trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu khoa học
Văn bản hợp tác giáo dục 19/03/2015 ABK College Nhật Bản Hỗ trợ sinh viên Đại học Ngoại ngữ sang học tiếng Nhật tại ABK College
Hợp đồng hợp tác giáo dục 19/03/2015 Trường Trung Học Phổ Thông Kanto Kokusai Nhật Bản Chương trình giao lưu học tập tại Việt Nam.
Thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp học bổng và cơ sở thực tập cho các sinh viên 09/02/2015 Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can Vietnam Thỏa thuận về việc cấp học bổng và giới thiệu cơ sở thực tập cho sinh viên của Đại họ Huế của Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can
Bản ghi nhớ 23/01/2015 Dongguk University Hàn Quốc Hợp tác về các chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa và giáo dục.
Văn bản hợp tác giáo dục 16/01/2015 Mukdawittayanukul school Thái Lan Trao đổi hợp tác các hạng mục văn hóa giáo dục, đào tạo tiếng Việt cho sinh viên phía Thái Lan
MOU between IMC University of Applied Sciences Krems, Austria and Hue University, Vietnam 22/09/2014 IMC University of Applied Sciences Áo Tái ký kết biên bản hợp tác giữa hai đại học giai đoạn 2014 – 2019 về liên kết đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế
MEMORANDUM OF AGREEMENT between HUE UNIVERSITY And KYOTO SANGYO UNIVERSITY 04/08/2014 Kyoto Sangyo University Nhật Bản Thỏa thuận thúc đẩy các hoạt động: - Hợp tác nghiên cứu - Trao đổi sinh viên - Trao đổi các bộ và giảng viên - Các chương trình văn hóa và giáo dục, các hoặt động xuất bản chung, trao đổi tư liệu và chia sẻ quyền truy cập các mạng thông tin.
MOU between Hue University, Vietnam and Rajamangala University of Technology Isan, Thailand 28/05/2014 Rajamangala University of Technology Isan Thái Lan Thỏa thuận trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên; hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin, ấn phẩm và tài liệu giáo dục