Thực hiện tại đơn vị:
Tên chương trình đào tạo Các bên thực hiện Loại hình đào tạo Đơn vị cấp bằng Thời gian thực hiện
Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Y sinh học

Đại học Tartu, Estonia; Đại học Y dược, Đại học Huế

Tiến sĩ Trường Đại học Y Dược Từ năm 2017
Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học liên kết giữa ĐH Y dược, Đại học Huế và Đại học Sassari, Ý

Đại học Y dược, Đại học Huế và Đại học Sassari, Ý

Thạc sĩ Trường Đại học Y Dược Từ năm 2017
Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích liên kết giữa trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế và Đại học Chiao Tung, Đài Loan

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích liên kết giữa trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế và Đại học Chiao Tung, Đài Loan

Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Từ năm 2017
Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Điều dưỡng của trường ĐH Y dược, Đại học huế và ĐH Khon Kaen, Thái Lan

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Điều dưỡng của trường ĐH Y dược, Đại học huế và ĐH Khon Kaen, Thái Lan

Thạc sĩ Trường Đại học Y Dược Từ năm 2017
Chương trình Thạc sĩ ngành Vật lý, Toán học

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và trường ĐH Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan

Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Từ năm 2017
Chương trình Thạc sĩ kép ngành Vật lý, Hóa học

- Trường Đại học Sư phạm , Đại học Huế

- Đại học Chiao Tung, Đài Loan

Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Từ năm 2017
Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán liên kết giữa ĐH Sư phạm, Đại học Huế và Đại học Chiao tung, Đài Loan

Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Đại học Chiao tung, Đài Loan

Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Từ năm 2016
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa ĐH Kinh tế, Đại học Huế và viện công nghệ Tallaght, Ailen

ĐH Kinh tế, Đại học Huế và viện công nghệ Tallaght, Ailen

Đại học Trường Đại học Kinh tế Từ năm 2016
Chương trình liên kết đào tạo chuyên ngành khoa học máy tính

- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

- Đại học Winona State, Hoa Kỳ

Đại học Trường Đại học Sư phạm Từ năm 2015
Hợp tác liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa trường ĐH Nghệ thuật- ĐHH, Trường Mỹ thuật Tạo hình và Mỹ thuật ứng dụng- ĐH Mahasarakham- Thái Lan- Khóa II

Trường Mỹ thuật Tạo hình và Mỹ thuật Ứng dụng- ĐH Mahasarakham- Thái Lan và Trường Đại học Nghệ thuật

Thạc sĩ Trường Đại học Nghệ thuật Từ năm 2011
Đào tạo Thạc sĩ tại AIT - Thái lan

AIT-Thái lan và Đại học Huế

Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm Từ năm 2010
Chương trình tiên tiến đào tạo cử nhân kinh tế nông nghiệp

Đại học Sydney và Trường Đại học kinh tế

Đại học Trường Đại học Kinh tế Từ năm 2010
Hợp tác liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa trường ĐH Nghệ thuật- ĐHH, Trường Mỹ thuật Tạo hình và Mỹ thuật ứng dụng- ĐH Mahasarakham- Thái Lan

Trường Mỹ thuật Tạo hình và Mỹ thuật Ứng dụng- ĐH Mahasarakham- Thái Lan và Trường Đại học Nghệ thuật

Thạc sĩ Trường Đại học Nghệ thuật Từ năm 2010
Chương trình Kỹ sư quốc gia Val de Loire

Đại học Sư phạm - Đại học Huế và Đại học Kỹ sư quốc gia Val de Loire

Đại học Trường Đại học Sư phạm Từ năm 2009
Chương trình Kỹ sư liên kết với TT INSA Val de Loire và INSA Toulouse, Pháp

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Trung tâm INSA Val de Loire và INSA Toulouse, Pháp

Đại học Trường Đại học Sư phạm Từ năm 2009
Liên kết đào tạo cử nhân "2+2"

Đại học Sư phạm Quảng Tây và Đại học Ngoại Ngữ

Đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Từ năm 2008
Liên kết đào tạo cử nhân "2+2" Học viện Sư phạm Quảng Tây và Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đại học Huế Từ năm 2008
Liên kết đào tạo cử nhân "1+3" Học viện Bắc Hải - Quảng Tây và Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đại học Huế Từ năm 2008
Liên kết đào tạo cử nhân "1+3" Đại học Ngô Châu và Trường Đại học Ngoại Ngữ Chứng chỉ Đại học Huế Từ năm 2008
Đào tạo chuyển tiếp 01 năm Học viện Ngọc Lâm và Trường Đại học Ngoại Ngữ Chứng chỉ Đại học Huế Từ năm 2008
Chương trình tiên tiến ngành Vật lý

Đại học Sư phạm - Đại học Huế và Đại học Virginia-Hoa Kỳ

Đại học Trường Đại học Sư phạm Từ năm 2007
Liên kết đào tạo đồng cấp bằng trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng, Chuyên ngành Tiền tệ - Tài chính - Ngân hàng

Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp và Trường Đại học Kinh tế

Đại học Trường Đại học Kinh tế Từ năm 2007
Chương trình cao học Quốc tế Okayama-Huế về "Sự bền vững hệ thống tài nguyên và Môi trường"

Đại học Okayama-Nhật Bản và Đại học Huế,Việt Nam

Thạc sĩ Đại học Huế Từ năm 2007
Liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị du lịch và công nghệ giải trí

Đại học Huế và Đại học khoa học Ứng dụng IMC, Krems, Áo

Đại học Trung tâm Giáo dục Quốc tế Từ năm 2006
Liên kết đào tạo Cử nhân Chất lượng cao

Đại học Huế và Đại học Quốc gia Belarus

Đại học Trung tâm Giáo dục Quốc tế Từ năm 0