A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Function mcrypt_get_iv_size() is deprecated

Filename: libraries/Encrypt.php

Line Number: 319

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Function mcrypt_create_iv() is deprecated

Filename: libraries/Encrypt.php

Line Number: 320

A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Function mcrypt_encrypt() is deprecated

Filename: libraries/Encrypt.php

Line Number: 321

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property DataMapper::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Declaration of CI_smarty::display($html) should be compatible with Smarty_Internal_TemplateBase::display($template = NULL, $cache_id = NULL, $compile_id = NULL, $parent = NULL)

Filename: libraries/smarty.php

Line Number: 18

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Banner_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Menu_group_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Setting_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Setting_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Setting_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Setting_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Setting_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Setting_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Setting_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Setting_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Accessing static property Site_model::$config as non static

Filename: libraries/datamapper.php

Line Number: 6474

Cổng thông tin sinh viên, cựu sinh viên, học viên Đại học Huế - Thông tin liên hệ
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế
Địa chỉ: Tầng 3, số 01 Điên Biên Phủ - TP. Huế
Điện thoại: 0914 019520 - TS. Nguyễn Công Hào, Trưởng Ban
  0913 417796 - TS. Lê Nam Hải, Phó trưởng Ban ĐT&CTSV
                  0935 551249 - PGS.TS Võ Viết Minh Nhật, Phó trưởng Ban ĐT&CTSV.
E-mail: cuusinhvien@hueuni.edu.vn
*Họ và tên
Địa chỉ
*Địa chỉ e-mail
*Tiêu đề
*Nội dung
*Xác nhận
Phần đánh dấu * là phần bắt buộc phải nhập