Đến từ quốc gia:
Tên đoàn Đơn vị/Quốc gia Số người Đến làm việc tại Thời gian làm việc
Bệnh viện thực hành số 1, Trường Đại học Y khoa Quảng Tây, Trung Quốc Trung Quốc 2 Trường Đại học Y Dược 20/12/2018 - 22/12/2018
Học viện Ngô Châu, Trung Quốc Trung Quốc 4 Trường Đại học Ngoại ngữ 20/12/2018 - 20/12/2018
Trường Đại học Chung Ang, Hàn Quốc Hàn Quốc 4 Trường Đại học Ngoại ngữ 18/12/2018 - 18/12/2018
Công ty TNHH dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam Nhật Bản 4 Trường Đại học Ngoại ngữ 14/12/2018 - 14/12/2018
Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung, Trung Quốc Trung Quốc 4 Trường Đại học Ngoại ngữ 13/12/2018 - 13/12/2018
Đoàn Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Hoa Kỳ 2 Trường Đại học Y Dược 12/12/2018 - 12/12/2018
Đoàn Aomori- Nhật Bản Nhật Bản 2 Trường Đại học Y Dược 10/12/2018 - 10/12/2018
Đại học Orgeon, Hoa Kỳ Hoa Kỳ 2 Trường Đại học Y Dược 10/12/2018 - 10/12/2018
Dự án ANTL, Hàn Quốc Hàn Quốc 2 Trường Đại học Y Dược 10/12/2018 - 18/12/2018
Tổ chức HI 2 Trường Đại học Y Dược 10/12/2018 - 21/12/2018
Đại học Tenon, Pháp Pháp 2 Trường Đại học Y Dược 08/12/2018 - 08/12/2018
"Đại học Southwestern, Hoa Kỳ " Hoa Kỳ 2 Trường Đại học Y Dược 07/12/2018 - 07/12/2018
Dự án Hue- Gachon Hàn Quốc 2 Trường Đại học Y Dược 05/12/2018 - 15/03/2019
BV ĐH Lille, Pháp Pháp 2 Trường Đại học Y Dược 03/12/2018 - 04/12/2018
ĐH Marie Curie, Pháp Pháp 2 Trường Đại học Y Dược 03/12/2018 - 06/12/2018
Tổ chức AUF khu vực Châu Á- Thái Bình Dương 2 Trường Đại học Y Dược 03/12/2018 - 03/12/2018
Tổ chức HVO, Hoa Kỳ Hoa Kỳ 2 Trường Đại học Y Dược 03/12/2018 - 31/12/2018
Học viện Sư phạm Ngọc Lâm, Trung Quốc Trung Quốc 5 Trường Đại học Ngoại ngữ 03/12/2018 - 03/12/2018
Công ty TNHH ST World Nhật Bản 5 Trường Đại học Ngoại ngữ 02/12/2018 - 02/12/2018
Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 02/12/2018 - 02/12/2018
Đoàn Tim mạch Đức – Việt 2 Trường Đại học Y Dược 29/11/2018 - 30/11/2018
Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội 2 Trường Đại học Y Dược 27/11/2018 - 27/11/2018
Đoàn sinh viên tỉnh Ibaraki do Hội hữu nghị Nhật Việt tỉnh Ibaraki, Nhật Bản Nhật Bản 24 Trường Đại học Ngoại ngữ 23/11/2018 - 23/11/2018
Đại học Tartu Estonia 2 Trường Đại học Y Dược 22/11/2018 - 22/11/2018
Bệnh viện Mirae Hankook, Hàn Quốc Hàn Quốc 2 Trường Đại học Y Dược 22/11/2018 - 22/11/2018