Đến từ quốc gia:
Tên đoàn Đơn vị/Quốc gia Số người Đến làm việc tại Thời gian làm việc
Học giả Fulbright đến tổ chức buổi trao đổi chuyên môn tại Khoa tiếng Anh Hoa Kỳ 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 25/05/2019 - 25/05/2019
Tiếp Đại diện của Trung tâm Ngoại ngữ BME Vương quốc Anh 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 17/05/2019 - 17/05/2019
Tiếp Công ty TNHH Hoàng Long Nhật Bản 5 Trường Đại học Ngoại ngữ 09/05/2019 - 09/05/2019
Tiếp đoàn sinh viên thuộc Trường Đại học Quản lý Singapore Singapore 23 Trường Đại học Ngoại ngữ 04/05/2019 - 04/05/2019
Tiếp Học viên Sư phạm Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây, Trung Quốc Trung Quốc 3 Trường Đại học Ngoại ngữ 22/04/2019 - 22/04/2019
Đoàn giám khảo của đến tham gia đánh giá năng lực tiếng Hàn Hàn Quốc 11 21/04/2019 - 21/04/2019
Các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nước ngoài đến tham dự “Ngày hội việc làm năm 2019” Trung Quốc 9 Trường Đại học Ngoại ngữ 20/04/2019 - 20/04/2019
Tập đoàn Sanpou, Nhật Bản tổ chức buổi giới thiệu du học cho các sinh viên Nhật Bản 14 Trường Đại học Ngoại ngữ 19/04/2019 - 19/04/2019
Tiếp đại diện Công ty Worktus và ALLSIA, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 18/04/2019 - 18/04/2019
Tiếp đoàn đại biểu các doanh nghiệp Nhật Bản đến tuyển dụng nhân sự Nhật Bản 6 Trường Đại học Ngoại ngữ 16/04/2019 - 16/04/2019
Tiếp trường Nhật ngữ Anabuki College, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 16/04/2019 - 16/04/2019
Tiếp đại diện Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng Trung Quốc 5 Trường Đại học Ngoại ngữ 11/04/2019 - 11/04/2019
Tiếp đại diện Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt Trung Quốc 6 Trường Đại học Ngoại ngữ 10/04/2019 - 10/04/2019
Tiếp Chuyên gia Hội đồng Anh Vương quốc Anh 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 06/04/2019 - 06/04/2019
Tiếp đoàn giảng viên và sinh viên Trường Đại học Savannaket, Lào Lào 50 Trường Đại học Ngoại ngữ 05/04/2019 - 05/04/2019
Tiếp Công ty Quý Khánh và Học viện Quốc tế Jyonan, Nhật Bản Nhật Bản 3 Trường Đại học Ngoại ngữ 03/04/2019 - 03/04/2019
Tiếp đoàn giáo viên và học sinh Trường Trung học Srisongkram Wittaya, tỉnh Loei, Thái Lan Thái Lan 17 Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2019 - 30/04/2019
Tiếp Tập đoàn New Wide, Đài Loan Trung Quốc Trung Quốc 3 Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2019 - 01/04/2019
Tiếp đoàn giảng viên và sinh viên Trường Đại học Miyagi, Nhật Bản Nhật Bản 21 Trường Đại học Ngoại ngữ 22/03/2019 - 22/03/2019
Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc ( KOICA) Hàn Quốc 4 Trường Đại học Ngoại ngữ 21/03/2019 - 21/03/2019
Tiếp đại diện Trường Đại học Washington, Seattle, Hoa Kỳ Hoa Kỳ 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 20/03/2019 - 20/03/2019
Hội Hữu nghị Pháp Việt vùng Montpellier – Hérault, Cộng hòa Pháp Pháp 24 Trường Đại học Ngoại ngữ 18/03/2019 - 18/03/2019
Trường Chuou Daigaku, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 12/03/2019 - 14/03/2019
Tiếp Tổ chức TOPJ, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 10/03/2019 - 10/03/2019
Tiếp đại diện Trường Đại học Utsonomiya, Nhật Bản Nhật Bản 1 Trường Đại học Ngoại ngữ 05/03/2019 - 05/03/2019