Đến từ quốc gia:
Tên đoàn Đơn vị/Quốc gia Số người Đến làm việc tại Thời gian làm việc
Công ty ASTI Bình Dương Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 30/05/2017 - 30/05/2017
Câu lạc bộ Kawasaki Asao Rotary, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 25/05/2017 - 25/05/2017
Trường Đại học Anabuki, Nhật Bản Nhật Bản 2 Trường Đại học Ngoại ngữ 18/05/2017 - 18/05/2017
Trường Đại học Tokyo Kasei, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 16/05/2017 - 16/05/2017
Trường Đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Jigyo, Nhật Bản Nhật Bản 2 Trường Đại học Ngoại ngữ 16/05/2017 - 16/05/2017
Đại học Y khoa Sasayama Gakuen, Nhật Bản Nhật Bản 2 Trường Đại học Ngoại ngữ 08/05/2017 - 08/05/2017
Đoàn sinh viên Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat, Thái Lan đến thực tập Thái Lan 8 Trường Đại học Ngoại ngữ 03/05/2017 - 30/05/2017
Đại diện Trường Đại học Sangmyung, Hàn Quốc Hàn Quốc 3 Trường Đại học Ngoại ngữ 28/04/2017 - 28/04/2017
Trường Nhật ngữ Kokusai Kotoba Gakuin, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 27/04/2017 - 27/04/2017
Công ty Esuhai, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 27/04/2017 - 27/04/2017
Trường Nhật ngữ YMCA Kitakyushu, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 26/04/2017 - 26/04/2017
Trường Nhật ngữ Kyushu, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 25/04/2017 - 25/04/2017
Công ty LG Display Việt Nam Hải Phong (LGDVH) Hàn Quốc 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 19/04/2017 - 19/04/2017
Công ty LG Display Việt Nam Hải Phong (LGDVH) Hàn Quốc 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 19/04/2017 - 19/04/2017
Đại diện Hội hỗ trợ giới thiệu du học Nhật Bản Sanpou Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 17/04/2017 - 17/04/2017
Đoàn giám khảo của Trung tâm Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh Hàn Quốc 5 Trường Đại học Ngoại ngữ 16/04/2017 - 16/04/2017
Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) Hàn Quốc 5 Trường Đại học Ngoại ngữ 14/04/2017 - 14/04/2017
Tổ chức Youth Ambassadors Singapore Singapore 2 Trường Đại học Ngoại ngữ 14/04/2017 - 14/04/2017
Đại học Quốc lập Shizuoka, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 13/04/2017 - 13/04/2017
Đại diện Đại học Y khoa Sasayama Gakuen, Nhật Bản Nhật Bản 4 Trường Đại học Ngoại ngữ 09/04/2017 - 09/04/2017
Đoàn đại biểu tới tham dự “ Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật năm 2017 ” Nhật Bản 5 Trường Đại học Ngoại ngữ 02/04/2017 - 02/04/2017
Đại học Công nghệ Hoa Nam Trung Quốc 2 Trường Đại học Ngoại ngữ 30/03/2017 - 30/03/2017
Học Viện Taiken Nhật Bản, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 28/03/2017 - 28/03/2017
Đoàn đại biểu nước ngoài đến tham dự khóa tập huấn chuyên môn về du lịch 4 27/03/2017 - 07/04/2017
Đoàn giáo viên và sinh viên Trường Quốc tế Kanto Nhật Bản 12 Trường Đại học Ngoại ngữ 25/03/2017 - 05/04/2017