Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
MOU between Sciences Po Lille and Hue University 10/04/2018 Sciences Po Lille Pháp Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị trong lĩnh vực học thuật
MOU between Uppsala University, Sweden and Hue University, Vietnam 01/09/2017 Uppsala University Thụy Điển Thỏa thuận chung về: - Trao đổi cán bộ giảng dạy, nghiên cứu - Hợp tác đào tạo đại học và sau đại học - Trao đổi thông tin và tài liệu học thuật - Liên kết tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học - Các chương trình trao đổi và hợp tác khác hai bên quan tâm
MOU between University College of Northern Denmark and Hue University 30/08/2017 University College of Northern Denmark Đan Mạch Biên bản ghi nhớ về: - Trao đổi cán bộ, giảng viên - Hợp tác nghiên cứu và đào tạo - Trao đổi ấn phẩm, hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các chương trình trao đổi văn hóa - Triển khai các hoạt động hộ tác hia bên quan tâm
MOU on Collaboration and Partnership between Hue University at Hue city (Vietnam) and Finland University (Finland) 28/08/2017 Finland University Phần Lan Thỏa thuận về trao đổi giảng viên, sinh viên, liên kết đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, ...
Cooperation Agreement between Hue University and Ghent University (Faculty of Bioscience Engineering) 23/08/2017 Ghent University Bỉ Thỏa thuận hợp tác về trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu khoa học
MOU on Academic Cooperation between Hue University, Vietnam and Kalasin University, the Kingdom of Thailand 03/03/2017 Kalasin University Thái Lan Thỏa thuận chung về hợp tác trao đổi học thuật
GIA NHẬP THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI SAKURA 09/12/2015 THE JAPAN FOUNDATION,VIETNAM Nhật Bản Gia nhập thành viên mạng lưới Sakura.
BẢN GHI NHỚ 16/11/2015 RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN Lào Hợp tác về văn hóa giáo dục, trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu khoa học.
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC 04/11/2015 DAIWA ACADEMY Nhật Bản Hợp tác tuyển sinh và đào tạo.
MOU between Minh Chi University of Technology, Taiwan and Hue University, Vietnam on Academic and Research Collaboration 12/10/2015 Ming Chi University Đài Loan Thỏa thuận chung về: - Trao đổi cán bộ và sinh viên tham gia các chương trình học tập và nghiên cứu; - Trao đổi học giả thuyết giảng và chia sẻ kinh nghiệm; - Thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu và xuất bản; - Trao đổi thông tin và kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực hai bên quan tâm; - Trao đổi học giả khách mời tham gia hội nghị và hội thảo.
ACADEMIC EXCHANGE AGREEMENT 06/08/2015 Graduate Institute for Entrepreneurial Studies Nhật Bản Hợp tác về lĩnh vực giáo dục và văn hóa.
MOU between Hue University, Vietnam and Konkuk University, Seoul, Korea 09/07/2015 Konkuk University Hàn Quốc Thỏa thuận chung về: - Trao đổi cán bộ, giảng viên; - Hợp tác hương dẫn nghiên cứu cho các học viên Sau đại học; - Trao đổi thông tin, tư liệu học thuật, xuất bản phẩm; - Liên kết tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu.....
MOU between The University of the Philippines Los Baños and Hue University, Vietnam 24/06/2015 University of the Philippines Los Baños Philippines Thỏa thuận triển khai các hoạt động hợp tác: - Trao đổi giảng viên, sinh viên, các nhà nghiên cứu; - Triển khai các dự and hợp tác nghiên cứu, hội nghị, hội thảo; - Trao đổi thông tin, tư liệu học thuật; - Thúc đẩy chương trình hợp tác học thuật hai bên quan tâm.
Asean Academic Allliance 16/06/2015 Asean Academic Allliance ASEAN Ký kết chứng nhận tham gia vào Hiệp hội AAA gồm 10 đại diện của các trường Đại học trong khu vực Đông Nam Á
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 10/06/2015 College of Arts&Sciences-University of Washington Hoa Kỳ Hợp tác trên lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học...
Bản ghi nhớ hợp tác 22/05/2015 Trường Đại học Ngoại ngữ Busan Hàn Quốc Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và văn hóa.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 05/05/2015 NIPPON SKILLED VOLUNTEERS ASSOCIATION Nhật Bản Điều phối tình nguyện viên đến giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ.
MOU between Hue University and Yamagata University 24/04/2015 Yamagata University Nhật Bản Thỏa thuận chung về trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên; hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin học thuật và nghiên cứu, tư liệu và xuất bản phẩm; phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo.
Agreement on Student exchange between Hue University and Yamagata University 24/04/2015 Yamagata University Nhật Bản Các điều khoản về việc triển khai chương trình trao đổi sinh viên dựa trên thỏa thuận hợp tác song phương.
Văn bản hợp tác giáo dục 21/04/2015 College of Arts&Sciences-University of Washington Hoa Kỳ trao đổi hợp tác về giáo dục, trao đổi nghiên cứu, cán bộ và sinh viên giữa hai trường
MOU between Hue University, Vietnam and Chonbuk National University, Korea 30/03/2015 Chonbuk National University Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ chung về hợp tác và trao đổi trong lĩnh vực giáo dục và học thuật giữa hai trường
Extension of Mutual Exchange Agreement 26/03/2015 Obihiro Uni. of Agriculture & Veterinary Medicine Nhật Bản Gia hạn thỏa thuận trao đổi Nghiên cứu và Giáo dục được ký kết vào năm 2005
Văn bản hợp tác giáo dục 24/03/2015 Musashino University Nhật Bản Hợp tác về văn hóa giáo dục, trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu khoa học
Văn bản hợp tác giáo dục 19/03/2015 ABK College Nhật Bản Hỗ trợ sinh viên Đại học Ngoại ngữ sang học tiếng Nhật tại ABK College
Hợp đồng hợp tác giáo dục 19/03/2015 Trường Trung Học Phổ Thông Kanto Kokusai Nhật Bản Chương trình giao lưu học tập tại Việt Nam.