Đến từ quốc gia:
Tên đoàn Đơn vị/Quốc gia Số người Đến làm việc tại Thời gian làm việc
Tiếp đoàn giảng viên và sinh viên Đại học Kalasin, Thái Lan Thái Lan 42 Trường Đại học Ngoại ngữ 21/01/2019 - 21/01/2019
Tiếp đoàn giảng viên và sinh viên Đại học Kyungpook, Hàn Quốc Hàn Quốc 22 Trường Đại học Ngoại ngữ 15/01/2019 - 25/01/2019
Tiếp đoàn giảng viên và sinh viên Đại học Chung Ang, Hàn Quốc Hàn Quốc 26 Trường Đại học Ngoại ngữ 14/01/2019 - 23/01/2019
Tiếp đoàn giảng viên và sinh viên Học viện Hwa Chong, Singapore Singapore 63 Trường Đại học Ngoại ngữ 08/01/2019 - 08/01/2019
Tiếp đoàn giảng viên và sinh viên Đại học JEI, Hàn Quốc Hàn Quốc 25 Trường Đại học Ngoại ngữ 04/01/2019 - 04/01/2019
Bệnh viện thực hành số 1, Trường Đại học Y khoa Quảng Tây, Trung Quốc Trung Quốc 2 Trường Đại học Y Dược 20/12/2018 - 22/12/2018
Học viện Ngô Châu, Trung Quốc Trung Quốc 4 Trường Đại học Ngoại ngữ 20/12/2018 - 20/12/2018
Trường Đại học Chung Ang, Hàn Quốc Hàn Quốc 4 Trường Đại học Ngoại ngữ 18/12/2018 - 18/12/2018
Công ty TNHH dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam Nhật Bản 4 Trường Đại học Ngoại ngữ 14/12/2018 - 14/12/2018
Công ty TNHH dụng cụ du lịch Jinquan Việt Nam Trung Quốc 4 Trường Đại học Ngoại ngữ 14/12/2018 - 14/12/2018
Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung, Trung Quốc Trung Quốc 4 Trường Đại học Ngoại ngữ 13/12/2018 - 13/12/2018
Đoàn Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Hoa Kỳ 2 Trường Đại học Y Dược 12/12/2018 - 12/12/2018
Đoàn Aomori- Nhật Bản Nhật Bản 2 Trường Đại học Y Dược 10/12/2018 - 10/12/2018
Đại học Orgeon, Hoa Kỳ Hoa Kỳ 2 Trường Đại học Y Dược 10/12/2018 - 10/12/2018
Dự án ANTL, Hàn Quốc Hàn Quốc 2 Trường Đại học Y Dược 10/12/2018 - 18/12/2018
Tổ chức HI 2 Trường Đại học Y Dược 10/12/2018 - 21/12/2018
Đại học Tenon, Pháp Pháp 2 Trường Đại học Y Dược 08/12/2018 - 08/12/2018
"Đại học Southwestern, Hoa Kỳ " Hoa Kỳ 2 Trường Đại học Y Dược 07/12/2018 - 07/12/2018
Dự án Hue- Gachon Hàn Quốc 2 Trường Đại học Y Dược 05/12/2018 - 15/03/2019
BV ĐH Lille, Pháp Pháp 2 Trường Đại học Y Dược 03/12/2018 - 04/12/2018
ĐH Marie Curie, Pháp Pháp 2 Trường Đại học Y Dược 03/12/2018 - 06/12/2018
Tổ chức AUF khu vực Châu Á- Thái Bình Dương 2 Trường Đại học Y Dược 03/12/2018 - 03/12/2018
Tổ chức HVO, Hoa Kỳ Hoa Kỳ 2 Trường Đại học Y Dược 03/12/2018 - 31/12/2018
Học viện Sư phạm Ngọc Lâm, Trung Quốc Trung Quốc 5 Trường Đại học Ngoại ngữ 03/12/2018 - 03/12/2018
Công ty TNHH ST World Nhật Bản 5 Trường Đại học Ngoại ngữ 02/12/2018 - 02/12/2018