Tiếng việt   rss
School of Hospitality and Tourism
Web link
School of Hospitality and Tourism

  

 

Full name   : Bui Thi Tam
Position      : Dean
Telephone  : 84.54.3.897.599
Email          : tambminh@gmail.com

Full name   : Trần Hữu Tuấn
Position      : Vice Dean
Telephone  : 84.54.3935.292
Email   : tuantranhuu@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Web link
Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ