Ban liên lạc cựu sinh viên - học viên của Đại học Huế xin gửi lời chào trân trọng tới các cựu sinh viên - học viên của Đại học Huế và mong muốn nhận được những thông tin về cựu sinh viên - học viên.

Xin vui lòng điền và gửi thông tin trực tuyến theo mẫu bên dưới hoặc điền thông tin và gửi về e-mail cuusinhvien@hueuni.edu.vn hoặc theo địa chỉ sau:

Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế
Địa chỉ: Tầng 3, số 01 Điên Biên Phủ - TP. Huế E-mail: cuusinhvien@hueuni.edu.vn;
Điện thoại: 0234.3825.866; Fax: 0234.3825.902;
Email: cuusinhvien@hueuni.edu.vn

*Họ và tên
Ngày sinh
Quê quán
*Trường
*Khoa/Ngành
Lớp
*Niên khóa -
Chức vụ, Đơn vị công tác
*Địa chỉ
*Số điện thoại
*Địa chỉ e-mail
Ghi chú
*Xác nhận
Phần đánh dấu * là phần bắt buộc phải nhập