Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
Memorandum of Agreement between Hue University, Vietnam and Asian Institute of Technology 21/06/2004 The Asian Institute of Technology Thái Lan Hợp tác chương trình đào tạo Tiến sĩ
Agreement for Scholarly exchange and collaboration between Hue University and Tokyo University of Agriculture and Technology 16/10/2003 Tokyo University of Agriculture and Technology Nhật Bản - Hợp tác, trao đổi cán bộ, sinh viên
MOU between the University of Hawai'i (USA) and Hue University (Socialist Republic of Vietnam) 24/04/2003 The University of Hawai'i Hoa Kỳ - Hợp tác về giáo dục và văn hóa.
Minutes of meeting between Hue University, Vietnam and Japan Hopeland Corporation, Hokkaido, Japan 11/04/2003 Japan Hopeland Corporation Nhật Bản Dự án cung cấp rau sạch phục vụ cho thành phố và các vùng lân cận.
MOU between Hue University and RMIT University (Melbourne) and RMIT International University Vietnam 29/08/2002 RMIT International University Vietnam Úc Các chương trình liên kết về phát triển bền vững
International Memorandum of Understanding between Old Dominion University (USA) and Hue University (Socialist Republic of Vietnam) 28/08/2002 Hợp tác đào tạo giáo viên giảng dạy trẻ em khuyết tật
International Memorandum of Agreement between Diversified Eduactional System (USA) and the Eurasia Association (Switzerland) and Hue University - College of Pedagogy (Socialist Republic of Vietnam) and Old Dominion University (USA) 28/08/2002 Hợp tác đào tạo giáo viên giảng dạy trẻ em khuyết tật
Biên bản ghi nhớ về kết quả làm việc giữa đoàn cán bộ lãnh đạo giáo dục tỉnh Champassack và Đại học Huế 23/07/2002 Champassack University Lào Trao đổi sinh viên
Memorandum of Understanding between The University of Hue and The Asian Insititute of Technology 03/04/2002 Hợp tác giáo dục, nghiên cứu, đào tạo
Memorandum of Understanding between the University of Hue and The Institute of Technology 03/04/2002 The Asian Institute of Technology Thái Lan Hợp tác giáo dục, nghiên cứu, đào tạo
MOU between the University of Hue and Cheer for Vietnam 28/10/2000 Cheer for Vietnam Hoa Kỳ Chương trình hợp tác, phát triển mối quan hệ song phương trên tinh thần phát triển bền vững
MOU between School of Education, Hue University, Vietnam and Faculty of Science, Khon Kaen University, Thailand 16/05/2000 Faculty of Sciences Thái Lan - Trao đổi cán bộ, sinh viên;- Trao đổi giáo viên thỉnh giảng, sinh viên nghiên cứu.
MOU between School of Science, Hue University, Vietnam and Faculty of Science, Khon Kaen University, Thailand 08/05/2000 Faculty of Sciences Thái Lan - Trao đổi cán bộ, sinh viên;- Trao đổi giáo viên thỉnh giảng, sinh viên nghiên cứu.
General Agreement for Academic Cooperation between Khon Kaen University, Thailand and Hue University, Vietnam 02/05/2000 Khon Kaen University Thái Lan - Trao đổi cán bộ, sinh viên;- Các chương trình nghiên cứu liên kết;- Trao đổi ấn phẩm, thông tin
Agreement of Cooperation between University of Hue and Ritsumeikan Univerisity 22/05/1998 Ritsumeikan University Nhật Bản - Trao đổi cán bộ, sinh viên;- Các dự án, hội nghị liên kết; các chương trình văn hóa
MOU between Royal Melbourne Institute of Technology University (RMIT) 09/12/1997 Royal Melbourne Institute of Technology University Úc - Chương trình nghiên cứu liên kết;- Mở các lớp đào tạo Đại học và Sau Đại học
Exchange Agreement between the Hue Uiversity and California State University, Sacrameto 12/03/1997 California State University, Sacramento Hoa Kỳ - Xúc tiên hợp tác hữu nghị- Trao đổi cán bộ, sinh viên;- Các dự án hợp tác quốc tế;- Trao đổi ấn phẩm, tài liệu
Agreement of Friendship and Cooperation between The University of Hue, The Socialist Republic of Vietnam and Indiana University Purdue University Indianapolis, The United State of America 16/12/1996 Indiana University Purdue University Indianapolis Hoa Kỳ - Trao đổi cán bộ, sinh viên;- Trao đổi tài liệu, thông tin
Records of Meeting between People's Committee of Hue Province, Univesity of Hue and Nanyang Technological University 07/03/1996 Nanyang Technological University Đài Loan Thảo luận các nội dung trong chương trình hợp tác đào tạo
Văn bản thỏa thuận Hợp tác giữa Trường Đại học Nghệ thuật Huế - Đại Học Huế - Việt Nam với Trường Đại học Nghệ thuật - Viện Đại học Chiang Mai, Thái Lan 06/02/1995 Chiang Mai University Thái Lan Hợp tác về đào tạo, văn hóa nghệ thuật
Agreement on Scientific Coopeartion between Khon Kaen University, Thailand and Hue University, Vietnam 19/01/1995 Khon Kaen University Thái Lan Trao đổi cán bộ, giảng viên
MOU between Hue University, Vietnam and California State University, Fullerton, California, U.S.A 01/04/1994 California State University Hoa Kỳ - Hợp tác chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Giảng dạy Tiếng Anh;- Trao đổi sinh viên