Ý nghĩa biểu trưng 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (1957 - 2017) (10/01/2017)
Tổng thể biểu trưng thể hiện tầm vóc, vị thế của Đại học Huế qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Cách điệu con số 60 thể hiện sự trọn vẹn của một chu kỳ phát triển, một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Đại học Huế. Con số 6 có 3 dải với 3 màu sắc khác nhau, thể hiện sự chuyển động, gắn kết, hoà quyện, đan xen và hội nhập sâu rộng. Bên cạnh đó, 3 dải màu sắc còn mang ý nghĩa sự phát triển liên tục của Đại học Huế qua 3 giai đoạn phát triển (1957 – 1975, 1976 – 1994, 1994 đến nay...), gắn liền với lịch sử và văn hóa dân tộc, lịch sử giáo dục đào tạo nước nhà. Biểu trưng còn thể hiện khối đoàn kết, thống nhất trong ngôi nhà chung Đại học Huế, giữa các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc. Con số 6 hướng về phía trước trong khi con số 0 cách điệu hình Rồng, vươn lên, nhìn lại một chặng đường lịch sử trưởng thành đầy tự hào của Đại học Huế trong 60 năm qua. Hình Rồng được lấy cảm hứng từ con Rồng trên logo của Viện Đại học Huế có từ năm 1957. Tất cả tạo thành một thể thống nhất, thể hiện tầm nhìn và định hướng chiến lược phát triển Đại học Huế đến năm 2030: Trở thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực, là một cơ sở đào tạo tiên phong, nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học vùng (Trích Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030).

Cụm từ “Chất lượng – Hội nhập – Phát triển” là Slogan của Đại học Huế, thể hiện hệ thống giá trị truyền thống – hiện đại, tầm nhìn chiến lược của Đại học Huế trong suốt chiều dài lịch sử, tầm nhìn phát triển trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

Sự thành lập các trường đại học trực thuộc Viện Đại học Huế Sự thành lập các trường đại học trực thuộc Viện Đại học Huế (17/02/2017)

– Chi nhánh Trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn (tại Huế) được cải tổ thành Trường Đại học Sư phạm. Cùng ngày ra sắc lệnh thành lập Viện Đại học Huế, chính quyền Sài Gòn ra Nghị định số 95-GD mở các ban và lớp tại Viện Đại học Huế trong năm học 1957-1958, trong đó có “Chi nhánh Trường Cao đẳng Sư phạm Sài Gòn”.

Xem tiếp ...
Những địa điểm đầu tiên được chọn xây dựng Viện Đại học Huế trước 1975 Những địa điểm đầu tiên được chọn xây dựng Viện Đại học Huế trước 1975 (17/02/2017)

Cuối năm 1956, đầu năm 1957, sau khi tạm thời vượt qua những khó khăn, chính quyền Sài Gòn tính đến việc xây dựng một hệ thống chính trị hành chính hoàn chỉnh nhằm phục vụ có hiệu quả cho sự thống trị lâu dài ở miền Nam, trong đó giáo dục đại học được xem là một trong những chính sách quan trọng mà chính quyền này hướng đến. Huế đã được chính quyền Sài Gòn chọn để thiết lập một viện đại học. Ngày 1-3-1957, chính quyền Ngô Đình Diệm ra Sắc lệnh số 45-GD thành lập Viện Đại học Huế. Điều thứ nhất của Sắc lệnh ghi: “Nay thiết lập tại Huế một Viện Đại học và một số trường chuyên môn phụ thuộc, lấy tên là “Viện Đại học Huế”.

Xem tiếp ...
Sự kiện thành lập Viện Đại học Huế (1-3-1957) Sự kiện thành lập Viện Đại học Huế (1-3-1957) (17/02/2017)

Với Hiệp định Genève (21-7-1954), Việt Nam tạm thời chia làm hai miền lấy sông Bến Hải – Vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời và 2 năm sau đó (tháng 7-1956), một cuộc tổng tuyển cử tự do trong cả nước sẽ được tiến hành nhằm thống nhất đất nước.

Xem tiếp ...
Giám đốc Đại học Huế thăm hỏi cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn Giám đốc Đại học Huế thăm hỏi cán bộ viên chức có hoàn cảnh khó khăn (02/02/2017)

Ngày 20/1/2017, PGS.TS Nguyễn Quang Linh – Giám đốc Đại học Huế và Công đoàn Đại học Huế đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ viên chức Đại học Huế có hoàn cảnh khó khăn.

Xem tiếp ...
Xem thêm hình ảnh khác